Čerpání rodičovského příspěvku pro rok 2019 | VímVíc.cz

Rodičovský příspěvek 2019

07. 05. 2019

Rodičovský příspěvek je jedním ze základních pilířů státního sociálního systému. Na tento příspěvek má nárok každý rodič, který má trvalé bydliště a pobyt na území ČR a péče o nejmladší dítě v rodině je náplní jeho každodenní činnosti. Na to, jakým způsobem můžeme tento příspěvek čerpat, nebo co se rozumí pod pojmem každodenní péče, odpovíme v našem článku.

Rodičovský příspěvek 2019

ŽÁDOST O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Žádost o rodičovský příspěvek se odvíjí od toho, zda máte předtím nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) – peníze, na které máte nárok během mateřské dovolené. Pokud ano, čerpáte nejdřív PPM, a to až do konce mateřské dovolené. Teprve poté přichází na řadu rodičovský příspěvek. Nejprve se musíte vydat na okresní správu sociálního zabezpečení, kde Vám potvrdí nárok na PPM. Vaše další kroky budou směřovat na úřad práce, kam se vydáte právě s potvrzením o čerpání PPM, Vaším průkazem totožnosti a rodným listem dítěte. Zde zažádáte o rodičovský příspěvek.

Jiné podmínky platí pro rodiče, kteří nesplňují podmínky a nemají nárok na PPM. V takovém případě vyrazíte rovnou směr úřad práce, pochopitelně s Vaším průkazem totožnosti a rodným listem dítěte, kde si o rodičovský příspěvek zažádáte.

  • TIP! O rodičovský příspěvek si můžete zažádat ještě v době, kdy čerpáte PPM. Stát Vám jej sice začne vyplácet až po skončení mateřské dovolené, ale zajistíte si tím plynulý přechod na čerpání rodičovského příspěvku a vyhnete se tak době bez peněžních prostředků.

ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Výše rodičovského příspěvku je pro rok 2019 stejná jako v předchozích letech: 220 000 korun v případě jednoho dítěte, 330 000 korun pokud se narodí dvě děti a více. Tuto částku můžete čerpat minimálně 6 měsíců, maximálně 4 roky.

To, jakým způsobem můžete příspěvek čerpat, závisí na tom, zda jste předtím splnili podmínky a měli jste nárok na PPM. Výše příspěvku odpovídá maximálně 70% z předchozí hrubé mzdy. V tomto limitu si můžete nastavit dobu a výši čerpání měsíčního příspěvku. Minimálně jej musíte čerpat půl roku, maximálně 4 roky.

Pokud nesplňujete podmínky na čerpání PPM, začínáte čerpat rodičovský příspěvek od narození dítěte. Zároveň nemáte možnost si libovolně nastavit dobu a výši vyplácení. Maximálně dostanete vyplaceno 7600 korun měsíčně. V případě, že se narodí více dětí, maximální částka je 11 400 korun měsíčně.

Jednou za tři měsíce může osoba, která zažádala o rodičovský příspěvek, měnit výši příspěvku. Nastavení tedy není fixní a člověk může s příspěvky pracovat podle aktuálních potřeb.

OSOBNÍ CELODENNÍ PÉČE

Jednou z podmínek přidělení rodičovského příspěvku je to, že osoba, která o příspěvek zažádala, musí o dítě každý den řádně pečovat. Znamená to tedy, že musíte být s dítětem nepřetržitě 24 hodin denně? Samozřejmě, že ne. Například jesle jsou běžnou praxí i pro děti mladší dvou let, ale maximálně je dítě může navštěvovat 46 hodin v měsíci. Hodinově jsou omezené i návštěvy různých rehabilitačních zařízení, mateřských školek pro tělesně postižené nebo mentálně retardované děti. Zkrátka jde státu o to, aby rodič nepobíral rodičovský příspěvek, aniž se o dítě náležitě staral. Na druhou stranu stát nezkoumá, zda rodič studuje, nebo je výdělečně činný a snaží se tak pozvednout sociální situaci rodiny. Třeba právě během doby, kdy je dítě v jeslích. Během této doby je povinen zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

ZÁNIK RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká vždy jen na nejmladší dítě v rodině. To znamená, že pokud se Vám narodí další dítě, příspěvek na starší dítě automaticky zaniká i v případě, že nebyl řádně vyčerpán. Změnu rodič musí ohlásit, aby nevznikaly přeplatky. Pokud se tak přeci jen stane, má rodič povinnost tuto skutečnost nahlásit příslušnému úřadu a částku vrátit.

CHYSTAJÍ SE ZMĚNY

Výše rodičovského příspěvku je již 6 let stejná. Od příštího roku by ale měly nastat výrazné změny. Na tom, že je třeba rodičovský příspěvek navýšit, se Poslanecká sněmovna shodla a návrh na zvýšení rodičovského příspěvku jednoznačně schválila. Ze současných 220 000 korun na jedno dítě na 300 000 korun. Pro dvě a více dětí by měl stát vyplácet místo původních 330 000 až 450 000 korun. Zvýšení rodičovského příspěvku by mělo začít platit od 1. ledna 2020. Otázkou však zůstává, koho se budou tyto změny týkat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhuje, aby se změny týkaly nejen rodin, které od začátku roku rodičovský příspěvek aktivně pobírají. Podle paní Maláčové je zásadní kritérium věk dítěte a na tento příspěvek by tak měli mít nárok i rodiče, jejichž nejmladší dítě je pod věkovou hranicí 4 let. Oproti tomu ministryně financí Alena Schillerová volí úspornější variantu pro státní kasu. V březnu bylo prozatím schváleno navýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun pro rodiče, kterým se narodí dítě od 1.1. 2020.

Jak ale bude vše nakonec vypadat, je prozatím ve hvězdách.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Personalistika a HR