Poslali jste peníze na špatný účet? Dá se to vyřešit! | VímVíc.cz

Poslali jste peníze na špatný účet? Dá se to vyřešit!

20. 05. 2018

I mistr tesař se někdy utne. Víte, co dělat, když odejde vaše platba na špatný účet? Přečtěte si podrobný návod, jak peníze zachránit. Ve většině případů je to možné.

Platba na špatný účet

Chyba při zadání čísla účtu

V dnešní době už je docela běžné, že na každé druhé složence nebo faktuře je QR kód, který stačí naskenovat do aplikace internetového bankovnictví a všechny údaje se automaticky samy vyplní. Občas je ale potřeba zadat dlouhou řadu čísel ručně a chyba se může stát velmi jednoduše. Dobrá zpráva je, že zadat špatné číslo účtu, který by opravdu existoval, se povede jen zřídka kdy. Banky totiž generují číslo účtu podle specifických pravidel, která určuje Česká národní banka. Vygenerovat číslo účtu je poměrně složitá operace, takže náhodná řada čísel velmi pravděpodobně nebude splňovat podmínky pro to, aby mohla být číslem účtu.

Banky generují čísla účtů podle složitého klíče a musí splňovat několik kritérií. Chybně zadané číslo účtu tak často nebude tyto podmínky splňovat a platba na špatný účet neodejde.

Čísla účtů jsou unikátní

Pravidla České národní banky určují, že každé jednotlivé číslo má přiřazenou určitou hodnotu. Součet všech hodnot, které jsou v čísle účtu, musí jít vydělit přesně jedenácti. Šance, že číslo spletete, trefíte se do těchto kritérií a peníze odejdou na jiný účet, je velmi malá. A to i přes širokou škálu možností, jak se dá číslo poplést – přidáte nebo uberete číslo, zaměníte jejich pořadí či jedno nebo více čísel zadáte špatně apod. Banky přijaté platby kontrolují a většina chybně zadaných čísel účtů neprojde automatickou kontrolou, kterou přes internet banka vždy dělá. Dokonce i v případě, že se vám podaří poplést číslo tak, že splňuje podmínky klíče pro generování čísel účtu, je velmi pravděpodobné, že takový účet nebude existovat. Peníze sice z vašeho účtu odejdou, ale během několika pracovních dní se zase vrátí zpět.

Pravděpodobnost, že chybně zadané číslo účtu bude vyhovovat podmínkám a účet bude reálně existovat, je velmi malá. Ve většině případů se peníze za pár dní vrátí zpět.

Chybnou platbu lze často stornovat

Jak bylo řečeno, šance, že peníze odejdou na jiný účet, je sice velmi malá, ale stále možná. V případě, že budete mít tu smůlu a při zadávání se vám podaří omylem zadat číslo existujícího účtu, stále je šance na záchranu. Stoprocentní jistotu na vrácení peněz máte v případě, že je splatnost platby až druhý den nebo později. Pokud máte konto například u ČSOB, platební příkaz umožní jednoduše zrušit internetové bankovnictví ČSOB. Také v případě, že je splatnost transakce v ten samý den, kdy byla zadána, není vše ztraceno. Nicméně v tu chvíli jde především o rychlost. Žádost o storno je potřeba doručit do banky ještě před tím, než platbu přepošle dál.

Pokud již vaše banka peníze poslala do jiné banky, stále existuje možnost, jak získat peníze zpět, i když jen malá. Můžete se zkusit obrátit na banku příjemce, a jestli peníze nebyly ještě připsány na jeho účet, získáte je zpět. V případě, že stihnete storno transakce u své banky, mělo by to být zadarmo. U cizí banky už je potřeba počítat s manipulačním poplatkem, který může být až v řádu stokorun. Výrazně větší naději na úspěch máte ve chvíli, kdy vaše peníze směřují do zahraničí. Tyto transakce zaberou bankám delší dobu a vy tak máte mnohem více času na nápravu. V případě žádosti o storno mějte vždy po ruce všechny potřebné údaje a dokumenty, jako jsou informace o platbě, číslo vašeho i chybně zadaného účtu nebo občanský průkaz.

Platba na špatný účet jde za určitých podmínek stornovat a šanci na dovolání máte u své banky i banky příjemce.

Transakce proběhla, co dál?

Pokud se octnete v situaci, že už se vám platbu nepodaří zastavit a peníze se připíšou na chybně zadaný účet, stále je tu možnost je získat zpět. Jedná se ale o komplikovaný proces, který vám zabere dost času. První, co musíte udělat, je kontaktovat svou banku s žádostí o asistenci při řešení problému. V drtivé většině případů dává na internet banka formulář s typizovaným názvem „Žádost o vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků“. Banka vám sice nemůže zaručit vrácení peněz, ale bude se snažit vyjít při řešení situace vstříc a asistovat. Nejprve upozorní příjemce peněz na vzniklou situaci a požádá jej o vrácení peněz. Pokud je účet vedený v jiném bankovním ústavu, obrátí se na něj. Pokud bude protistrana spolupracovat, vaše peníze jsou zachráněny. Jestli ne, zbývá už jen poslední instance, kterou je soud.

V případě, že finanční transakce proběhla, nezbývá než se obrátit na banku, která bude v nastalé situaci asistovat. V této chvíli už záleží jen na ochotě příjemce.

Soudní vymáhání

Nejhorší scénář nastane ve chvíli, kdy vaše peníze skončí na účtu někoho jiného a ani s pomocí banky je není možné získat zpět. V takovou chvíli musíte banku požádat, aby vám sdělila údaje příjemce. Banka má ze zákona povinnost vám říct jméno, adresu a datum narození člověk, který daný účet vlastní. V případě, že jde o firmu nebo právnickou osobu, potřebujete znát její název, identifikační číslo a adresu sídla. Za tuto službu už budete platit několik stovek. Nejprve můžete zkusit příjemce oslovit soukromě. Pokud ani tato cesta nepomůže, nezbývá než celou věc řešit soudně. Majitele účtu je možné zažalovat za bezdůvodné obohacení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy