Nová pravidla neschopenky: Dotknou se těhotných! | VímVíc.cz

Nová pravidla neschopenky: Dotknou se těhotných!

11. 05. 2018

Během roku 2017, konkrétně na podzim, se pozměnila pravidla neschopenky a to především pro těhotné a rodiny. V našem článku se dozvíte, jaká jsou pravidla pro vycházky a jaké sankce případně hrozí za jejich nedodržení.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Neschopenka v těhotenství

Pracovní neschopnost a její omezení

Jestliže vás zdravotní důvody uvážou doma s neschopenkou, pak je nutné počítat s tím, že musíte dodržovat určitá pravidla. Ty se týkají především vycházek. Práce neschopný jedinec by se totiž moc neměl pohybovat mimo domov. V určitých případech ale existují právě již zmíněné vycházky, které vám může předepsat ošetřující lékař. Předepisují se většinou spíše pacientům, které čeká dlouhodobější léčení, například se zlomenou rukou, nohou nebo podobnými problémy. Pokud jste dostali neschopenku na týden kvůli chřipce, pak je jasné, že byste měli hlavně ležet doma a kurýrovat se, takže s vycházkami spíše nepočítejte.

Pracovní neschopnost a pravidla pro vycházky

Pracovní neschopnost má logicky svá omezení. Ve chvíli, kdy vám je neschopenka vystavena se vás váš ošetřující lékař zeptá, kde se hodláte během pracovní neschopnosti zdržovat. Dnes totiž již nemusíte nemoc trávit v místě trvalého bydliště, ale stačí nahlásit adresu, kde budete k zastižení. Je to dáno především tím, že stále více lidí má trvalou adresu jinde, než kde skutečně bydlí, například kvůli podnájmům a podobně. Někdy mají lidé přechodné bydliště od toho trvalého vzdálené i stovky kilometrů.

Vycházky jsou určeny především dlouhodobě nemocným, lidem s chřipkou přidělovány nejsou.

V případě, že váš lékař uzná za rozumné udělit vám nějaké vycházky, pak se můžete vlastně radovat. Nicméně nepočítejte s tím, že by vycházky byly nějak benevolentní a mohli jste si tedy dělat, co se vám zachce, kdy se vám zachce. Pro přidělení vycházek platí hned několik pravidel. Například vám mohou být dovoleny pouze v čase od sedmé hodiny raní do sedmé hodiny večerní. Na vašem ošetřujícím lékaři potom je také nastavení konkrétního časového úseku, jelikož vycházky nesmějí překročit 6 hodin denně. Těchto 6 hodin však lze rozdělit do několika intervalů, je tedy možné, že vám budou povoleny vycházky například od 8:30 do 11:30 a od 15:00 do 18:00.

Vycházky může stanovit jen váš ošetřující lékař a to maximálně na 6 hodin denně v čase od 7:00 do 19:00.

Samozřejmě i vycházky pracovně neschopných mají své výjimky. Například u lidí, kteří potřebují mimořádný léčebný plán, může ošetřující lékař povolit flexibilní vycházkový plán. To znamená, že nemocný si bude dobu vycházek volit podle sebe. Dělá se to především proto, že u náročnějších léčeb je potřeba docházet na mnoho vyšetřeních a léčebných procedur, u kterých je často odlišný termín, takže nelze přesně určit opakující se čas pro vycházky. Platí to například u pacientů podstupujících onkologickou léčbu. Ošetřující lékař může toto dovolit pouze na základě souhlasu od správy sociálního zabezpečení.

Porušit režim neschopenky se nevyplácí

Jestliže se rozhodnete porušit režim práce neschopného, můžete přijít o část nebo i o celé nemocenské. Dávka vám může být odňata nejdéle na 100 kalendářních dnů ode dne, kdy k porušení režimu došlo. Takový trest jistě není příjemný nikomu, jelikož už tak je nemocenský příspěvek relativně malý oproti běžné výplatě. Výpočet nemocenské je závislý na vaší aktuální hrubé mzdě, kterou pobíráte.

Pokud jste na nemocenské, zkontrolujte si i funkčnost zvonku a jeho správné označení.

Možná se ptáte, jak by někdo mohl přijít na případné porušení režimu. Stát i zaměstnavatel má nárok vás namátkově během pracovní neschopnosti zkontrolovat. Pokud by vás tedy kontrola nezastihla v místě pobytu uvedeném na neschopence, pak mohou začít problémy. Pokutu můžete dostat i za rozbitý nebo špatně označený zvonek. Jestliže je vám tedy vystavena neschopenka kontrola potom může přijít prakticky kdykoliv, u mimořádných případů jsou možné kontroly i v pozdních večerních hodinách.

Nemocenská v těhotenství a její nová pravidla

Nová pravidla pro nemocenskou se odrážejí i pro těhotné nebo pro rodiče. Existují případy, kdy nemá smysl stanovovat práci neschopnému jedinci nějaký zvláštní režim a dodržovat jeho kontrolování. Jedná se o případy, kdy pojištěnec není nemocny, ale je takzvaným průvodcem nezletilého pojištěnce přijatého do lůžkové péče. Tato novinka je platná od února 2017 a je výhodnou pro všechny pečující rodiče, netýká se ale matek, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství.

Nastávající matky, které nemají nárok na mateřský příspěvek, mají jiná pravidla pro nemocenskou během těhotenství.

Režim není třeba nastavovat ani těhotným ženám od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu. Jedná se ale pouze o nastávající matky, které z nějakého důvodu nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V praxi jde tedy o ženy, kterým je vystavena neschopenka v těhotenství, a které nesplňují podmínku pro nárok na mateřskou, kterou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů za uplynulé dva roky.

Pravidla neschopenky i pro lidi na úřadu práce

Od října 2017 se podstatně zpřísnila pravidla i pro práce neschopné uchazeče o zaměstnání, kteří provedli přihlášení na úřad práce online. Novinka se týká uchazečů, kteří nepobírají nemocenské. Pokud jste uchazečem na úřadu práce a pobíráte nemocenské, pak podléháte klasickému režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

I uchazeči, kteří udělali přihlášení na úřad práce online, musí pracovní neschopnost hlásit.

Jestliže uchazeč nemocenské nepobírá, je povinen úřadu práce oznámit tuto skutečnost nejlépe ihned, nejpozději však do 8 kalendářních dnů. Pokud tuto povinnost uchazeč nesplní, může být okamžitě vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a ztratí tak veškeré výhody, jako je například nárok na podporu v nezaměstnanosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců