Kupní smlouva 2019 | Vzor ZDARMA | VímVíc.cz

Kupní smlouva 2019 | Vzor zdarma

25. 09. 2019

Ačkoliv rok 2019 nepřináší v této oblasti žádné větší změny, není na škodu si připomenout, co musí kupní smlouva obsahovat. V našem článku se mimo jiné dozvíte, na co si dát pozor u kupní smlouvy na nemovitost a ukážeme vám i vzor kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzor - podpis smlouvy

Co je to kupní smlouva?

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které nastává převod vlastnického práva věci z jedné strany na druhou, tedy ze strany prodávající na stranu nakupující. Uzavřením této smlouvy vzniká povinnost oběma stranám. Strana prodávající je povinna odevzdat předmět smlouvy druhé straně. Strana kupující je povinna zaplatit smluvenou částku.

Co musí obsahovat kupní smlouva?

Kupní smlouva musí obsahovat určité náležitosti, aby byla platná. Za prvé musí být jasně označeny smluvní strany. Dále by mělo být ze smlouvy jasné, že k prodeji i koupi dochází dobrovolně a že obě strany chtějí obchod uskutečnit. Nakonec se musí smluvní strany domluvit na ceně, která je omezena určitými limity, podle předmětu prodeje. Jiné ceny jsou v případě, když si kupujete auto, než když je předmětem prodeje zahradní nábytek. Jedná se o opatření pro obě strany, aby nedošlo k lichvě nebo neúměrnému krácení.

V občanském zákoníku, který kupní smlouvu definuje, není nikde napsáno, jakou podobu musí kupní smlouva mít. Není vyžadována ani písemná forma.

"KUPNÍ SMLOUVA 2019 - VZOR" />

Kupní smlouva nemovitost

Kupní smlouva k nemovitosti musí splňovat náležitosti, které vycházejí ze Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jako jediná kupní smlouva je vyžadována v písemné formě. Absolutní minimum, které musí obsahovat kupní smlouva k nemovitosti, je označení smluvních stran, předmět koupě, kupní cena, termín uhrazení a úředně ověřený podpis smlouvy z obou stran, včetně data prodeje a místa, kde k uzavření smlouvy došlo.

Vlastnictví k nemovitosti ale vzniká až v momentě, kdy je nemovitost vložena do katastru nemovitostí pod novým majitelem a kdy je zaplacena daň z převodu nemovitosti.

Kupní smlouva k nemovitosti – na co si dát pozor?

Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej či koupi poměrně finančně náročné věci, není radno ji podceňovat. Proto se kromě výše zmíněných bodů zaměřte i na další!

Kupní smlouva vzor - kupní smlouva nemovitost, na co si dát pozor kupní smlouva nemovitost

Přesně specifikujte nemovitost

Do smlouvy uveďte celkovou výměru, adresu či o jaký druh parcely se jedná. Definovat můžete i způsob předchozího využití – zda se jednalo o rodinný domek, sportovní areál, či cokoliv jiného. Zmínit můžete i porost na pozemku – trvalý travní porost, nebo zastavěná plocha apod. Zkrátka cokoliv vás napadne, neváhejte do smlouvy zapsat. V tomto případě neplatí, že méně je někdy více. Spíše naopak.

Práva vedlejších účastníků

Do této kategorie spadají různá zástavní práva, věcná břemena či práva dožití. Pokud se vás některý z těchto případů týká, nezapomeňte to uvést do smlouvy. Pokud se smlouva týká vedlejších účastníků, musíte jasně specifikovat o koho se jedná, a na co bude mít nebo má právo. Pokud například prodáváte dům s větším počtem bytových jednotek a na jeden z bytů chcete uplatnit právo dožití nebo cokoliv jiného, musíte ve smlouvě jasně uvést, koho se toto právo týká a jaké bytové jednotky.

Reklamace

Uzavření kupní smlouvy ovšem nemusí vždy znamenat konec transakce. Pokud nejste spokojeni se stavem koupeného zboží, můžete zakoupené zboží reklamovat. Reklamace je právní jednání, kdy kupující požaduje po prodávajícím náhradu za poškozené zboží. Jak bude reklamace probíhat záleží buď na údajích v kupní smlouvě, nebo na základě dohody. Můžete si nechat vrátit peníze, zboží vyměnit nebo si zboží nechat opravit.

Reklamaci můžete uplatnit pouze v určité lhůtě, která bývá většinou stejně dlouhá jako lhůta záruční. Na vyřízení reklamace má druhá strana ze zákona 30 dní, u některých odvětví ovšem bývá delší, či povinně kratší. Ačkoliv u spoustu produktů, které si běžně zakoupíte, najdete záruční list, přinášíme vám vzor reklamace, který si můžete stáhnout a upravit dle svých potřeb.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Nákupy Návody