Záruční doba 2018 | VímVíc.cz

Záruční doba 2018

26. 04. 2018

Pro každý druh zboží a služeb platí jiná záruční doba a rozhodně tedy u všech neplatí dvouletá lhůta na reklamace. Přečtěte si, co a kdy můžete prodejci vrátit.

Záruční doba 2021

Protože se často pozměňují zákony a dochází k odchylkám, připravili jsme pro vás novější článek na téma záruční doba. Tento článek zde ponecháme v původní podobě pro případné porovnání a srovnání s aktuálními informacemi.

Dvouletá záruční lhůta

Obecně platí, že délka lhůty záruční je dva roky od okamžiku, kdy kupující převzal zakoupené zboží nebo výsledek určitých služeb od prodejce nebo zhotovitele. Občanský zákoník toto pravidlo upravuje a stanovuje, že dvouletá záruční doba se nevztahuje na věci, které mají krátkou trvanlivost (obvykle potraviny) a věci, které člověk nabyl zadarmo. Záruka by měla být ke zboží zdarma. V současnosti se dá za poplatek prodloužit možná doba reklamace zboží. Obchodníci také u některých produktů nabízejí prodlouženou lhůtu záruční zdarma, při pravidelném servisu daného výrobku v autorizovaném servisu. Tyto služby pak bývají zpoplatněné, takže zákazník určitou formou obchodníkovi delší záruku stejně zaplatí.

Standardní záruční doba je podle zákona 2 roky. Nevztahuje se na zboží, které rychle podléhá zkáze anebo bylo zadarmo.

Záruční doba na nemovitost

Záruka na byt nebo dům se odvíjí od toho, jak byla nemovitost pořízena. Pokud si necháte postavit dům či zrekonstruovat byl, může tato transakce proběhnout v rámci smlouvy o dílo. Druhou variantou je kupní smlouva, prostřednictvím které si danou nemovitost či služby koupíte. V případě novostavby, která byla postavena v rámci smlouvy o dílo, mluví občanský zákoník jasně. Záruční doba je 3 roky a při rekonstrukci nebo stavebních úpravách je to minimálně rok a půl (18 měsíců).

Pokud získáte byt nebo dům na kupní smlouvu, situace je výrazně komplikovanější, protože zákon takovou situaci jasně neupravuje. Jeho výklad není jednoznačný, protože se výslovně týká jen zboží. V případě, že budete nemovitost kupovat, ujistěte se, že lhůta záruční a možnost reklamace jsou jasně definovanou součástí smlouvy.

Pokud byla nemovitost pořízena v rámci smlouvy o dílo, záruka platí 3 roky. V případě že šlo o nákup prostřednictvím kupní smlouvy, je potřeba reklamaci řešit v rámci smlouvy.

Reklamace zboží na zakázku

Nezáleží na tom, jestli si necháte u švadleny ušít nové šaty, u truhláře vyrobit atypickou skříňku do volného místa v kuchyni nebo si necháte zhotovit či vyrobit jakoukoli věc, která běžně není dostupná. U věcí vyrobených na zakázku platí stejné pravidlo jako u stavby nového domu. Se zhotovitelem uzavíráte smlouvu o dílo a podle zákona máte nárok na dvouletou záruku stejně, jako když si koupíte šaty v Reserved. V případě, že zjistíte chybu hned při přebírání nebo nebude mít zboží vámi zadané parametry, je výhodnější než reklamace odstoupení od smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou.

Reklamace zboží na zakázku platí 2 roky. Pokud má zboží vady zjištěné už při jeho přebírání, je výhodnější odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba u oprav a zboží s vadami

V případě, že si necháte zboží opravit, lhůta záruční trvá tři měsíce. Z tohoto pravidla existuje několik výjimek, u kterých je povolena tzv. zvláštní délka lhůty. Například u opravovaných vozů se doba zvyšuje na půl roku.

Reklamace zboží, které je prodáváno s vadami, o kterých víte, je také možná. Většinou se jedná o věci s určitým defektem, který nemá na funkci zboží žádný vliv, ale zároveň snižuje cenu výrobku. Záruční doba je pak obvyklé dva roky, jako u ostatního zboží. Podmínkou je, že se zboží nedá reklamovat právě kvůli těm vadám, které byly uvedeny (obvykle na účtence nebo faktuře) a díky nimž bylo zboží zlevněno.

Záruční lhůta na opravu je až na několik výjimek 3 měsíce. Standardní dvouletá záruka se vztahuje i na zboží prodávané s vadami s tím, že nelze výrobek reklamovat kvůli tomuto konkrétnímu defektu.

Doba trvanlivosti u potravin a krmiv

Co se týče potravin, občanský zákoník nemluví o záruční době ale o době trvanlivosti, kterou upravuje zákon o potravinách. Podle něj existují dva typy potravin. Trvanlivé potraviny, u kterých se uvádí minimální doba trvanlivosti, a potraviny, které se rychle kazí, u nichž je rozhodující datum spotřeby. Zákon dokonce umožňuje prodávat tzv. prošlé trvanlivé potraviny. Výrobky musejí být zdravotně nezávadné, viditelně označené a oddělené od potravin, které nejsou prošlé. Občanský zákoník také jmenuje potraviny, u kterých nemusí být uvedeno datum minimální trvanlivosti. Patří mezi ně například čerstvé ovoce a zelenina, alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 %, sůl, žvýkačky, pečivo (to musí být spotřebováno do 24 hodin od výroby) apod. Záruční lhůta při prodeji krmiv je stanovena na 3 týdny. Krmiva zakoupíte u velkoobchodních prodejců nebo v prodejnách jak je například Pet center.

U potravin se neuvádí záruční doba ale doba trvanlivosti u trvanlivých potravin a datum spotřeby u potravin podléhajících rychlé zkáze.

Reklamace – jak na ni?

Rozhodujícím kritériem, podle kterého se bude odvíjet celý proces reklamace je stáří výrobku. Pokud jste zboží zakoupili před méně než půl rokem, můžete od prodejce chtít opravu nebo výměnu za úplně nový kus. V případě, že není zboží možné opravit tak, aby bylo jako nové, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Prodejce má v takovém případě povinnost vrátit vám všechny peníze.

V případě, že už od koupě uplynulo více než 6 měsíců (samozřejmě do zákonně stanoveného stropu) určuje se u zboží povaha vady, která může být buďto odstranitelná nebo neodstranitelná. Pokud je vada odstranitelná, máte právo na její odstranění, i pokud by se jednalo o celý jeden či více dílů. V případě, že oprava není možná, ale zboží stále plní svou funkci, můžete požádat prodejce o vrácení poměrné části peněz. Neodstranitelná vada umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy a nechat si vrátit celou zaplacenou částku, chtít po prodejci výměnu za nový kus stejného zboží nebo jiný výrobek v odpovídající hodnotě. Pokud jste plátce DPH, dostanete zpět celou částku i s daní.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo