Záruční doba a reklamace zboží | VímVíc.cz

Záruční doba a reklamace zboží

04. 11. 2021

Každý den nakupujeme mnoho různorodého zboží a někdy se může stát, že zboží přestane fungovat nebo nesplňuje naše požadavky. Jaké jsou naše možnosti na reklamaci a vrácení peněz, výměnu nebo vrácení zboží? Jak je na záruční dobu a reklamace zboží nahlíženo občanským zákoníkem? Prodejci zboží a služeb mají vůči zákazníkovi či klientovi určité povinnosti a zákazník by měl vědět, jaká jsou jeho práva a co může od prodejce požadovat. Jak probíhá reklamace zboží? Co dělat, pokud nebude reklamace vyřízena? Jak může pomoci Česká obchodní inspekce? Všechny tyto informace naleznete v článku níže.

Záruční doba, lhůta vs. prodej zboží, služeb

Jaká je záruční doba u zboží? Prodávající má při prodeji výrobků a poskytování služeb vůči spotřebiteli dle občanského zákoníku č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele několik povinností, uvedeme jen některé:

  • Poctivost při prodeji
  • Informační povinnost
  • Informovat o podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady
  • Informovat o uplatnění reklamace zboží

Poctivost při prodeji znamená prodávat výrobky ve správné hmotnosti, poskytovat služby nebo výrobky v předepsané jakosti atd. Informační povinnost spočívá v tom, že je prodejce nebo zprostředkovatel služby povinen plně informovat zákazníka či klienta o vlastnostech prodávaných výrobků, charakteru poskytovaných služeb, cenách, rizicích, apod. Odpovědnost za vady tkví v povinnosti nést odpovědnost za prodané výrobky či zprostředkované služby. Reklamace zboží je plně pod záštitou prodávajícího, který je povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva na reklamaci.

Záruční doba - lhůta pro spotřebitele, občanský zákoník

Záruční doba 2021

Jak jsme uvedli výše, záruční doba se řídí občanským zákoníkem. Záruční doba se týká všech prodejců zboží, kamenných prodejen i internetových obchodů, prodejci ručí za kvalitu svého zboží. Pokud se určitá vada či poškození projeví v záruční době, zákazník má právo výrobek reklamovat. Obecně má zboží záruku 2 roky od okamžiku zakoupení. Tato dvouletá záruční doba se nevztahuje na zboží s krátkou trvanlivostí, například potraviny a dovoz potravin a dále na věci použité, z druhé ruky.

Záruční lhůta se k nákupu zboží vztahuje automaticky a je zdarma na základě občanského zákoníku. V současnosti je velmi oblíbená tzv. prodloužená záruka, kdy si například na citelně dražší zboží připlatíme určitou předem definovanou částku, jež nám garantuje delší záruční dobu. Obvykle k možnosti prodloužené záruky přistupují autorizovaní prodejci nejrůznějších značek, kteří spolu s prodlouženou zárukou umožňují také pravidelný servis daného výrobku (elektronika, automobily aj.).

Během zákonné záruční doby je prodejce povinen vyhovět žádosti zákazníka a výrobek uvést do provozuschopného stavu. Existují 3 možnosti, jak se dá reklamace vyřešit:

  • Oprava zboží do 30 dní
  • Výměna zboží do 30 dní
  • Vrácení peněz nad 30 dní

Existuje ještě jedna varianta, pokud dojde k reklamaci do 30 dní od zakoupení zboží, můžete přímo žádat o vrácení peněz za zboží a ihned si koupit zboží nové/jiné , nebo si můžete zboží vyměnit za jiný kus. V případě, že se k reklamaci uchýlíte ve lhůtě po 30 dnech, můžete čekat až 30 dní na vyřízení reklamace.

V případě, že uplynulo 30 a více dní od zakoupení zboží, budete muset dodržet reklamační pravidla. Uvedete, co s výrobkem je a zda byste upřednostnili výměnu nebo opravu výrobku, pokud to bude možné. Prodejce má ze zákona na vyřízení reklamace 30 dní, během kterých výrobek opraví nebo jej vymění. Nebude-li možná oprava nebo výměna, budou klientovi vráceny peníze.

Kde uplatnit reklamaci?

Nevíte si rady s reklamací a způsobem, jakým byste měli zboží reklamovat? Nejčastěji se reklamace zboží podává v kamenné prodejně, kde jste dané zboží zakoupili. V případě, že jste zboží koupili online, naleznete na webových stránkách obchodu přesné informace, jak při reklamaci postupovat. Obvykle budete moct zaslat reklamované zboží na reklamační oddělení obchodu na náklady společnosti, u které jste vadné zboží zakoupili.

Co k reklamaci potřebujete/nepotřebujete?

Co potřebujete k úspěšné reklamaci zboží? Mnoho lidí se mylně domnívá, že musí k reklamaci donést zboží v původním obalu. Není tomu tak. Stačí samotné zboží. Ideální je, když spolu se zbožím donesete i účtenku či fakturu, aby mohla být reklamace rychle zprocesována. Je možné doložit i výpis z účtu při platbě kartou či převodem. Jsou ale lidé, kteří si zapomněli doklad o zaplacení uložit nebo ho ztratili. I v tomto případě může prodejce pomoct a reklamaci uskutečnit, potřebné doklady si dohledá např. za pomoci čísla objednávky nebo podle identifikačních údajů zákazníka.

Jak se reklamace zboží počítá?

Od kterého dne se počítá reklamační období? Přijdete-li reklamovat nefunkční či rozbité zboží, reklamační období začíná běžet od následujícího pracovního dne a končí po uplynutí 30 dní. Končí-li reklamační lhůta o víkendu nebo o státní svátek, reklamace je prodloužena na následující pracovní den.

Reklamace odstoupení od smlouvy

Prodávající je povinen kupujícího o vyřízení reklamace zboží vyrozumět a pokud tak neučiní, reklamace je považována za nevyřízenou a zákazník může odstoupit od smlouvy a může žádat vrácení peněz. Takto je reklamace odstoupení od smlouvy definována v občanském zákoníku, proto nemějte strach uplatnit svá práva. Za nevyřízenou je považována i reklamace, která byla vyřízena pouze zčásti, pokud například některé vady nebyly odstraněny nebo byly odstraněny jen zčásti a věc po převzetí vykazuje stále ty stejné vady. I v tomto případě máte nárok na vrácení peněz.

Reklamace zboží zakoupeného na internetu

Žijeme v době, kdy jsou nákupy přes internet na denním pořádku. Jak je to s reklamací zboží zakoupeného přes internet? I zboží zakoupené na internetu můžete reklamovat. Zboží zakoupené v kamenné prodejně je obvykle možné do 30 dní vrátit bez udání důvodů. U zboží koupeného přes internet je možné využít odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

V případě, že vracíte zboží zakoupené přes internet bez zjevného důvodu poškození či nefunkčnosti, musíte splnit následující podmínky:

  • Zboží musí být vráceno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím
  • Zboží nesmí být nijak poškozené
  • Úhrada za dopravu k prodejci je na náklady klienta

Splníte-li tyto povinnosti do 14 dní od zakoupení zboží, prodejce je povinen vrátit peníze, které jste za výrobek zaplatili.

Pokud reklamujete rozbité či nefunkční zboží, dopravu hradí prodejce výrobku. V případě, že by bylo potřeba, abyste dopravu uhradili sami, prodejce je povinen tuto částku za dopravné proplatit zpětně.

Prodej zboží - záruční doba, záruční doba a občanský zákoník, lhůta pro spotřebitele

Záruční doba na nemovitost

Věděli jste, že se záruční doba může vztahovat i na nemovitost? Záruční doba na nemovitost má trochu jiná pravidla než záruční doba na zboží. Je nutné rozlišovat záruční dobu a odpovědnost za vady. Standardní dvouletá záruční lhůta se vztahuje na novostavby, některé společnosti však nabízejí i prodlouženou tříletou záruku.

Oproti tomu odpovědnost za vady je možné využít do 5 let od pořízení nemovitosti. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve od jejich zjištění. Projeví-li se tyto vady do 6 měsíců od převzetí nemovitosti, zákon se automaticky domnívá, že existovaly už v době převzetí nemovitosti. Po uplynutí 6 měsíců je zcela na majiteli nemovitosti, aby dokázal, že vada existovala již v době převzetí.

Česká obchodní inspekce

V případě, že by reklamace zboží nebyla vyřízena ke spokojenosti zákazníka, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), jež pomůže s tímto občanskoprávním sporem. Musí se ale jednat o opodstatněnou a doložitelnou stížnost, například pokud reklamace zboží nebyla vyřízena a zákazníkovi nebyly vráceny peníze, apod. Tento spor je řešený za pomoci mimosoudního spotřebitelského sporu ADR (alternative dispute resolution). Pokud nedojte k vyřešení za pomoci České obchodní inspekce, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud.

Reklamace zboží většinou nejsou nic složitého a prodejci se snaží vyjít svým zákazníkům maximálně vstříc a reklamaci vyřídit k jejich spokojenosti. Ne nadarmo se říká: ,,Náš zákazník – náš pán." Princip obchodování a prodeje je jednoduchý. Spokojený zákazník přináší prodejci pozitivní reference a přivede tak další zákazníky. V opačném případě by zákazníci volili jiného prodejce, který bude vstřícnější.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: