Jak na odstoupení od smlouvy do 14 dnů? | VímVíc.cz

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na vrácení zboží do 14 dnů, a to bez sankcí i udání důvodu. Nicméně na toto pravidlo se vztahuje několik podmínek, za jakých je to možné, a také pravidel, jak to udělat. Víte, na co všechno máte nárok? Připravili jsme pro vás přehledný manuál, kdy můžete odstoupit od smlouvy, jak na to a na co si dát pozor.

Kdy máte nárok na vrácení zboží?

Nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů nebo na vrácení zboží vzniká spotřebiteli ve chvíli, kdy uzavřel takzvanou distanční smlouvu. Jedná se o situace, v nichž se obě zúčastněné strany osobně nesetkaly nebo byla transakce provedena mimo běžnou pobočku či prodejnu. Obvykle tak jde o nákup zboží či služeb po internetu, přes telefon nebo v zásilkovém obchodě.

Jak už bývá zvykem, i v tomto případě samozřejmě existují výjimky. Nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká u několika oblastí. 14denní lhůta se nevztahuje na poškozené zboží, předplatné tiskovin, audio a video nahrávky, které mají porušený obal, výrobky s krátkou dobou exspirace nebo zboží na míru.

Důležité je vědět, že 14denní lhůta nezačíná objednáním zboží, ale jeho převzetím. Tato informace je klíčová zvláště v případě, kdy vám zboží přijde v několika částech. Zákonná lhůta na odstoupení se počítá až od chvíle, kdy převezmete jeho poslední část.

Nárok na odstoupení od smlouvy nebo na vrácení zboží bez sankcí vzniká při koupi na dálku a máte 14 dní na rozmyšlenou.

Kdy od smlouvy odstoupit nejde

  • časové omezení (potraviny, zboží podléhající rychlé zkáze, rezervace na konkrétní datum, losy a sázky apod.)
  • digitální obsah (CD, DVD, software apod.)
  • vybrané služby (zdravotní nebo sociální péče)

Co na to říká nový občanský zákoník?

V předpisu 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník §2001 je i pro rok 2020 stanoveno, že: “Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.“ V praxi to u distanční smlouvy znamená, že vás prodávající musí informovat o možnosti odstoupit do 14 dnů od smlouvy bez udání důvodu a bez sankcí. Pokud tak neučiní, lhůta se pro vás prodlužuje o celý rok a oněch standardních 14 dní.

Zákonem daná lhůta na vrácení zboží nebo odstoupení od smlouvy vznikla proto, aby měl kupující 14 dní na rozmyšlenou, zda mu zboží vyhovuje a splňuje jeho představy nebo ne. Z toho důvodu po vás prodejce nemůže ve většině případů logicky chtít, abyste vrátili zboží nepoužité nebo s původním obalem.

Kupující musí být o svém právu na odstoupení od smlouvy informován, jinak se zákonná lhůta prodlužuje.

Jak odstoupit od smlouvy bez důvodu?

Nejdůležitějším pravidlem odstoupení od smlouvy po telefonu nebo internetu je, že musíte prodávajícího informovat. Během 14 denní lhůty jste povinni mu sdělit, že od smlouvy odstupujete. Může to být klidně i poslední 14. den, ale bez vašeho vyjádření smlouva zůstává platná.

Zákon sice neurčuje, jakou formou je potřeba druhou stranu informovat, ale nejlepší je oficiálně datovaná písemná forma. V tomto případě se vyplatí poslat doporučený dopis s podacím lístkem nebo alespoň e-mail. Slovní domluva je téměř vždy napadnutelná a neprůkazná.

V odstoupení od smlouvy je potřeba jasně uvést prodávajícího a identifikovat smlouvu. Důvod z podstaty věci udávat nemusíte, naopak datum a váš podpis jsou nutností. V současné době už mnoho prodejců s vrácením zboží do 14 dnů počítá a ke zboží přikládá specifický formulář, ve kterém jen zaškrtáte příslušná políčka a se zbožím odešlete.

Jak napsat formální dopis vzor:

Odstoupení od smlouvy nemá pevně stanovenou formu a je jen na vás, jak jej formulujete. Vždy musí obsahovat vaše jméno a adresu, jméno prodejce a jeho adresu, váš úmysl odstoupit od kupní smlouvy s jasně uvedenou identifikací, případně číslem objednávky, datum a podpis. Volitelně můžete uvést, o jaké konkrétní zboží či službu se jednalo, kolik stálo a jakým způsobem chcete vrátit své peníze. Pro formu můžete také uvést, že odstupujete od kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Co se bude dít po odstoupení od smlouvy?

Ke zrušení smlouvy dojde v den, kdy prodávající obdrží informaci o vašem odstoupení od smlouvy. Pokud jste mu zboží již nezaslali nebo nepředali společně s vaším vyjádřením, jste povinni mu jej do 14 dnů na své vlastní náklady vrátit. Naopak prodejce vám musí do 14 dnů vrátit peníze, a to takovým způsobem, jakým jste zboží zaplatili. Samozřejmě se spolu můžete domluvit na jiné formě refundace a prodejce má zároveň právo počkat s vrácením peněz do chvíle, než dostane své zboží zpět.

Své zkušenosti s přístupem obchodníka můžete s ostatními sdílet v rámci hodnocení firem.

Po odstoupení od smlouvy musíte do 14 dnů vrátit prodejci zboží a prodejce vám peníze.

Odstoupení od smlouvy s mobilním operátorem

Na smlouvy s mobilními operátory za poskytování služeb se vztahují úplně stejné podmínky jako na všechny ostatní smlouvy. Například odstoupení od smlouvy T-mobile do 14 dnů je možné pouze v případě, že jste ji uzavřeli nebo změnili přes internet či po telefonu. Pokud jste tak učinili v kamenné prodejně nebo provozovně operátora, tento nárok nemáte. To samé platí pro Vodafone a O2 i energie.

Úplně jiná situace nastává v případě, že jste u operátora nebo poskytovatele energií vázaní smlouvou na dobu určitou či neurčitou. V takovém případě musíte podat řádnou písemnou výpověď a počkat až uplyne výpovědní lhůta, která je u každého jiná. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, rozhodně se vyplatí počkat do doby, až úvazek vyprší. Je to rozumný způsob, jak ušetřit peníze. V opačném případě se připravte u většiny poskytovatelů na finanční sankce.