Dostali jste výpověď? Od roku 2018 máte nárok na vyšší podporu | VímVíc.cz

Dostali jste výpověď? Od roku 2018 máte nárok na vyšší podporu

20. 03. 2018

Podpora v nezaměstnanosti 2018 se podstatně zvýšila. Propuštění zaměstnanci s nárokem na podporu si přilepší. Pokud nárok na podporu nemáte, výhodný přivýdělek budete hledat s obtížemi.

Tento článek zde zůstane pro případné porovnání. Aktuální článek pro rok 2022 na téma podpora v nezaměstnanosti a přihlášení na úřad práce je k nalezení na následujícím odkazu.

Podpora v nezaměstnanosti 2018 bude větší

Od 1. ledna 2018 můžete získat podporu v nezaměstnanosti až 16 682 Kč. Pokud se přihlásíte na rekvalifikační kurz, získáte podporu při rekvalifikaci až 18 695 Kč. V praxi to znamená, že procentní sazba se nemění, jen se zvyšuje maximální částka podpory, kterou vám stát proplatí. Tato částka je ovlivněna hned několika faktory. Záleží na tom, zde jste dostali výpověď nebo šlo o výpověď dohodou, a jaký byl důvod. O délce podpůrčí doby rozhoduje váš věk. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 0,58násobek průměrné mzdy a maximální výše podpory při rekvalifikaci je 0,65násobek průměrné mzdy. To je limit, protože výše podpory není neomezená.

V roce 2018 se nezměnila procentní sazba na vypočítání podpory, ale zvýšila se maximální výše podpory, kterou můžete získat v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Koho se týká podpora v nezaměstnanosti

Abyste mohli zažádat na úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti, musíte splňovat několik podmínek. Ať už jste dostali výpověď z pracovního poměru nebo jej sami ukončili, musíte se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadu. Od tohoto dne se vypočítá tzv. rozhodné období, tedy předchozí dva roky před datem registrace. V rámci nich jste museli získat minimálně 12 měsíců placeného důchodového pojištění. Nezáleží na tom, jestli jste byli zaměstnaní a platil ho za vás zaměstnavatel, nebo jste pracovali na živnostenský list a platili si ho sami. Pokud jste už byli v evidenci uchazečů o zaměstnání a důchodové pojištění za vás platil stát, tato doba se do 12 měsíců nezapočítává.

Podporu v nezaměstnanosti získají jen uchazeči o zaměstnání, kteří jsou registrovaní na úřadu práce a v předchozích dvou letech mají započítáno důchodové pojištění minimálně 12 měsíců.

Náhradní doba zaměstnání se počítá

Do výše zmiňované doby 12 měsíců je možné započíst několik životních situací, které zákon shrnuje pod pojmem náhradní doba zaměstnání. Mezi tyto situace patří:

  • Mateřská či rodičovská
  • Příprava zdravotně postižené osoby k práci
  • Péče o osobu, která je závislá na pomoci ostatních (odstupňováno od lehké závislosti po úplnou)
  • Pobírání důchodu pro III. stupeň invalidity
  • Výkon pozice dobrovolníka v akreditované organizaci
Zákon o zaměstnanosti povoluje podporu v nezaměstnanosti i pro osoby, které splňují podmínky započítáním náhradní doby zaměstnání.

Kdo podporu v nezaměstnanosti nezíská?

Zákon jasně stanovuje, koho a za jakých podmínek se podpora v nezaměstnanosti netýká. Jedná o osoby, které:

  • Pobírají jeden ze tří důchodů či výsluhy vyšší, než je podpora
  • Dostaly výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení povinností (ať už z hlediska právních předpisů nebo povinností zaměstnance)
  • Pobírají podporu při rekvalifikaci
  • Dostaly v zaměstnání odstupné (podpora v nezaměstnanosti se v tom případě odkládá o počet měsíců, na které odstupné dostaly

Dostali jste výpověď a hledáte novou práci? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců