Dočká se mateřská nových pravidel? | VímVíc.cz

Dočká se mateřská nových pravidel?

07. 05. 2018

Můžou se nastávající maminky těšit na změny v rámci mateřské a v čem budou spočívat? Budou pozitivní? Pokud bude návrh uskutečněn, mohlo by si polepšit zhruba 30 % rodičů. Na co se tedy můžeme těšit?

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021

Aktuální informace, které by vám neměly uniknout, pokud vás brzy čeká mateřská dovolená, jsou zohledněné v článku na téma mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021.

Výpočet mateřské 2018

Mateřská, to je lidové označení pro peněžitou pomoc v mateřství, které nahrazuje mzdu matky v rámci mateřské dovolené. Její výpočet ovlivňují především předchozí výdělky matky, jde tedy o průměr hrubých příjmů za posledních 12 měsíců. Ten je následně rozpočítán na jednotlivé dny, čímž vznikne denní vyměřovací základ. Ten se dále snižuje podle redukčních hranic, které se s každým rokem mění. Pro rok 2018 jsou určeny následovně:

  • Denní vyměřovací základ do 1000 Kč – započítá se 100 %
  • Denní vyměřovací základ od 1000 Kč do 1499 Kč – 60 %
  • Denní vyměřovací základ od 1499 Kč do 2889 Kč – 30 %
  • Denní vyměřovací základ nad 2889 Kč – k částce se nepřihlíží

Po takovéto redukci dojde ještě k dalšímu snížení částky, a to na její 70 %. Pokud se tedy v rámci redukčních hranic vejdete do první skupiny, bude vám od denního vyměřovacího základu odečteno 30 %, pokud jste ale případ druhé či třetí skupiny, bude vám nejdříve provedena srážka v rámci redukční hranice a následně z výsledné částky odečteno 30 %.

Jak vidíte, výpočet mateřské není žádná velké věda, i tak vám s ním ale pomůže kalkulačka mateřské v rámci našeho článku.

Pro výpočet mateřské je zásadní průměr hrubých příjmů za posledních 12 měsíců.

Projde si mateřská dovolená v blízké době změnou?

Plánovanou změnou by mělo být zrušení redukčních hranic. Tento návrh přišel z pera poslanců TOP 09, podle kterých tyto hranice znevýhodňují rodiče se středními a vysokými příjmy. Pokud se tedy dočkáme schválení tohoto návrhu, bude to znamenat, že se bude do výpočtu mateřské započítávat celý denní vyměřovací základ bez ohledu na to, jak je vysoký. Znamená to tedy, že se vás změna nedotkne, pokud váš příjem nepřesahuje výší 30 tis. korun měsíčně. Velká změna by to ale byla pro rodiče s tzv. nadprůměrnými příjmy ve výši kolem 75 až 90 tis. korun měsíčně, ty by totiž získali mateřskou téměř v hodnotě čisté mzdy.

Takových lidí ale samozřejmě není mnoho. Podle České správy sociálního zabezpečení pobírá mateřskou v průměru přibližně 76 tisíc lidí. Z toho se 70 % výdělků těchto lidí nachází v první redukční hranici, změna by se jich tak tedy vůbec netýkala. Dalších 21 % osob se dostalo do druhé či třetí redukční hranice a pouze 9 % z nich se pohybuje až nad třetí hranicí.

TOP 09 přišlo s návrhem zrušení redukčních hranic.

Společnost se samozřejmě zabývá také otázkou, jak takovou změnu unese státní kasa. Tu by měla tato změna přijít na 832 mil. ročně, toto číslo je ale samozřejmě flexibilní při ohledu na to, kolik občanů se daný rok účastní peněžité pomoci v mateřství a budou mít vyšší příjmy, než je první redukční hranice. Ačkoliv se jedná o velmi vysoké číslo, poslanci z TOP 09 jsou přesvědčeni o tom, že se nejedná o krok, který by státní kasa nezvládla. Ta je totiž podle nich v dostatečném přebytku díky účtu nemocenského pojištění. V opozici ovšem stojí vláda v demisi ANO, která tvrdí, že se náklady vyšplhají až k miliardě korun ročně, což je částka příliš vysoká. Zároveň si také stojí za tím, že přebytek peněz na účtu nemocenského pojištění již nebude dlouho trvat, a to kvůli novým dávkám. Mezi ty patří jak již zavedené otcovská dovolená, tak i plánované dlouhodobé ošetřovné. I přes tyto argumenty byl ale návrh v prvním čtení odsouhlasen, což by mohlo být prvním krokem k úspěchu. Nyní se čeká na jeho projednání Výborem pro sociální politiku.

Vláda v demisi ANO se obává vyšších nákladů, než TOP 09 předpokládá.

Změnu by zaznamenal i vyrovnávací příspěvek v těhotenství

Jednou z dalších dávek nemocenského pojištění je také vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ten je vyplácen v případě, že je žena v zaměstnaneckém poměru, z důvodu těhotenství nebo mateřství je ale převedena na jinou pozici, z pravidla hůř placenou. Podmínkou ale je, že má těhotná žena či kojící matka původní práci zakázanou do devátého měsíce po porodu.

Tato dávka zaznamená změnu díky tomu, že je stejně jako mateřská vypočítávána pomocí redukčních hranic se stejnými procenty. Pokud se tedy novely dočkáme, i v rámci této dávky se rodiče s vyššími příjmy dočkají příjemného navýšení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy