Darování nemovitosti a vše, co je dobré vědět | VímVíc.cz

Darování nemovitosti a vše, co je dobré vědět

21. 05. 2018

O darování nemovitosti je řeč většinou v případě, kdy se chtějí lidé vyhnout povinnostem a výdajům spojeným s vyřizováním pozůstalosti. Ačkoliv se ale tento způsob jeví jako ideální možnost, je třeba si nastudovat, jak darovat co nejvýhodněji a bez problémů.

Darování nemovitosti

Darovací smlouva je důležitá i v rodině

S rozhodnutím darovat nemovitost se pojí i určité obavy. Majitel se většinou rozhodne, že nemovitost daruje svým potomkům. Poté ale nastanou myšlenky, co když se začnou děti chovat jinak, když budou vědět, že žádné dědictví nebude a nemovitost mají jistou. Zároveň by mohl nastat případ, že se budou snažit dostat rodiče co nejdříve například do pečovatelského zařízená, aby mohli s nemovitostí začít nakládat. Proto je více než vhodné sepsat co nejdříve darovací smlouvu, které bude obsahovat jasná pravidla, kdy a jak mohou obdarovaní s nemovitostí nakládat, aby nedošlo k nepříjemnostem mezi rodinnými příslušníky.

Darovací smlouvu sepište i v případě, že darujete nemovitost rodinným příslušníkům a vyhněte se tak rozporům v rodině.

Využijte služebnost dožití

Možná jste tento termín nikdy neslyšeli, až si ale jednoduše vysvětlíme, o co jde, bude vám to jasné. Jde o obsah darovací smlouvy na nemovitost, ve které stanovíte, že dům dětem sice darujete, budete v něm ale i nadále bydlet jako doposud, a to například až do vaší smrti.

Pokud se ale chcete opravdu vyhnout problémům, je třeba služebnost ve smlouvě jasně stanovit. Přesně určete, kdo bude obývat jakou část nemovitosti i kdo bude hradit náklady spojené s provozem. Zároveň se zaměřte na katastr nemovitostí, ve kterém musí být služebnost dožití zanesena, aby byla opravdu platná. Hodit se vám to může především v případě, že se obdarovaný dostane do finančních potíží a na nemovitost bude uvalena exekuce. V tuto chvíli vás exekutor nemůže díky platné služebnosti z domu vystěhovat. Má ovšem oprávnění k prodeji nemovitosti za předpokladu, že bude mít nového majitele, který se bude nadále řídit původními stanovenými podmínkami.

Díky služebnosti dožití můžete v nemovitosti i nadále bydlet.

Můžete požadovat vrácení daru?

Hádky v rodině nejsou výjimkou, občas ale vygradují až do situace, kdy může dárce požadovat vrácení nemovitosti. Taková hádka k tomu ale stačit určitě nebude. Dárce musí mít vážný důvod k odvolání daru pro nevděk. A co se nevděkem myslí? Z pravidla jde o to, pokud obdarovaný dárci ublíží buď úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Mluvíme tedy o neposkytnutí pomoci v nouzi či nějaký útok. V takovém případě běží dárci lhůta 1 rok od chvíle, kdy mu obdarovaný nějakým způsobem ublížil.

Nastat může ale i situace, že obdarovaný dárci ublížil, aniž by o tom dárce věděl. Příkladem může být jakási intrika, o které se obdarovaný dozvěděl až po nějaké době. V takovém případě běží roční lhůta od okamžiku, kdy se o ublížení dozvěděl.

Dalším důvodem pro vrácení daru může být také nouze, do které se původní dárce dostal. I ta má ale svá pravidla. Nepočítá se do ní případ, kdy přišel bohatý dárce o část svého majetku a musel pouze slevit na svých životních nárocích. Samozřejmě se nepřihlíží k tomu, když se dárce dostal do tíživé situace v důsledku hazardních her.

Nouzí se v praxi myslí situace, kdy nemá finance ani na základní živobytí pro sebe nebo pro osobu na něm závislou. V takovém případě se nabízí několik řešení:

  • obdarovaný vrací dar
  • obdarovaný poskytne dárci obvyklou cenu daru
  • obdarovaný bude dárci poskytovat prostředky na výživu

O náhradě se mohou obě strany dohodnout podle vlastního uvážení. Pokud se tak nestane, rozhodne se o řešení v rámci soudního řízení.

Vrácení daru můžete požadovat, pokud jde o odvolání daru pro nevděk.

Můžete darovanou nemovitost vrátit?

Ano, i k takovému případu může dojít. Běžným postupem je, že v darovací smlouvě obdarovaný podepíše, že je seznámen o stavu nemovitosti a dar přijímá. Existují ale případy, že obdarovaný teprve při využití darované věci zjistí, že nebylo ve smlouvě zmíněno všechno a on je tak v její využití nějak omezen. V případě nemovitosti musí například vynaložit náklady na nezbytnou rekonstrukci, s čímž při podpisu smlouvy nepočítal. V tuto chvíli má možnost žádat o vrácení nemovitosti dárci.

Darování nemovitosti může ovlivnit dědictví

I když je k darování nemovitosti většinou přistoupeno právě v důsledku zbavení se povinnosti v rámci následného dědictví, může se v něm nakonec promítnout. A to v případě, že byla darována pouze jednomu z potomků a ten druhý (či další) nestihl nic obdržet. Existuje totiž pravidlo, že do povinného dílu potomků je započítáno i to, co bezplatně obdrželi v období tří let před smrtí rodiče. Dědictví pak tedy ovlivňuje nejen darování nemovitosti, ale i například auta nebo jiné hodnotné věci.

Darovací daň

V případě darování nemovitosti se můžeme setkat s několika otázkami ohledně daní. Pojďme se na ně tedy jednotlivě podívat:

  • Daň z nabytí nemovitosti – Tato daň se netýká ani dárce, ani obdarovaného, jelikož jde o bezúplatný převod.
  • Daň z příjmůDárce se o tuto daň nemusí starat, jelikož nic nedostává, takže neplatí. U obdarovaného je to o něco komplikovanější. Záleží totiž na tom, jaký má k dárci vztah. Pokud je jeho příbuzným, je od daně automaticky osvobozen. Daň se ho také nebude týkat, pokud jde o osobu, která s dárcem žila minimálně jeden rok před darováním ve společné domácnosti. Jestliže jde o jakoukoliv jinou osobu bez příbuzenského vztahu, platí 15% daň z příjmu.
  • Daň z nemovitosti – Dani z nemovitých věcí se obdarovaný v žádném případě nevyhne. Do ledna následujícího roku je povinen podat daňové přiznání a do konce května daň uhradit. Přiznání stačí podat pouze jednou, částku budete ale hradit každý rok. Její výše pak závisí na typu nemovitosti a lokalitě, kde se nachází.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo