Půjčka pro mladé – bezúročná půjčka od státu | VímVíc.cz

Půjčka pro mladé od státu

Půjčka pro mladé je často využita na zajištění bydlení. Mladí lidé jsou však pro poskytovatele státních půjček pro mladé rizikoví. S výběrem může pomoci online kalkulačka půjčky.

Nejlépe hodnocené půjčky – prosinec 2023

Další půjčky

Je nám líto. Aktuálně se v dané kategorii nenachází žádná půjčka.

I mladí lidé, kteří dokončili své studium, nastoupili do nové práce nebo se chtějí osamostatnit a postavit se na vlastní nohy, se často rozhodnou pro využití půjčky, aby mohli své sny a plány uskutečnit. V tomto případě je nutné upozornit na to, že by si mladí lidé nikdy neměli brát půjčky na zábavu, kdy by vypůjčené peníze využili například na dovolenou, dárky, módu a další nepotřebné věci.

Půjčky pro mladé

Půjčka pro mladé je určena mladým lidem, kteří se ocitli na životním prahu, kdy se musí osamostatnit a zařídit si vlastní bydlení. Mladí lidé, kteří jsou navíc například čerstvě po škole, jsou pro poskytovatele půjček rizikovou skupinou. Může se tedy stát, že budou mít se sjednáním tradičního úvěru problémy kvůli nízkým příjmům apod. Právě v těchto chvílích si lidé sjednávají půjčky pro mladé.

K čemu slouží půjčka pro mladé?

Nejčastější půjčky pro mladé jsou hypotéky nebo půjčky na vybavení domácnosti. Mladí lidé v tomto případě obvykle volí bankovní půjčky a dávají jim přednost před nebankovními půjčkami. Dává to smysl, protože bankovní instituce nabízejí výhodnější podmínky a přijatelnější smluvní podmínky, proto například na zařízení si vlastního bydlení může být půjčka pro mladé přijatelným řešením.

Nejen pro mladé je k financování bydlení určený i překlenovací úvěr ze stavebního spoření. K jeho získání nevede žádná složitá administrativa a nepotřebujete ani prvotní úspory.

Existuje ale více druhů půjček pro mladé:

 • Hypotéky pro mladé
 • Půjčky na vybavení domácnosti pro mladé
 • Státní půjčky pro mladé

Státní půjčka pro mladé 

Od roku 2018 je v České republice mladým klientům dostupný tzv. Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí. Je to státní půjčka pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let. Státní půjčka na bydlení primárně slouží ke koupi domu, bytu nebo pozemku a je poskytována Státním fondem rozvoje bydlení. O tuto půjčku si mohou zažádat lidé do 36 let.

Zpočátku byla státní půjčka na bydlení velmi žádaným produktem a lidé stáli fronty na její vyřízení, nyní postupně zájem upadá. Mohlo by se zdát, že je státní půjčka pro mladé nejvýhodnější půjčka pro mladé na trhu, prakticky už tomu tak není, protože státní půjčka na bydlení s sebou přináší řadu omezení a těžce splnitelných podmínek.

Na co je určena státní půjčka na bydlení?

Jak už vyplývá z názvu, státní půjčka na bydlení je určena k financování bydlení. Využití půjčky pro mladé je možné na tyto účely:

 • Stavba rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²
 • Koupě bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²
 • Koupě rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²
 • Modernizace obydlí

Podmínky půjčky pro mladé na bydlení

Aby mohl zájemce zažádat o půjčku na bydlení, musí splňovat předepsané podmínky, mezi něž patří:

 • Věk maximálně 36 let
 • Žadatelé musí být manželé nebo žít v registrovaném partnerství
 • Nesezdané páry musí mít alespoň jedno nezletilé dítě do 15 let
 • Ani jeden z páru nesmí vlastnit byt či dům
 • Doložitelný příjem

Výše půjčky pro mladé na bydlení

Maximální výše půjčky pro mladé se liší v závislosti na konkrétním účelu, ke kterému je využita. Příspěvek je odlišný v případě rekonstrukcí i koupí bytu. Konkrétní výše příspěvků je následující:

 • Nejvýše 2 000 000 Kč na koupi rodinného domu, nejvýše však 80 % skutečných nákladů
 • Nejvýše 1 200 000 Kč na koupi bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané
 • Nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí

Úroková sazba a podmínky splácení půjčky pro mladé

Úroková sazba se počítá podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let. Splatnost úvěru činí maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Jak podat žádost o státní půjčku pro mladé?

O půjčku pro mladé od státu se žádá u Státního fondu rozvoje bydlení. Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení. Je potřeba vyplnit několik formulářů a doložit velké množství dokumentů (např. kopie občanského průkazu, oddací list nebo rodný list dítěte, doklady o příjmech, výpis z Centrální evidence exekucí, potvrzení o bezdlužnosti, aj.).

Státní půjčka pro mladé vs. klasická hypotéka

Státní půjčka na bydlení je spojena s poměrně náročnou administrativní agendou. Ne každý zájemce splňuje podmínky půjčky a bude mu úvěr schválen. Proto je pro mnoho mladých lidí mnohem jednodušší využít služeb klasické bankovní hypotéky. Státní půjčka pro mladé figuruje na českém finančním trhu od roku 2018. V tomto roce byl o úvěr velký zájem, který ale postupně upadal, protože například na byty a domy v Praze a dalších větších českých městech výše půjčky pro mladé nestačila. Obecně se státní půjčka pro mladé vyplatí v případě, že si klienti potřebují půjčit nižší částku.

Často využívanou variantou, jak financovat nákup nebo rekonstrukci bydlení, je také překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Jeho velkou výhodou je, že nemusíte mít do začátku naspořené žádné peníze, stačí se spořitelnou uzavřít smlouvu o stavebním spoření.

Státní půjčka pro mladé není bezúročná půjčka od státu

U klientů někdy dochází k chybnému přepokladu, že je státní půjčka pro mladé považována za stejný úvěr, jako je bezúročná půjčka od státu. Jedná se však o velký omyl. Státní půjčka pro mladé je totiž úročena, takže ji žadatel splácí stejně jako klasickou půjčku, tedy zaplatí částku, kterou si půjčil včetně úroků navíc. Bezúročná půjčka od státu je úvěr, který stát poskytuje ve stanovených případech klientům, jimž na takový úvěr vznikne nárok a splní všechny podmínky. V takovém případě klienti splácí pouze částku, kterou si od státu vypůjčili.

Kde si mohou mladí lidé půjčit?

Pokud mladí lidé nevyužijí služeb státní půjčky pro mladé nebo hypotéky, pořád jim zbývá možnost vzít si klasickou bankovní nebo nebankovní půjčku. Webové stránky jednotlivých poskytovatelů žadatelům pomáhají za pomoci úvěrových kalkulaček, které vypočítají výši úvěru, měsíční splátky, doby splácení a celkového RPSN. Mladí lidé musí být více než opatrní, aby nezatížili svůj rozpočet hned od samotného začátku jejich finanční nezávislosti.