Vedra v práci - Na co máte nárok? | VímVíc.cz

Vedra v práci - Na co máte nárok?

06. 09. 2018

Neznáme téměř nikoho, kdo by přímo nezažil anebo se nestal svědkem kancelářské hádky o sílu zapnuté klimatizace. V těchto dnech je navíc klimatizace záchranou mnoha zaměstnanců. Na co všechno máte při těchto sužujících vedrech v práci nárok?

Vedra v práci - Na co máte nárok?

Vládní vyhláška týkající se bezpečného prostředí

Při nadměrných teplotách, a bavíme se o teplu i zimě, má zaměstnavatel povinnost ze zákona zasáhnout. Pokud je v kancelář během pracovní doby neuvěřitelné vedro, kolegové vypadají, že každou minutu omdlí, nejedná se o prostředí, které by bylo bez potenciálních rizik. Bezpečné prostředí, kde není ohroženo naše zdraví, je právě onou základní povinností každého zaměstnavatele.

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit svým zaměstnancům bezpečné místo pro jejich pracovní výkony.

Vedra mohou být synonymem pro zkrácenou pracovní dobu

Firma může v některých případech dokonce přistoupit k tomu, že propustí své zaměstnance o hodinu či více dříve domů. Tento veselý, v některých případech dokonce lépe řečeno osvobozující, okamžik není nejběžnějším řešením, ale při současných vedrech se k němu přistupuje v čím dál větší míře.

Samozřejmě, že zaměstnavatelé ani v nejmenším nestojí o to, aby měli jejich lidé zkrácenou pracovní dobu. Zákon jim to navíc ani nenakazuje. Při pracovních podmínkách v současných dnech ale občas neexistují jiná řešení.

Jedním z řešení firem při nesnesitelných vedrech může být i zkrácená pracovní doba.

O dva stupně méně? Šéfe, snaž se!

Další povinností zaměstnavatele při extrémních vedrech je během pracovní doby snížit teplotu na pracovišti a tím umožnit zaměstnancům hodnotné a vhodné pracovní podmínky. Při vysokých teplotách by tak měl zaměstnavatel přijít s řešením, jak o několik stupňů teplotu snížit. Problém ale spočívá v tom, že zákon neurčuje, jakým způsobem by se tak mělo stát. Tato činnost tak závisí pouze a jen na zaměstnavateli a jeho možnostech.

Jestliže vás zaměstnavatel ve vysokých vedrech drží na pracovišti a nevyjde vám jakkoliv vstříc, je možné řešit danou situaci s nejbližší hygienickou stanicí. Řešením také může být zaslání stížnosti na oblastní inspektorát práce.

Další povinností zaměstnavatele je teplotu na pracovišti v rámci možností snížit na úroveň umožňující kvalitní výkon práce. Jak, to už zákon neurčuje.

Je správným řešením klimatizace?

Pokud je v místě výkonu práce také klimatizace, může se jevit její použití jako nejlogičtější řešení. Nařízení vlády ale stanovuje pro klimatizované prostory určité podmínky. Rozdíl mezi vnitřními prostory klimatizované budovy a venkem by neměl být příliš značný. V žádném případě by rozdíl neměl činit více než 5 – 6 °C.

Zaměstnanci jsou totiž následně náchylnější k onemocnění. Přechody z velkého tepla do prostor o několik stupňů chladnějších (zdaleka ne ale chladných), nedělá dobře nikomu. Řešit s vaším nadřízeným nemocenskou dovolenou by bylo jen další nepříjemností v řadě.

Teplotní rozdíl ve vnitřních a venkovních prostorech může způsobit nachlazení a další nemoci. I na to vládní vyhláška myslí.

Pitný režim je potřeba doplňovat

Zaměstnavatel je také povinen svým zaměstnancům zajistit přístup k pitné vodě. Bohatě postačí kohoutková voda. Ta může sloužit také pro případy poskytnutí první pomoci. V případech nadměrných teplot musí zaměstnavatel zajistit také ochranné nápoje. Pozor! Pitná voda a ochranné nápoje nejsou to samé.

Nedostatečný pitný režim může vést ke zdravotním komplikacím. Zaměstnavatel musí zajistit přístup alespoň ke kohoutkové vodě.

Pracovní prostředí určuje nárok na ochranné nápoje

Ochranné nápoje dopomáhají v případě extrémních teplot (tepla i zimy) k bezpečnému výkonu práce. Nárok na ochranné nápoje se liší také dle druhu zaměstnání, posuzována je také míra zátěže a teploty na pracovišti. Vládní nařízení rozděluje pro tyto účely typy práce do osmi tříd. Ty se navzájem liší především ve fyzické náročnosti pracovního prostředí a také samotném místě výkonu práce.

Někteří dělníci vykonávají práci v tzv. horkém provozu. Těmi jsou například svářeči, soustružníci a logicky také skláři. Ti mají mít za daných podmínek v pracovní době přístup k ochranným nápojům i při menších teplotách, někdy dokonce při 26 °C. Lidé v kanceláři vykonávající administrativní činnost pak mají nárok kromě pitné vody na ochranné nápoje při 31 °C a více.

Nárok na ochranné nápoje se liší dle fyzické pracovní zátěže, místě výkonu práce a také na aktuálních teplotách v pracovním prostředí.

Co je to ochranný nápoj

Ochranný nápoj může mít několik podob. Může se jednat o iontový nápoj, ovocnou či zeleninou šťávu, energetický nápoj, nebo obyčejnou minerální vodu. Pouze zaměstnavatel si určuje, jaký ochranný nápoj bude svým zaměstnancům podávat. Při jakých teplotách se tak musí dít je, jak již zaznělo výše, stanovené zákonem. Jiné podmínky platí pro dělníky v těžkém průmyslu, jiné pro administrativní pracovníky a odlišné pro osoby pracující ve venkovním prostředí.

Ochranný nápoj má několik podob a je na samotném zaměstnavateli, co svým zaměstnancům dopřeje.

Důležité je vaše zdraví

Prvotně vnímejte, co vám vaše tělo říká. Když se vám udělá zle, neváhejte jít za svým nadřízeným a situaci mu vysvětlit. Každý člověk je jiný, obecně se ale doporučuje vypít 1,5 litru ochranného nápoje za směnu. Pokud jsou ale extrémní vedra, konzumace většího obsahu ochranných tekutin není na škodu.

Kromě ochranných nápojů je během pracovní doby důležitý i samotný pitný režim. Nezapomínejte, že se jedná o dva odlišné pojmy. Lékaři obecně doporučují vypít cca 3 litry tekutin. Bez dostačujícího pitného režimu vás může začít bolet hlava či se vám udělat nevolno.

Hlídejte si konzumaci ochranných nápojů a zároveň pitné vody. Obě jsou pro vaše tělo a zdraví důležité.

Pracovní podmínky při 36 °C

Jestliže se někdy dostanete do situace, kdy se budou pracovní podmínky odvíjet od velmi vysokých teplot přesahujících dokonce 36 °C, zpozorněte. V těchto situacích musí společnost zajistit střídání při práci a nakázat bezpečnostní přestávky čítající se do pracovní doby. Některé firmy nemohou upravovat směny a tak přistupují k odměnám. Může se jednat o jednorázové nebo plošné, a v dané situaci ojedinělé, navýšení mzdy.

Při dosažení zákonem stanovených maximálních teplot se situace řeší diametrálně odlišně. I přes nepravděpodobnost takové situace v našem podnebí je na to zákon připraven. Zaměstnavatel může pracovníkovi zajistit práci na jiné pozici a to i v okamžiku, kdy s tím zaměstnanec nesouhlasí. Nehledě na protesty musí být zaměstnanci vyplacena mzda ve výši 100 % jeho průměrného výdělku.

Jestliže opomineme veškeré kroky zaměstnavatelů, jak tato vedra snášíte vy?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců