Skupiny řidičského průkazu | VímVíc.cz

Řidičský průkaz skupiny B, C nebo T? Druhy řidičských oprávnění

13. 04. 2021

Vlastnictví automobilu je velkou výhodou, jeho majitel se dopraví v potřebném čase v podstatě na jakékoliv místo. Je však spojeno také s mnoha povinnostmi. Na automobil je nutné platit pojištění auta, případně havarijní pojištění a další náklady spojené s jeho vlastnictvím. S výběrem vhodného produktu pomáhá povinné ručení srovnání. Samozřejmostí pro provoz automobilu je také řidičský průkaz. Záleží ale i na tom, o jaký automobil se jedná. Na větší dodávku už totiž tradiční řidičský průkaz skupiny B nestačí.

Ať už vás čeká výměna řidičského průkazu nebo si potřebujete rozšířit rozsah řidičského oprávnění kvůli zaměstnání, je důležité vědět, jaký řidičský průkaz je k řízení konkrétního vozidla vlastně potřeba. Osobní automobil mohou řídit majitelé řidičského průkazu skupiny B, na řízení většího vozidla už je potřeba vyšší řidičské oprávnění. K získání jednotlivých oprávnění je ale nutné splnit určité podmínky. Ať už je místem, kde vydávají řidičský průkaz Praha či jiné město, pravidla jsou vždy stejná. A znát skupiny řidičského průkazu rozhodně není na škodu.

Skupiny řidičských průkazu motocyklů

Skupiny řidičských průkazů motocyklů jsou označeny písmenem A. Jedná se o čtyři skupiny, opravňující k řízení motocyklů, ale i tříkolek a čtyřkolek o různých výkonech a hmotnosti. Některá vozidla je možné řídit i před dosažením osmnácti let věku, a tedy i v případě, že zájemce o řidičský průkaz A zatím není majitelem řidičského průkazu B, který je potřeba pro řízení osobního automobilu.

Řidičský průkaz skupiny AM

Řidičský průkaz skupiny AM je možné získat již v patnácti letech. Jedná se o oprávnění pro řidiče motocyklů, jejichž rychlost nepřekračuje 45 kilometrů v hodině. Do této skupiny spadají dvoukolová, tříkolová i čtyřkolová vozidla. Tato vozidla má navíc oprávnění řídit každý člověk, který je vlastníkem jakéhokoliv jiného řidičského průkazu, vyjma skupiny T. Platí to i při událostech, jakými je například ztráta řidičského průkazu, kvůli kterým samozřejmě není nutné vyřizovat si oprávnění znovu, stačí vystavení nového dokladu.

Oprávnění na řízení vozidel skupiny AM je spojeno ještě s dalšími podmínkami. U dvoukolových vozidel je předpokladem maximální objem spalovacího motoru 50 ccm, případně maximální výkon elektrického motoru 4 kW. U tříkolových vozidel je nejvyšší možný objem 50 ccm stanoven pro zážehové motory, u jiných motorů platí výkon nanejvýš 4 kW. Pro čtyřkolová vozidla je uplatňováno pravidlo maximální hmotnosti v nenaloženém stavu, která by neměla překročit 350 kg. 

U čtyřkolových vozidel se nejčastěji jedná o malá auta s nízkým výkonem, která mohou řídit řidiči ještě před dovršením plnoletosti. Cena podobných vozidel se pohybuje kolem 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o cenu nového automobilu, je obvykle lepší počkat si na získání řidičského průkazu skupiny B. Řešením není ani rychlá půjčka na koupi vozidla.

Řidičský průkaz skupiny A1

Řidičské průkazy A1 jsou určeny pro provoz lehkých motorek, případně motorek s postranním vozíkem. Výkon těchto vozidel by neměl překročit 11 kW, pokud se jedná o vozidlo se spalovacím motorem, zdvihový objem nesmí činit více než 125 ccm. Obvykle jde o tradiční skútry využívané pro snadnou dopravu ve městech. Trochu odlišná pravidla platí pro tříkolky a čtyřkolky v této kategorii, jimž je stanoven maximální výkon 15 kW. Nejvyšší možná hmotnost tříkolových a čtyřkolových vozidel v kategorii A1 je 400 kg, poslední podmínkou je zdvihový objem spalovacího motoru do 125 ccm.

Řidičský průkaz skupiny A2

Řidičský průkaz skupiny A2 opravňuje jeho držitele i k řízení vozidel zařazených do skupiny A1. Maximální výkon vozidel v této skupině je stanoven na 35 kW, přičemž poměr výkonu a hmotnosti nesmí překročit 0,2 kW/kg. Motocykly také nesmí být upraveny z vozidel, které měly více než dvojnásobný výkon. Cena řidičského průkazu se v této kategorii pohybuje kolem 11 000 Kč, přičemž autoškoly obvykle žadatelům na kurzy neposkytují slevy.

Řidičský průkaz A

Řidičský průkaz A umožňuje držitelům řídit i vozidla zařazená ve skupinách A1 a A2. Jedná se o motocykly či vícekolové vozy s postranním vozíkem. Výkon tříkolových a čtyřkolových vozidel v kategorii nesmí přesáhnout 15 kW, přičemž čtyřkolová vozidla v nenaloženém stavu smí vážit maximálně 400 kg.

Skupiny řidičského průkazu u osobních automobilů 

Majitelé řidičských průkazů někdy nepřemýšlejí dlouhodobě a udělají si pouze základní řidičské oprávnění, aniž by zvážili možnou budoucí potřebu řízení automobilu s přípojným vozidlem. Nejde však pouze o sjednání rychlé půjčky na auto a zaplacení pojistky. I osobní automobil by měl být vybírán s ohledem na to, zda k němu bude možné v budoucnu připojit v případě potřeby káru, karavan nebo jiné přípojné vozidlo. Nejen výběr vozu, ale i rozsah řidičáku je dobré předem důkladně zvážit.

Řidičský průkaz B1

O řidičský průkaz B1 je možné si zažádat již v sedmnácti letech. Jednoduše lze říci, že do této kategorie patří čtyřkolová vozidla včetně malých aut, s výkonem maximálně 15 kW a nejvyšší hmotností 400 kg, která nejsou zařazena v kategorii AM. Jedná-li se o vozidla provozovaná za účelem přepravy zboží, je váhový limit navýšen na 550 kg.

Řidičský průkaz skupiny B

Řidičský průkaz skupiny B je tradičním řidičákem potřebným pro řízení auta. Jedná se o automobily, jejichž hmotnost nesmí překročit 3 500 kg. S tímto oprávněním lze řídit také motocykly s výkonem do 11 kW, jejichž objem motoru nepřesahuje 125 ccm a jsou-li vybaveny automatickou převodovkou. S autem je možné řídit i přípojné vozidlo do 750 kg nebo jízdní soupravu, nepřesáhne-li celková hmotnost obou vozidel 3,5 tuny.

Druhy řidičských oprávnění pro nákladní auta

Řidičský průkaz skupiny C1 a C je vystavován řidičům těžkých nákladních aut. Podmínky pro řízení těchto vozidel jsou samozřejmě vzhledem k jejich povaze přísnější, ovšem při výkonu konkrétních povolání existují možné výjimky. Ceny řidičských průkazů pro skupinu C se obvykle pohybují kolem 14 000 Kč, přičemž v ceně obvykle nebývá obsažen poplatek za absolvování zkoušky. Ačkoliv se někomu může zdát taková suma vysoká, často se jedná o podmínku k výkonu zaměstnání. V takových případech si berou lidé na rozšíření kvalifikace i rychlé půjčky, jelikož se jedná o investici, která se v budoucnu vrátí. 

Řidičské průkazy skupiny C1

Řidičský průkaz skupiny C1 potřebují řidiči malých nákladních automobilů a podmínkou k jeho získání je vlastnictví řidičského průkazu skupiny B. Řidičský průkaz skupiny C1 lze tedy získat až od osmnácti let. Jedná se o vozidla od 3,5 do 7,5 tuny s maximálně devíti místy k sezení. Za automobil je možné zapřáhnout tažné zařízení o maximální hmotnosti 750 kg.

Řidičský průkaz skupiny C

Řidičské průkazy této skupiny potřebují pro svůj výkon práce především řidiči těžkých nákladních vozidel. Jedná se o vozidla s hmotností od 3,5 tuny výše. Maximální počet míst k sezení ve vozidle je devět. Minimální věk pro vystavení řidičského průkazu C je 21 let, existují však výjimky pro držitele průkazu profesní způsobilosti, řízení vozidel armády či obecní policie apod. 

Řidičské průkazy pro řidiče autobusů

Držení speciální skupiny řidičského průkazu vyžaduje řízení autobusů. Řidiči autobusu mají odpovědnost za převážené pasažéry, proto je získání řidičského průkazu na autobus spojeno s nutností splnění určitých podmínek. Jedná se o požadavky na věk, kvalifikaci a samozřejmě i řidičské dovednosti. Oprávnění je nicméně v České republice možné získat již od 21 let.

Řidičský průkaz skupiny D1

D1 je skupinou řidičských oprávnění určených řidičům autobusů. V České republice je možné řídit autobus od 21 let. S oprávněním D1 je počet míst v autobusu omezen na minimálně devět a maximálně 16 plus sedačka řidiče. Obvykle se jedná o tzv. minibusy. Za minibus je v rámci tohoto oprávnění také možné zapřáhnout přípojné vozidlo s maximální hmotností 750 kg.

Řidičský průkaz skupiny D

Pro ty, kteří chtějí řídit velké autobusy s minimálně osmi místy k sezení, je určeno oprávnění spadající do skupiny řidičského průkazu D. Oprávnění k řízení takového vozidla lze získat ve věku 21 let, je však nutné splnit několik náležitostí. Povolení je ve 21 letech vydáváno pokud se jedná o vozidla, u kterých je nutná zkušební jízda v rámci servisu, slouží celní správě, armádě, trasa linkové osobní dopravy nepřesahuje 50 km a v dalších případech. Práce v sektoru cestování se často odvíjí právě od délky trasy, kterou řidiči absolvují. Některým řidičům vyhovují spíše dálkové jízdy, jiným kratší vzdálenosti.

Řidičský průkaz skupiny E

Řidičský průkaz skupiny E není samostatným řidičským oprávněním. Jedná se o skupinu, do které spadají přívěsy, vozíky a jiná přípojná vozidla. Kategorie E je přiřazována k jiným existujícím kategoriím. Je-li přípojné vozidlo různého typu připojeno k osobnímu automobilu, je vyžadováno získání oprávnění B + E. Řízení nákladního automobilu s přípojným vozidlem je možné s oprávněním C1 + E nebo C + E a v případě, že je přípojné vozidlo řízeno současně s autobusem, potřebuje řidič oprávnění D1 + E nebo D + E.

Řidičské průkazy pro traktory a pracovní stroje

Držení řidičského průkazu je nutné i při výkonu zemědělské, nebo jakékoliv jiné činnosti, která vyžaduje řízení traktoru či jiného samojízdného pracovního stroje. K řízení takových vozidel opravňuje řidičský průkaz skupiny T. Jeho držitelé pak mohou řídit vybraná vozidla i s přípojným vozidlem. Řidičák na traktor lze získat již od sedmnácti let.

Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla v zemích mimo Evropskou unii. Při cestování do zemí, které do EU nepatří, předložení českého řidičského průkazu na automobil nestačí. O mezinárodní řidičský průkaz lze požádat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. K jeho vystavení je potřeba předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu a přiložení jedné průkazové fotografie o rozměrech 35 x 45 mm. Platnost mezinárodního řidičského průkazu je jeden rok nebo tři roky, podle země, do které žadatel cestuje. Před cestou je kromě vlastnictví mezinárodního řidičáku nutné také kvalitní pojištění auta platné v zahraničí. Cenu zahraničního pojištění dokáže spolehlivě spočítat kalkulačka povinného ručení či povinné ručení srovnání.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Cestování a dovolená