Pronajímáte prostřednictvím Airbnb? Nezapomeňte na daně | VímVíc.cz

Pronajímáte prostřednictvím Airbnb? Nezapomeňte na daně

16. 02. 2018

Prostřednictvím Airbnb můžete krátkodobě pronajímat svou nemovitost a tím poskytnout ubytování například turistům. Tato služba je ve světě velmi populární a čím dál oblíbenější je i u nás. S poskytováním nemovitosti k pronájmu se ovšem pojí otázka daní, na kterou se v tomto článku zaměříme.

Aplikace Airbnb

Otázkou v případě pronajímání nemovitosti prostřednictvím Airbnb je, zda se Vás týkají daně jakožto poskytovatele nájmu nebo zda jde o poskytnutí ubytovací služby. V druhém případě nejste tedy v roli poskytovatele nájmu, ale podnikatele. Rozdíl mezi těmito případy je zásadní, a my se na ně nyní podíváme podrobněji.

Poskytnutí nájmu

Největší rozlišovaný rozdíl mezi těmito dvěma případy je časový. Pokud mluvíme o poskytnutí pronájmu, sjednáváte ubytování jednorázově na delší dobu řádově v rámci měsíců až let. Ubytování pak slouží zpravidla k poskytnutí bydlení, kdy si údržbu bytu zajišťuje nájemce sám.

Jestliže patříte do této skupiny, musíte mít živnostenský list a výdělek budete přiznávat prostřednictvím daňového přiznání jakožto příjmy z nájmu. Výdajový paušál v tomto případě činí 30 %.

Pronájem je poskytován jednorázově na delší dobu.

Poskytnutí ubytovací služby

V tomto případě jde o poskytnutí nájmu na kratší dobu řádově v rámci dnů až týdnů. Obvykle se jedná poskytnutí ubytování za rekreačním účelem. V rámci poskytování ubytovací služby se staráte také o čisté ložní prádlo, úklid domácnosti, zajišťujete údržbu bytu atd. Právě pod tento popis zařazujeme platformu Airbnb, které se věnujeme.

V případě, že takto pronájem poskytujete za účelem peněžního zisku, dostáváte se do skupiny s povahou výkonu samostatně výdělečné činnosti a platíte daň z příjmu fyzických osob. V tomto případě byste měli mít živnostenský list, pak můžete uplatňovat paušál ve výši 60 %. Pokud tento list nemáte, uplatnit můžete 40% paušál.

Ubytovací služby poskytujete na kratší dobu obvykle pro rekreační účely.

Stáváte se plátci DPH

Pozor si dejte na další důležitou věc. Pokud poskytujete ubytovací služby prostřednictvím Airbnb či jiné obdobné platformy, dle zákona uskutečňujete ekonomickou činnost a stáváte se tedy osobou povinnou k placení daně z přidané hodnoty.

Ptáte se proč? Povinnost k registraci DPH Vám zákon ukládá v případě, že Vás obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 1 mil. Kč, kam musíme příjmy z Airbnb zařadit.

Pokud již plátcem DPH jste, musíte tyto služby zahrnout do daňového přiznání.

V rámci poskytnutí služeb prostřednictvím platformy Airbnb uskutečňujete ekonomickou činnost.

Nejasnost v povinnosti EET

Podle zákona navazujícího na předchozí odstavec o DPH by měl mít poskytovatel služby také povinnost elektronické evidence tržeb. Pokud ovšem ubytování poskytujete přes platformu jako je Airbnb, začíná být tato povinnost nejasná. Airbnb se totiž staví do role zprostředkovatele a platby jdou přes ni.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří