Chcete vědět víc o EET? Elektronická evidence tržeb v kostce | VímVíc.cz

Chcete vědět víc o EET? Elektronická evidence tržeb v kostce

14. 02. 2018

EET, neboli Elektronická evidence tržeb, je v poslední době výrazným tématem ve společnosti. Česká republika je v rámci tohoto tématu rozdělena na příznivce a odpůrce evidence, těmto názorům se ale věnovat nebudeme. V tomto článku se dozvíte především, k čemu vlastně EET slouží, pro koho je evidence povinná a jaké jsou výhledy do budoucna.

Elektronická pokladna

Co je EET?

Elektronická evidence tržeb je v povědomí lidí pod zkratkou EET či názvem e-tržby. Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti 13. dubna 2016 a povinnost evidovat tržby vznikla 1. prosince 2016 a to pro první skupinu podnikatelů. Od té doby vzniká tato povinnost pro další skupiny podnikatelů v podobě tzv. vln.

Funkce EET spočívá v evidenci každé platby, za kterou dostane zákazník účtenku se speciálním kódem. Obchodník pomocí EET pokladny zašle datovou zprávu na server Finanční správy a je mu vygenerován unikátní kód, který se následně vytiskne na účtence. Prostřednictvím tohoto kódu se poté může každý zákazník zúčastnit EET loterie. Obchodník je poté do 48 hodin zaevidovat přijatou tržbu online u správce daně.

Obchodník je povinen dát za každou přijatou platbu zákazníkovi účtenku.

Koho se EET týká?

Evidovat tržby pomocí EET musí každý podnikatel, který přijímá tržby v hotovosti či platební kartou. EET se naopak netýká těch podnikatelů, jejichž tržby jim přicházejí pouze bankovním převodem. Od 28. února navíc skončí povinnost evidovat tržby z platebních karet, kterou ukončil Ústavní soud.

Konkrétní skupiny podnikatelů, kterých se elektronická evidence tržeb týká, najdeme na základě jednotlivých vln povinných subjektů EET, na které se nyní zaměříme.

Od 28. února se již EET nebude týkat plateb kreditní kartou.

1. vlna subjektů k EET

1. vlna nastala 1. prosince 2016 a dotkla se osob poskytujících stravovací a ubytovací služby. V případě ubytovacích služeb se jedná o krátkodobé ubytování, kterým jsou hotely, penziony, kempy atd. Stravovací služby jsou již vymezeny určitými kritérii, podle kterých se rozlišuje, kdo je a kdo není povinný provozovat EET. Těmito kritérii se rozumí:

 • Podnikatel musí vést provozovnu (restaurcace, …) – V praxi nezáleží na tom, zda je provozovnou budova či jinak ohraničený prostor, který zamezuje využívání běžnými kolemjdoucími (předzahrádka, ...). Podmínko prostoru je, že se v něm nachází alespoň některé běžné doplňkové služby (stoly a židle, toaleta, klimatizace, ...)
 • Rozdíl mezi konzumací v provozovně a jídlem s sebou – V případě, že se zákazník rozhodne, že si přeje jídlo do přenosné krabičky a vezme si ho s sebou, nejedná se již o stravovací službu ale o dodání zboží. Pokud se jedná o jídlo, které nevyžaduje rozdílné zacházení v případě odnesení s sebou (zmrzlina v kornoutku, párek v rohlíku, ...), jde vždy o dodání zboží.
Do první vlny patří ubytovací a stravovací zařízení.

2. vlna subjektů k EET

Další vlna elektronické evidence tržeb přišla 1. března 2017 a týká se maloobchodu a velkoobchodu. Konkrétně mluvíme ze zákona o těchto zařízeních:

 • Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)
 • Obchod s díly a příslušenstvím o motorová vozidla (kromě motocyklů)
 • Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
 • Velkoobchod (kromě motorových vozidel)
 • Maloobchod (kromě motorových vozidel) – vč. stánkového prodeje, tržnice, …
2. vlna se týká maloobchodu a velkoobchodu.

3. vlna subjektů k EET

Nyní se dostáváme k plánům EET 2018. Do této vlny spadají lékaři či právníci, ale i další subjekty. 3. vlna měla přijít 1. března 2018, avšak tento termín byl zrušen Ústavním soudem a zatím není jisté, zda se podnikatelé spadající do této vlny do EET vůbec zapojí. Pro představu mluvíme v souvislosti se 3. vlnou o těchto subjektech:

 • Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží
 • Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • Výroba potravinářských výrobků (pekaři, cukráři, řezníci …)
 • Pozemní a potrubní doprava
 • Právní a účetnické činnosti
 • Veterinární činnost
 • Zdravotní péče a další

4. vlna subjektů k EET

Na plánu byla již i 4. vlna, a to na termín 1. června 2018, ovšem i ta byla zrušena Ústavním soudem a nikdo zatím neví, zda přijde datum nové. Do této vlny patřili podnikatelé v oboru vybraných řemesel a výrobních prací.

Původně plánovaná 3. a 4. vlna pro rok 2018 byla zrušena Ústavním soudem.

Co je k EET potřeba?

Pro provoz EET potřebujete nezbytně 2 věcí. Základem je internetové připojení, které je potřeba pro rychlé spojení s Finanční správou, která obchodníkovi během 2 vteřin generuje unikátní kód pro účtenku.

Druhou potřebnou věcí je EET pokladna spolu s příslušnou aplikací, která umožňuje evidenci, příjem kódu od Finanční správy i finální tisk účtenky. Jelikož je toto zařízení obchodník povinen si zakoupit z vlastních nákladů, byla vyjednána jednorázová sleva na dani ve výši 5 000 Kč právě na jeho pořízení.

K provozu elektronické evidence tržeb potřebujete připojení k internetu a EET zařízení.

Pokuty u EET

Tato částka se může vyšplhat až na 500 000 Kč, pokud někdo závažným způsobem maří funkci evidence tržeb. Pokud je zjištěno závažné porušení povinnosti EET, může kontrola nařídit okamžité uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti provozovatele.

Mezi konkrétní povinnosti, za jejichž porušení může obdržet provozovatel pokutu, patří:

 • zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně – pokuta až 500 tisíc Kč
 • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne – pokuta až 500 tisíc Kč
 • umístit informační oznámení – pokuta až 50 tisíc Kč
 • zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití – pokuta až 50 tisíc Kč

Kontrolu dodržení a plnění zákona vykonává nejen Finanční správa, ale také Celní správa.

Za neplnění zákona o evidenci tržeb můžete dostat pokutu 500 000 Kč.

Jste začínající obchodník nebo se jen chcete přiučit něco o tom, jak efektivně prodávat? Pokud ano, podívejte se na náš online kurz a Prodávejte jako Vlk z Wall Street.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří