Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017 | VímVíc.cz

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017

18. 04. 2018

Kromě daňového přiznání musí podnikatelé každý rok doložit na ČSSZ i přehled o příjmech a výdajích. Tuto nepříjemnou povinnost si však můžete zjednodušit díky interaktivním formulářům a kalkulačkám. Více se dozvíte na následujících řádcích.

Přehled příjmů a výdajů

Přehled o příjmech a výdajích pro osvč za rok 2017 – Přesné termíny

V případě, že si daňové přiznání zpracujete sami, tak stačí přehled odevzdat do 2. května, ideálně však měsíc po odevzdání daňového přiznání. Pokud to však necháte na daňovém poradci, lhůta se vám prodlouží až do 1. srpna. Kromě přehledu pro ČSSZ je třeba doložit i to samé na zdravotní pojišťovnu (OSSZ). Povinnost má každý podnikatel, který byl aktivní ve své činnosti i po část roku nebo si takto vydělává v rámci vedlejší činnosti. Přehled odevzdávají všichni bez výjimky. Dokonce i OSVČ, kteří měli nižší příjmy, než je 15 000 Kč měsíčně nebo se jejich příjmy rovnaly nule. Daňové přiznání osoby s nízkými příjmy podávat nemusí, nicméně přehledy pro obě instituce ano, a to vždy do konce července daného roku.

Vždy záleží, jestli si daňové přiznání zpracujete sami nebo vám jej udělá daňový poradce.

Pro vyplnění přehledu vám skvěle poslouží daňové přiznání, jelikož se údaje neustále opakují dokola. Také je dobré mít u ruky přehled plateb, které jste na ČSSZ zaplatili, což byste měli obdržet začátkem roku dopisem. Přehled můžete vyplnit buď ručně a odevzdat jej osobně na příslušné sociálce, pod kterou spadáte dle trvalého bydliště, nebo můžete vše vyřešit elektronicky.

Chytré odkazy k dispozici

Velkou výhodou těchto formulářů je, že za vás hlídají chyby a máte tak jistotu, že přehled bude vyplněn správně. Také vám mohou ušetřit čas, jelikož často bývají rovnou předvyplněné, pokud se přihlásíte do on-line portálu ČSSZ přes datovou schránku.

Elektronické interaktivní formuláře jsou mezi podnikateli stále oblíbenější. jejich výhodou je nulová chybovost a úspora času.

Platba daně paušální částkou – jak vykázat v přehledu?

Pokud využíváte pro platbu daní paušální částku, tak je potřeba to uvést do přehledu. Nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste přehled podali, musíte ČSSZ doložit protokol o platbě daně paušální částkou. V případě, že máte v protokolu stanovenou paušální daň na několik zdaňovacích období dopředu, stačí v dalších letech podat pouze přehled bez dokládání protokolu o platbě. Určitě je dobré zdůraznit, že paušální daň je úplně jiný pojem než paušální výdaje.

K přehledu je třeba dodat ještě protokol o platbě daně paušální částkou.

Možná budete překvapeni, ale paušální daň platí jen pár desítek podnikatelů. Hodně lidí o ní vůbec neví, proto se Ministerstvo financí chystá ji mezi veřejností letos více zatraktivnit. A jak funguje placení daní přes paušální částku? S finančním úřadem se domluvíte předem na konkrétní částce daně, kterou budete platit. Vychází se hlavně z let minulých v rámci vašich příjmů a výdajů s výhledem na příjmy a výdaje budoucí, tedy očekávané na základě obchodního plánu. Minimální částka na daň po slevách je v tomto případě 600 Kč. V případě, že finanční úřad vyhodnotí vaše podnikatelské podklady jako relevantní a dohodnete se na paušální dani, tak vám tím odpadne povinnost podávat daňové přiznání, což je jednou z výhod. Mezi další patří snížení rizika daňových kontrol a nemuset vlastnit EET. Pokud však vyděláváte málo, může se vám tento způsob prodražit.

Paušální daň mohou platit podnikatelé v následujících oborech:

  • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
  • ze živnostenského podnikání
  • z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění
  • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určený k vašemu podnikání

Omezení jsou, že podnikatel nesmí být společníkem společnosti, za poslední 3 roky nevydělal více než 5 milionů korun a nesmí mít ve firmě zaměstnance.

Paušální daň není zatím moc známá – v současné době ji využívá jen pár desítek podnikatelů.

Termíny pro zaplacení nedoplatků vyplývajících z přehledu příjmů a výdajů

Pokud vám v přehledu vyjde skutečnost, že jste na sociálním pojištění zaplatili méně, než jste měli, jste povinni tento nedoplatek vyrovnat do 8 dnů od podání přehledu. Jako den platby se počítá až ten den, kdy finance dorazí na účet ČSSZ. Případně máte možnost úhradu provést v hotovosti na pokladně příslušné sociálky, nicméně toto lze jen v případ, že je částka do 10 000 Kč. Pokud platbu neprovedete včas, vystavujete se naúčtování penále, které činí 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení a toto platí i v případě, že jste zaplatili menší částku.

Pokud přehled o příjmech a výdajích nepodáte vůbec nebo hodně pozdě po termínu, tak vám ČSSZ může vystavit pokutu až do výše 50 000 Kč. Každý případ se ale posuzuje individuálně a může se stát, že skončí u pouhého napomenutí. Rozhodně je ale dobré si termíny pro podání přehledu hlídat a vše odevzdat a uhradit včas. Je přeci zbytečné si komplikovat život, nemyslíte? Navíc stejně byste přehled museli podat, takže proč to odkládat.

Dejte si pozor na včasné podání přehledu o příjmech a výdajích. čssz vám může účtovat penále ve výši 0,05 % za každý den nebo pokutu až do výše 50 000 Kč.

Chyby v přehledu a následky

Vždy je možnost podat opravný přehled o příjmech a výdajích. Může se stát, že váš vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění byl vyšší, než jste uvedli a je třeba o tom informovat ČSSZ do 8 dnů od zjištěné skutečnosti. Často je toto spojeno s podáním opravného daňového přiznání, nebo když zjistíte chybu v účetnictví. K opravnému přehledu je dobré doložit i kopii opravného daňového přiznání. Pro nedoplatek opět platí lhůta do 8 dní ode dne, kdy jste přehled podali. Pokud bude váš vyměřovací základ nižší, než jste uvedli do původního přehledu, stačí tento podat do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o tom dozvěděli. Opravný přehled se pak automaticky považuje za žádost o vrácení přeplatku.

Podívejte se také na článek o tom, jak si založit živnost.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy