Pojištění domácnosti | VímVíc.cz

Pojištění domácnosti

30. 04. 2018

Domácnost, to je místo, na kterém stojí naše životy v pohodlí. Mnoho lidí to bere jako samozřejmost a často ani nebere v úvahu, jak snadno by o své bydlení mohli přijít. Neberte to na lehkou váhu a zřiďte si pojištění domácnosti tak, aby případně pokrylo všechny způsobené škody.

Pojištění domácnosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány, ačkoliv jejich rozdíl je zásadní. Začněme pojištěním nemovitosti. To vás kryje v případě škod na nemovitosti jako takové. Jde tedy o stěny, střechu atd. Oproti tomu pojištění domácnosti slouží při škodách způsobených na vnitřním vybavení bytu a osobních věcech. Jde tedy o domácí spotřebiče, cennosti, ale například i hračky a oblečení. Poslední dobou je toto pojištění natolik rozsáhlé, že se často vztahuje i na vestavěné skříně, kuchyňské linky, ale třeba i plovoucí podlahy. To vše samozřejmě záleží na výši pojištění, které jste s pojišťovnou uzavřeli. Náš aktuálnější článek o pojištění domácnosti diskuze může pomoci v rozhodování, které pojištění je nejvýhodnější právě pro vás.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti?

Úplným základem pro pojištění domácnosti jsou škody způsobené přírodními živly. Jde tedy o povodeň, krupobití, vichřici nebo třeba úder blesku. Dále se pojištění domácnosti vztahuje i na poškození věci v případě požáru, loupeže či krádeže. Například Allianz pojištění domácnosti pojistí 12 nejzávažnějších událostí. Pojištění majetku od Generali České pojišťovny nabízí komplexní pojištění Můj majetek, u kterého je možné získat 20% slevu při online sjednání. Pojistný produkt je možné sjednat na některé z poboček, například na Generali Česká pojišťovna Kladno.

Mimo toto pojištění si lze sjednat také tzv. ,,prémiový balíček”. Za ten si sice připlatíte, ale odměnou bude i krytí v případě úniku vody, havárie vodovodního potrubí nebo třeba přepětí a podpětí v síti.

A nakonec vás čeká samozřejmě nabídka různých připojištění. Pak se vaše pojištění může přesunout klidně i mimo domácnost. Řeč je například o majetku v garáži, na zahradě či ve sklepě. Dostat se ale můžeme až k věcem v autě nebo dokonce majetku, který si necháte v šatních skříňkách veřejného bazénu a někdo vám je odcizí. Možností je opravdu mnoho a záleží v podstatě jen na vás, kolik jste ochotni za ochranu svého majetku zaplatit.

Pojištění domácnosti není na celý život stejné

Problémem mnoha lidí je pocit, že když si jednou pojištění domácnosti zřídí, nemusí dál nic řešit a v případě jakékoliv katastrofy či nehody budou kryti. Opak je ale pravdou. Nestačí pouze uzavřít pojistnou smlouvu a zavřít ji do šuplíku. U pojištění domácnosti je potřeba jej alespoň jednou za čas zrevidovat. Důvod je jasný – majetek ve vaší domácnosti není pořád stejný. Stačí se nad tím zamyslet prakticky. Pojištění domácnosti jste uzavřeli před deseti lety. V té době jste měli starší televizi než dnes, přikoupili jste sušičku, počítač a možná i nějaké šperky. Co z toho vyplývá? Původní pojištění, které jste uzavírali, se vztahuje na tu starou televizi, o sušičce, myčce a dalších nových věcech ale zmínka ve smlouvě není. Jejich poškození je tedy pro pojišťovnu zcela bezpředmětné.

Neberte to tedy na lehkou váhu a pokud se chystáte zřídit si pojištění domácnosti v tuto chvíli, vzpomeňte si na něho za dva roky znovu a proveďte důkladnou kontrolu. Při rozhodování se inspirujte na internetových fórech o pojištění domácnosti diskuze.

Víte, do jaké patříte platové třídy? Zjistěte to pomocí našeho článku.

Pojištění domácnosti je třeba alespoň jednou za čas zrevidovat.

Problémem je podpojištění

Když už se pro pojištění domácnosti rozhodnete, dejte si velký pozor na podpojištění. To se může stát na základě nějakého omylu při výpočtu hodnoty majetku, často jde ale o úmyslný krok, který se rozhodně nevyplácí. Tito lidé jdou za vidinou nižšího pojistného, později toho ale často litují. Když potom potřebují vyplatit pojistku, nestačí jim na pořízení nových věcí.

V případě podpojištění může dojít ze strany pojišťovny ke zkrácení pojistného plnění. V praxi pak dochází k tomu, že pokud má váš majetek hodnotu 200.000 Kč a vy ho zhodnotíte pouze na polovinu, i v případě rozbité pračky získáte z pojistky pouze polovinu její ceny. Takže to, co jste ušetřili na pojistném rázem stejně zaplatíte za poškozený majetek. V pojistné terminologii se můžete s tímto krokem setkat také pod názvem penalizace.

Podpojištění volí lidé často záměrně, často je pak ale čeká penalizace.

Myslete na spoluúčast

Při sjednávání pojištění domácnosti nezapomeňte na míru spoluúčasti, kterou je potřeba dobře promyslet. Jde o to, jakou částkou se budete případně podílet na škodné události. Lidé o vysoké spoluúčasti většinou uvažují z toho důvodu, že pojišťovna v takovém případě poskytuje slevu na pojistném. Prvoplánově jde tedy o výhodný krok, později toho ale můžete litovat. Obvykle je zvolena spoluúčast nulová nebo do 500 Kč. Vyšší spoluúčast nemusí být výhodná z jediného důvodu – v případě malých škod pojišťovna nemusí nic zaplatit a celou škodu uhradíte na základě vysoké spoluúčasti.

Pojistné plnění

Výjimkou nebývá ani to, když dojde k pojistné události, za kterou od pojišťovny nedostanete takovou částku, jakou jste očekávali, přestože máte řádně sjednané pojištění bytu. Za to mohou limity pojistného plnění, které stanovuje každá pojišťovna individuálně. Jedná se o maximální částku, kterou pojišťovna v případě některých věcí vyplatí a nad její limit nepůjde. Často se tedy stává, že za poničenou či ukradenou věc získáte od pojišťovny pouze 15 nebo 30 % z pojistné částky. To se odvíjí od pojistných limitů každé pojišťovny.

Dalšími důvody, proč se tento jev běžně děje, jsou stanovené ceny, ve kterých pojišťovny pojistné plnění poskytují. Jsou rozdělené do třech následujících druhů:

  • Nová cena – To je cena, za kterou můžete aktuálně poškozenou věc znovu zakoupit. Může se tedy stát i to, že cena bude vyšší než ta původní
  • Časová cena – Tuto cenu měla poškozená věc těsně před tím, než došlo k pojistné události. Od nové ceny věci se tedy odečte její opotřebení a vyjde tak časová cena
  • Obvyklá cena – Tou se rozumí cena, za kterou by se dala poškozená věc aktuálně před pojistnou událostí prodat.
Výslednou částku od pojišťovny může zásadně ovlivnit výše pojistného plnění.

I pojištění bytu má své výluky

Stejně jako například pojištění odpovědnosti, i pojištění domácnosti se týkají určité výluky, na které je třeba dát si pozor. Před podpisem smlouvy si pečlivě přečtěte všechny podmínky, ve kterých jsou obsaženy právě i případy, kdy pojišťovna nic platit nebude. Mezi takové případy většinou patří škody způsobené teroristickými útoky, válečnými okolnostmi nebo zásahem veřejné správy. Dále s výplatou pojistného nepočítejte, pokud jste poškození věci způsobili vlastní nedbalostí vy nebo ostatní členové domácnosti.

Podmínky pro výplatu

Pozornost věnujte i podmínkám pro výplatu. Zde se dozvíte, za jakých okolností pojišťovna přistoupí na vyplacení u jednotlivých rizik. Příkladem může být krádež majetku. V takovém případě vás většinou čeká výplata pouze tehdy, pokud pachatel porušil nějaké zabezpečení, nejčastěji zámek. Pokud se tak nestane nebo vám nebudou klíče od domu odcizeny, jedná se o vaši nedbalost a pojišťovny škodu platit nechtějí.

Vybrat si to nejvhodnější pojištění můžete z několika nabídek bankovních společností. Bude to AXA, Generali Česká pojišťovna Kladno, Modrá pyramida nebo Allianz pojištění domácnosti?

Tip: Vybavte si svou domácnost stylovými doplňky z e-shopu Magnet 3Pagen. Výhodný nákup veškerého vybavení vám zajistí Magnet 3Pagen slevové kupóny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: