Nová zelená úsporám: Jak získat dotaci na bydlení? | VímVíc.cz

Nová zelená úsporám: Jak získat dotaci na bydlení?

27. 09. 2019

Každý chceme bydlet v krásném, ekologickém a úsporném domově, investice do nemovitostí přeci jen v Česku patří mezi nejoblíbenější. Mnohdy na to ale nemáme potřebné finanční prostředky, čas a energii. Alespoň s tím prvním vám teď může pomoct program Nová zelená úsporám, který poskytuje dotace na mnoho řešení bydlení, která zlepšují kvalitu životního prostředí. Zajímá vás, o co jde, jaké dotace můžete získat a jak na to? Tak to jste na správném místě!

Dotace zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR, který fyzickým i právnickým osobám, vlastníkům nebo stavebníkům rodinných a bytových domů umožňuje získat a čerpat dotace na taková opatření, ( výstavby, renovace, úpravy) bytových domů, která snižují spotřebu energie a díky tomu jsou ekologičtější.

Při zvažování žádosti o tyto dotace je potřeba si uvědomit, že finance jsou vypláceny až po ukončení stavby či rekonstrukce, a je tedy nezbytné mít dostatečný vlastní kapitál na realizaci.

Možnosti využití dotace Nová zelená úsporám

Dotace programu jsou vypsány na:

 • Výstavbu rodinných domů (stavbu v tzv. pasivním standardu, využití tepla z odpadních vod, zelenou střechu, odborné měření a posudek vzduchotěsnosti domu).
 • Zateplení rodinných domů (celkové, nebo částečné zateplení střechy, fasády, podlah a stropů; výměnu oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelenou střechu, využití tepla z odpadních vod, venkovní stínící techniku). Platí i pro renovace svépomocí a to od 1. září 2018.
 • Úsporné zdroje energie pro rodinné domy (solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací tepla, tepelné čerpadlo nahrazující elektrické vytápění, využití tepla z odpadních vod, rozšíření stávajícího solárního systému, odborné měření a posudek vzduchotěsnosti domu, pro právnické osoby výměnu neekologického kotle za energeticky šetrný zdroj). Fyzické osoby mohou čerpat na výměnu kotle tzv. „kotlíkové dotace“.
 • Výstavbu bytových domů (stavbu v tzv. pasivním standardu, nebo rekonstrukci s cílem splnit kritéria pasivního domu).
 • Zateplení a úsporné zdroje energie pro bytové domy (celkové, nebo částečné zateplení střechy, fasády, podlah a stropů; výměnu oken a dveří, výměnu neekologického zdroje energie za ekologicky šetrný, solární termické systémy, fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací tepla)
 • Dotační bonus pro majitele rodinných domů, kteří pomocí „kotlíkové dotace” vyměnili kotel na tuhá paliva za úsporný zdroj (nejpozději před 24. měsíci) a nyní čerpají dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří, či instalaci solárního systému.

Jak vidíte, možností není málo. Pokud by vás zajímala výše jednotlivých dotací, spočítejte si ji pomocí online kalkulačky na webu Nová zelená úsporám.

Základní podmínky zelená úsporám:

O dotace mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické, tak i právnické osoby. U výstavby rodinného domu žádá pouze vlastník a dům musí být veliký maximálně do 350 m2. Dotace je určena pro domy na území celé ČR. Dokončení dotovaných opatření musí být provedeno u rodinného domu do 36 měsíců od schválení žádosti a u domu bytového do 24 měsíců.

Způsobilost výdajů se stanovuje maximálně 24 měsíců před dnem zaevidování žádosti. Podává se vždy jen jedna žádost na jeden dům, ale lze v ní kombinovat různá opatření. Po vyřízení žádosti se na stejný dům se může podat žádost nová. Instalaci obnovitelných zdrojů instaluje vždy odborný, k tomu oprávněný dodavatel.

Podpořená opatření na zateplení u RD mohou být zhotovena dodavatelem, nebo svépomocí (od 1. září 2018). Dotace na zateplení se vztahuje na rodinné i bytové domy s ohlášením stavby, nebo podáním žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2007. Na dokončení realizace opatření má majitel RD 24 měsíců od akceptace žádosti a u domu bytového je to 18 měsíců. Při svépomocné instalaci stínící techniky u rodinného domu je datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018. Dotované zdroje tepla do rodinných domů musí splňovat kritéria ekodesignu a dokončení opatření musí být provedeno do 12 měsíců.

Jak získat dotaci na bydlení?

Stejně jako získání třeba dotace pro začínající podnikatele nebo jakékoliv jiné dotace, ani získání dotace na bydlení není snadné. Pokud se rozhodnete čerpat na vaše bydlení státní peníze, čeká vás pekelné byrokratické kolečko, které může trvat několik týdnů i měsíců, ale pokud vše zvládnete, výsledek bude stát za to. Přesný postup pro získání dotace je následovný:

 1. Proveďte předběžnou kalkulaci předpokládaných prací.
 2. Spočítejte si orientační výši možných dotací na on-line kalkulačce.
 3. Kontaktujte příslušný stavební úřad a konzultujte s ním plánované práce.
 4. Připravte si potřebné dokumenty.
 5. Zařiďte si energetické posouzení budovy, projektovou dokumentaci, krycí list technických parametrů popř. souhlasné prohlášení spoluvlastníků nebo plnou moc při zastupování.
 6. Podejte žádost.

Žádat je možné výhradně elektronicky pomocí online formuláře žádosti a to před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Nejpozději však do 31. prosince 2021, nebo do ukončení příjmu žádostí z důvodu vyčerpání přidělených zdrojů. Následně budete čekat 2 - 3 týdny na akceptační dopis, který potvrdí, že žádost je v pořádku. Od chvíle doručení akceptace vám běží lhůta, ve které musíte práce dokončit, na to nezapomínejte. Až budete mít hotovo, postupujte takto:

 1. Doložte realizaci prací na krajský úřad Státního fondu životního prostředí ČR, který vaši žádost spravuje a to nejpozději k datu, které je určeno v akceptačním dopise.
 2. Pokud se realizace stavby, nebo rekonstrukce odchýlila od schváleného projektu, neprodleně situaci konzultujte s Fondem.
 3. Po schválení realizace čekejte na vyplacení dotace (maximálně 3 týdny).

Kde získám další informace o Nová zelená úsporám?

Další informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat na webových stránkách novazelenausporam.cz, telefonicky na „Zelené lince“ 800 260 500, písemně e-mailem info@sfzp.cz nebo osobně návštěvou krajského pracoviště SFŽP ČR. Jak vidíte, získání dotací není úplně snadné, ale je to bezpochyby skvělý způsob, jak ušetřit peníze. Pokud se rozhodnete pro čerpání dotací, přejeme vám hodně štěstí a pevné nervy!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření