Mobbing a bossing: jak reagovat na šikanu na pracovišti | VímVíc.cz

Mobbing a bossing: jak reagovat na šikanu na pracovišti

14. 11. 2018

Mobbing a bossing jsou formy šikany na pracovišti, které mají mnoho podob. Jedná se o běžnou situaci a co vede lidi k takovému chování? Následky mohou být nedozírné. Jak na šikanu na pracovišti reagovat?

Mobbing a bossing: jak reagovat na šikanu na pracovišti

Co je mobbing a bossing?

Mobbing i bossing jsou druhy šikany na pracovišti. Pokud jste se někdy se znepříjemňováním života v práci setkali, mohlo se jednat právě o tuto formu. Za slovem mobbing se skrývají nejrůznější formy šikany, nejčastěji útoky skupiny kolegů proti jednotlivci. Tento rafinovaný druh “týrání” je většinou skrytý a velmi zákeřný. Existují jednoduchá pravidla, kdy už se mohou osoby prohlásit za oběti mobbingu. Toto specifické chování musí být na obětech šikany provozováno opakovaně po delší dobu.

Bossing je specifický tím, že je prováděn nadřízeným kolegou. Jedná se o psychickou šikanu, která dokonce znesnadňuje v různé míře práci podřízenému zaměstnanci. Většinou se bossing bohužel vyvíjí a stupňuje. Má přitom různé formy, od arogantního chování a slovních urážek, po bránění přístupu k informacím, přemíry přesčasů, až po sexuální obtěžování.

Mobbing označuje různé formy šikany na pracovišti, nejčastěji útok skupiny proti jednotlivci. Bossing je znesnadňování práce podřízenému nadřízeným.

Příjemné pracovní prostředí? To sotva

A i když by se nemuselo zdát (alespoň dle množství inzerátů práce slibujících příjemnou atmosféru na pracovišti), že se jedná o rozšířený trend, opak je často pravdou. Oběťmi mobbingu bylo dle průzkumu provedeného před 16 lety dokonce 4 až 8 procent pracujících, dle staršího průzkumu v ČR zažilo šikanu na pracovišti dokonce 16 %. Mobbing i bossing jsou bohužel často praktikovány za jediným účelem: ukončit pracovněprávní vztah v současném zaměstnání.

Samozřejmě nechceme všechny zaměstnavatele házet do jednoho pytle. Množství z nich se snaží vytvořit opravdu příjemné pracovní prostředí, stmelit kolektiv. Chtějí pomoci zaměstnancům cítit se v práci dobře, naslouchají jim, pořádají společenské akce, které mohou mít například podobu teambuildingů se sportovními aktivitami nebo běžnými druhy zábavy.

Existují šéfové, kteří se snaží vytvořit přátelský a silný kolektiv. Bohužel existují také ti, kteří život v práci lidem znesnadňují.

Jak může vypadat šikana na pracovišti

Forem šikany je nespočet. Šéf například může nadstandardně kontrolovat vaši práci nebo docházku, či odmítnout schválit dovolenou. Bez jakéhokoliv důvodu může nadřízený vyhrožovat výpovědí, přisvojit si práci podřízeného, či zadávat úkoly, na které podřízený například nemá kvalifikaci, nebo jsou od počátku nesplnitelné.

Můžete být svědky arogantního chování a slovních urážek pocházejících od nadřízeného, ale také od kolegů. Zesměšňování před spolupracovníky, nemožnost zapojit se do konverzace (vyjádřit názor či navrhnout inovace) a různé naschvály jsou jen pár příklady. Často toto chování nevypadá navenek nijak závažně či významně, navíc se těžko prokazuje.

Odmítnutí schválit dovolenou, zadávat nesplnitelné úkoly či nemožnost vyjádřit vlastní názor jsou jen kapkami v moři.

Co může vést k šikaně na pracovišti

Jaké mohou být důvody vedoucí k nepříjemné atmosféře na pracovišti, v konečném důsledku i k šikaně na tomto místě? Kolegové vám mohou například závidět pozici, na které se nacházíte. Nebo výši mzdy, kterou pobíráte. Někteří z kolegů či nadřízených mohou dokonce trpět některou z psychických poruch, deprivací, nebo jsou jednoduše jen vystaveni velkému stresu.

Pár autorů zabývající se mobbingem dokonce tvrdí, že za tímto trendem stojí soudobá tvrdá konkurence a hrozba nezaměstnanosti.

Mobbingu se mohou dopustit lidé, kteří závidí postavení a plat svým kolegům.

Následky mohou být fatální

Následky šikany na pracovišti mohou být velmi nebezpečné. Zcela jistě se jedná o stresové situace, které mohou vést ke vzniku psychosomatických symptomů a také množství potíží vedoucích k sebepoškozování nebo v nejhorším případě k sebevraždě.

Hrozné je, že šikana vypadá zpočátku velmi banálně, či ji dokonce nelze rozeznat. Může vypadat naopak komicky, i když na ní nic komického není. Někteří lidé mohou nakonec usoudit, že si celou věc jen vsugerovali, pochybují o sobě a mají pocit, že trpí stihomamem.

Důsledky mohou být fatální. Příkladem je vznik psychosomatických symptomů, nejhorším následkem šikany na pracovišti je ale bezesporu sebevražda.

Jak reagovat a na koho se obrátit

Je důležité si přiznat, že jste oběťmi mobbingu či bossingu. Svěřte se svým nejbližším a uvidíte, že stihomamem opravdu netrpíte. Pokud pracujete ve firmě, která má institut firemního ombudsmana či schránku, do které můžete anonymně psát, co vás trápí, rozhodně těchto věcí využijte. Uvidíte, že se vám značně uleví.

Ti nejodvážnější a nejvytrvalejší se rozhodnou dokonce pro využití právních nástrojů. Problém může nastat v okamžiku, kdy je požadováno svědectví kolegů. Spolupracovníci se totiž mohou bát, že přijdou o místo, nebo budou v budoucnu také šikanováni. Na takové jednání tedy nespoléhejte. Zcela jistě nebude mluvit pravdu ani osoba, která se mobbingu či bossingu dopouští. Počítejte tedy s tím, že soudu budete muset prokázat vše právě vy.

Osoby, které si šikanu na pracovišti připustí, mohou dokonce v některých společnostech využít institut firemního ombudsmana či hodit stížnost do schránky k tomu určené.

Řešením může být i odchod ze zaměstnání

Je ale potřeba dobře zvážit, jestli chcete právních nástrojů opravdu využít. Jedná se o běh na dlouhou trať, který vás může stát značný finanční obnos. Stres, který ve stejném okamžiku může žalující na pracovišti zažívat, nemůže prospět snad nikomu. Rozhodnutí vyjde vždy z úst konkrétního soudce a kvalitní právníci nepracují zadarmo. Pokud nejste odhodlaní k těmto krokům přistoupit, podejte raději výpověď.

Ignorujte lukrativní pozici, vysoký plat a další aspekty, kvůli kterým chcete v současném zaměstnání setrvat. Zdraví máte v konečném důsledku pouze jedno a následky mobbingu či bossingu vás mohou doprovázet po celý zbytek života. Může se projevit v profesním i osobním životě, zasáhnout dokonce do rodinných vztahů. A o to přece nikdo nestojí...

Tip: Jste v práci pod nátlakem? Uvolněte se při sportu. Na e-shopu inSPORTline pořídíte sportovní vybavení za výhodné ceny. Slevové kupóny inSPORTline vám navíc zajistí příjemnou slevu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří