Letní brigáda – Od kolika let na ni můžete? | VímVíc.cz

Letní brigáda – Od kolika let na ni můžete?

21. 05. 2018

Léto a prázdniny se nezadržitelně blíží a s tím se pojí také poptávka po brigádách. Studenti k přivýdělkům tíhnou čím dál častěji, nicméně ne vždy ví, co pro získání brigády musí splňovat. Jednou z podmínek bývá například právě věk.

Letní brigáda

Přivýdělky na základní škole

Řada žáků základních škol dosáhne 15 let ještě před ukončením povinné školní docházky. Společně s tím se množí dotazy na různé přivýdělky. Obecně ale platí, že nelze nastoupit na brigádu či do jiného pracovního poměru dříve, než bude základní vzdělání ukončeno. Existuje ovšem možnost, si brigádu zajistit dopředu. Pokud víte, že v červnu ukončujete základní školu a splníte i podmínku věku – tedy minimálně 15 let, můžete si klidně brigádu domluvit předem a s budoucím zaměstnavatelem smlouvu již podepsat. Do práce jako takové však můžete nastoupit opravdu až po zakončení povinné školní docházky. V posledních ročnících na základní škole je navíc pro žáky důležitý dobrý průměr známek a brigáda by je mohla zbytečně rozptylovat od učení.

Letní brigády a dohoda o provedení práce

Letní brigády je nejlepší a nejvýhodnější uzavírat na takzvanou dohodu o provedení práce. Tato forma pracovního vztahu je výhodná a flexibilní, je ovšem omezena množstvím odpracovaných hodin. Na jednu dohodu o provedení práce můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Dohoda o provedení práce je pro letní brigádu ideální forma pracovního vztahu.

Dohoda o provedení práce je výhodný jak pro vás, jakožto zaměstnance, tak i pro vašeho zaměstnavatele. Je nenáročná na náklady i administrativu, což je velké plus. DPP má minimální odvody, to je výhodné i pro vás i pro zaměstnavatele. Vy totiž nepřijdete o skoro nic, z toho co si vyděláte a zaměstnavatel za vás nemusí zbytečně platit peníze navíc. Co vše z dohody o provedení práce budete muset zaplatit, záleží jen na výši vašeho výdělku a na tom, zda jste podepsali prohlášení k dani či nikoliv.

Na brigádu vždy se smlouvou

Velice často se stává, že brigádníci nastoupí do práce ale nemají žádnou smlouvu. To je ovšem velká chyba. Ačkoliv možná jdete pracovat pro vašeho známého, smlouva by měla být samozřejmostí. Zaměstnavatel je vždy povinen uzavřít dohodu s brigádníkem písemně. Ve smlouvě se uvede rozsah práce, který nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce, dále pak náplň práce a někdy i pracovní dobu.

Nikdy nenastupujte do práce bez platné smlouvy, může se to vymstít.

Dohoda o provedení práce víceméně umožní brigádníkovi odpracovat až 7,5 běžných pracovních týdnů. Pokud byste dosáhli maximálního rozsahu práce, pak vám zaměstnavatel musí nabídnout jiný typ pracovního úvazku. Ačkoliv můžete u jednoho zaměstnavatele pracovat na několik různých dohod o provedení práce během roku, i tak ale platí, že součet hodin odpracovaných na všechny smlouvu nesmí přesáhnout již zmíněných 300 hodin.

Obsah dohody o provedení práce

Ačkoliv jsme to tu již lehce naťukli, určitě je důležité probrat, jaké náležitosti musí smlouva obsahovat. Dohoda o provedení práce musí v první řadě obsahovat informaci o tom, na jakou dobu se smlouva uzavírá. Brigády se velice často uzavírají na dobu určitou, například na měsíc červenec 2018.

Dohoda o provedení práce musí obsahovat mimo jiné i dobu na kterou se uzavírá nebo výši odměny.

Existují ale varianty, kdy si zaměstnavatel je vědom toho, že sice brigádníka využije pouze na pár měsíců, ale smlouvu uzavře do konce kalendářního roku. Smlouva na dobu neurčitou není u DPP žádnou vyjímkou. V takových případech je ale dobré vědět, že skončit můžete kdykoliv a bez udání důvodu, ovšem počítejte s 15 dnů dlouho výpovědní lhůtou.

Pro dohodu o provedení práce platí 15 denní výpovědní lhůta.

Dále smlouva musí obsahovat výši odměny za vámi vykonanou práci a také podmínky jejího poskytování. Pokud by se výše odměny ve smlouvě nedohodla, potom vám náleží nárok pouze na minimální mzdu. Uvést se může také týdenní rozvrh pracovní doby do směn a podobně. Samozřejmostí jsou pak osobní údaje vás i vašeho zaměstnavatele.

Odvody z dohody závisí na výši výdělku

Dohoda o provedení práce je specifická v tom, že v některých případech z ní nemusíte odvádět ani korunu. Pokud váš výdělek nepřekročí v jednom měsíci 10 000 Kč, pak se z dohody nestrhává nemocenské a sociální pojištění. Za předpokladu, že u zaměstnavatele, ještě podepíšete takzvané růžové prohlášení neboli prohlášení k dani, pak se vám navíc nebudou z výdělku strhávat ani daně.

Odvody z dohody o provedení práce ovlivňuje to, zda si vyděláte více či méně než 10 000 Kč.

Pro někoho to však může být nevýhoda. Pokud pracujete pouze na DPP, nezapomínejte na to, že za vás musí být vždy zaplaceno zdravotní pojištění. Pokud jste student a na DPP pracujete kvůli přivýdělku ke studiu, pak tuto situaci řešit nemusíte. V takovém případě za vás totiž pojistné platí stát. To se například týká i matek na mateřské dovolené. Jestliže jste ale nezaměstnaní a pracujete na DPP, ale není za vás zdravotní pojištění odváděno, pak jste tzv. OBZP, tedy osobou bez zdanitelných příjmů. V takovém případě si musíte pojištění platit sami.

Kde hledat letní brigády

Blížící se léto zvyšuje možnosti všem, kteří o nějaké brigádě uvažují. Najít se dá naprosto cokoliv od jednorázových brigád až po úvazek na celé léto. Stále oblíbenější jsou brigády ve formě vedoucích a praktikantů na dětských táborech. Jedná se o velice příjemnou brigádu, spojenou se zábavou a hrami v přírodě. Mladí, kteří se navíc chystají studovat pedagogické obory, případně je už studují, získají na takové brigádě cennou praxi. Mezi další zajímavé brigády patří například průvodce po turistických památkách nebo třeba plavčík. Pokud studenta na konci léta čekají opravné zkoušky nebo je pro něj důležitý průměr známek, měl by zvolit spíše jednorázovou brigádu a primárně se věnovat studiu.

Mladí lidé stále častěji shánějí atraktivní brigády, díky kterým zažijí něco zajímavého.

Pokud ale hledáte něco klasičtějšího, nespočet firem nabízí brigády pro studenty. Jde například o pozice jako jsou asistentky nebo někoho na výpomoc s papírováním. Velký zájem je také o pracovníky do fastfoodů, kde se hodí každá pomocná ruka. Pokud byste si chtěli prohloubit jazykové dovednosti, pak doporučujeme zaměřit se na brigádu v oblasti cestovního ruchu nebo pohostinství. Velká poptávka je například po pokojských, recepčních nebo například po servírkách na zahrádky.

Jednorázové brigády se nabízejí především pro hostesky na nejrůznější akce, kluci si pak jednorázově mohou vydělat například stěhováním či řemeslnými pracemi. Dobré je zaměřit hledání brigády na obor studia a připsat si tak na konto studijních úspěchů nejen výborný průměr známek, ale i praxi v oboru. Pro hledání místa můžete využít pracovní portály jako je jobs.cz, fajnbrigády nebo se podívejt, jaká volná místa nabízí na VímVíc.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Start kariéry