Jaké profese v budoucnu nahradí roboti? | VímVíc.cz

Jaké profese bude v budoucnu vykonávat robot místo lidí?

29. 01. 2019

Představa robotů a umělé inteligence, které nahradí lidskou sílu, už dávno nepatří jen do oblasti příběhů žánru science fiction. Podle nejnovějších studií zaniknou v budoucnu desítky profesí. Přesněji řečeno v těchto profesích nahradí člověka robot. Jak si vybrat povolání, které má budoucnost?

Roboti mohou brzo nahradit výraznou část profesí

Člověk versus robot

V loňském roce dosáhla nezaměstnanost v České republice rekordně nízké úrovně a na trhu práce chyběly volné pracovní síly. Některé firmy reagovaly tím, že začaly více investovat do mechanizace a robotizace. U robotů se předpokládá, že budou efektivnější, udělají méně chyb a zamezí problémům s fluktuací zaměstnanců. Situace na trhu tedy sama podporuje celosvětový a dlouhodobý trend automatizace práce.

Na druhou stranu se ukazuje, že to není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. K vynálezu a vývoji robota jsou potřeba lidé, stejně jako ke spuštění a provozu například robotické linky. Začíná být patrné, že s robotizací budou potřeba jiné profese, které budou vyžadovat specifické znalosti. Některá povolání tak roboti nahradí, ale vzniknou díky nim nová.

Navíc lidé automatizaci často nepřijímají tak snadno, jak se očekává. Jako dobrý příklad poslouží samoobslužné pokladny, kterým byla předpovídaná velká budoucnost. Jejich obsluha vyžaduje určitou míru počítačové gramotnosti, což je pro mnoho lidí překážka. Navíc se vzhledem k častým problémům s načítáním kódu, nebo nutnosti schválit nákup alkoholu odpovědnou osobou, celý proces jen prodlužuje.

Robotizace je nejen přirozený technologický trend, ale také poptávka trhu, který nemá dostatek pracovních sil.

Nastává éra rekvalifikací

Výše zmiňovaný příklad se samoobslužnými pokladnami ukazuje na další fenomén, který se dá v budoucnu očekávat. Požadavky na používání technologií budou stále silnější a velmi pravděpodobně se zrychlí i jejich vývoj. Díky tomu lze u mnoha profesí očekávat v průběhu kariéry nutnost i vícečetné rekvalifikace.

Mezi nejvíce ohrožená povolání patří ta, která se zakládají na opakujících se stereotypních úkonech a jasně definovaném postupu. Kritéria, jak si vybrat povolání, které roboti tolik neohrožují, jsou nejčastěji osobní a lidský přístup, schopnost vyhodnotit neočekávané situace, kreativita a samozřejmě technologická odbornost.

Mnoho lidí vnímá nástup robotů jako na hrozbu, která je připraví o práci. Vývojáři a odborníci na robotiku jsou přesvědčeni o opaku. Mechanizace umožní lidem věnovat se složitějším problémů, než je nutnost zastupovat stereotypní nebo monotónní práci, kterou mohou zastat roboti.

Pokud vás zajímá, nakolik je ohrožená vaše profese, stačí se zamyslet nad každodenní rutinou a jednotlivými úkony. Pokud je monotónní a nevyžaduje příliš rozhodování, může se vás problém v budoucnu týkat. Zatím technologie nejsou tak daleko, aby třeba samy uvařily a naservírovaly jídlo, ale chatbot už je standardní náhradou za živé operátory.

Díky zrychlujícímu technologickému rozvoji vymizí řada profesí a vzroste požadavek na počítačovou a technologickou gramotnost.
 Roboti mohou brzo nahradit výraznou část profesí

Ohrožená povolání

V minulých letech vzniklo několik studií, které srovnávají, nakolik jsou jednotlivé profese v ohrožení a jak rychle v daném povolání robot nahradí člověka. Podívejte se na seznam těch, kterým velmi pravděpodobně hrozí zánik.

Operátoři zákaznických linek

Tato profese už v dnešní době není považována za ohroženou, ale téměř na sto procent se očekává, že člověka plně nahradí chatbot. Ostatně počítačové programy, které jsou vyvinuté ke komunikaci s lidmi, jsou dnes zcela běžné.

Pojišťovací agenti

V současné době všudypřítomného internetu a chytrých aplikací se dá většina pojistných událostí vyřešit online prostřednictvím formuláře a jeho automatického vyhodnocení. Na lidi zbudou pouze komplikovanější případy.

Módní profese

Stále se rozšiřující řada online obchodů s oblečením a doplňky spolu s aplikacemi, které umožňují kombinace různých střihů a barevných variací, zasáhne i svět módy. Vše je možné vyřídit z pohodlí domova a případně jednoduše zase vrátit. Očekává se, že jako první na řadu přijdou modelové a modelky.

Realitní makléři

U realitních makléřů se předpokládá stejný vývoj situace jako u pojišťovacích agentů. Internet a aplikace odsunou potřebu lidského faktoru do pozadí a umožní tak přímý kontakt mezi prodejcem a nakupující bez nutnosti obracet se na třetí stranu.

Pokladní

Samoobslužné pokladny, které by podle předpovědí měly nahradit profesi pokladních na 97 %, už byly zmiňované výše. K zániku této profese také přispěje stále oblíbenější nakupování online a škála e-shopů s možností doručení zboží po celém světě.

Gastro profese

Úplné nahrazení kuchařů a číšníků je zatím pouze hudba budoucnosti. Nicméně robotizace se týká i tak běžných činností, které dávno považujeme za samozřejmost. Z dnešních kuchyní zmizela téměř veškerá pomocná síla, jež měla na starosti loupání, krájení, mixování nebo míchání. Navíc roboti, kteří dokážou na základě jasně nastavených instrukcí uvařit i poměrně komplikované jídlo, už existují, i když se zatím jedná spíše o technologické výstřelky.

Oproti tomu existují jisté profese, u kterých se předpokládá, že v nich robot lidskou sílu nenahradí. Jedná se samozřejmě o programátory a vývojáře, kteří se na vzniku technologií podílejí. Dále sem patří profese, které vyžadují vysokou míru rozhodovacích schopností v nestandardních situacích, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté nebo vysoce postavení manažeři. Roboti nedokážou plně nahradit ani povolání, v nichž je potřeba lidský přístup a emoční inteligence.

Obavy o svou budoucnost v tomto ohledu tak nemusí mít pedagogové, chůvy, psychologové, antropologové, sociální pracovníci nebo umělci. Pokud však uvažujete o změně profese, nezapomeňte nahlédnout na aktuální nabídku zaměstnání.

Výuka online, práce online – do zaměstnání už chodit nemusíte

Důkazem technologického pokroku je i možnost práce na dálku, z pohodlí domova. Pro některá zaměstnání už není potřeba, aby pracovníci navštěvovali firmu osobně. Jedná se především o povolání, která lze vykonávat pomocí počítače. Prostřednictvím internetu probíhá nejen práce, ale i výuka online u různých specializovaných kurzů. Práce i vzdělávání a výuka online mohou být pouze začátkem pro další technologický rozvoj a robotizaci.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře