Jak založit živnost: Povinnosti a podmínky pro živnostenskou činnost | VímVíc.cz

Jak založit živnost: Povinnosti a podmínky pro živnostenskou činnost

15. 03. 2017

Chcete si založit živnost a zajímá vás, co všechno je k tomu potřeba? Jaké jsou registrační podmínky a základní povinnosti, které z toho plynou? Možná o tom zatím jenom přemýšlíte, anebo už vás zajímají konkrétní kroky, které je potřeba dodržet při zakládání živnosti.

Informace uvedené v tomto článku jsou platné k prvnímu kvartálu roku 2018. Aktuální informace o živnostenském listu, o podmínkách k získání živnosti a další informace naleznete v odkazovaném článku, který je platný k roku 2022.

Kdy mohu o živnostenský list zažádat?

Zájemce může o živnostenský list zažádat tehdy, pokud dosáhl hranice plnoletosti, tedy 18 let, má veškerou způsobilost k právním úkonům, což se dokládá platným občanským průkazem, je trestně bezúhonný, což je třeba doložit výpisem z Rejstříku trestů a nemá nevyřízené nedoplatky, ať už u finančního úřadu nebo v sociálním a zdravotním pojištění.

Co když nejsem plnoletý?

Pokud máte zájem založit si živnost, ale ještě jste nedosáhli zletilosti, tedy 18 let, můžete živnost založit, ale musí tak být učiněno skrze vašeho odpovědného zástupce, toho stanovuje zákonný zástupce, tedy rodič nebo jiný zákonem přidělený zástupce. Poté je vše ještě třeba dát ke schválení soudu.

Podnikat lze i před dosažením 18 let. Musí vás ale zastupovat odpovědný zástupce.

Soud bude posuzovat vybraného odpovědného zástupce a také typ živnosti, kterou nezletilý chce provozovat. To znamená, že nezletilý musí prokázat odbornost týkající se dané činnosti. Poté musí zástupce předložit jak souhlas zákonného zástupce, tak souhlas soudu, a živnost tak může být schválena.

Jaké jsou registrační povinnosti?

Jestliže chcete podnikat jako živnostník, neboli OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), musíte zařídit několik věcí. V první řadě je to registrační povinnost na úřadech a to na Finančním úřadě, na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) a na vaší zdravotní pojišťovně. Jednodušším způsobem je kompletní registrace všeho najednou v systému CRM (centrálních registračních míst). Mrkněte do článku o tom, jak prokazovat příjmy jako OSVČ.

Pro jaké činnosti živnostenský list nepotřebuji?

Pro některé druhy činností ale živnostenské oprávnění nepotřebujete. Je to například autorská činnost, povolání nezávislá jako jsou například muzikanti, spisovatelé nebo umělci, lesní a vodní hospodářství nebo zemědělská výroba nebo činnosti se zvláštními předpisy, do čehož spadá například tlumočnictví nebo daňové poradenství.

Podnikatel má povinnost ohlásit zdravotní pojišťovně datum zahájení nebo ukončení živnosti.

Jak založit živnost: Co to znamená zahájení výdělečné činnosti?

Jestli už jste získali živnostenský list nebo jiné oprávnění, díky kterému můžete samostatně výdělečnou činnost provozovat, ještě to neznamená, že jste zahájili výdělečnou činnost. Tak se stane až v okamžiku, kdy uzavřete první smlouvu, objednávku nebo vyplníte fakturaci.

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Do zvláštních podmínek spadá dokládání o odborné způsobilosti a týká se to živností ohlašovacích (volné, vázané, řemeslné) a koncesovaných.

Živnost ohlašovací

Pokud živnostník splní veškeré podmínky, živnostenský úřad vydá budoucímu podnikateli živnostenský list nebo jiné oprávnění. Do ohlašovacích živností patří:

Živnost řemeslná

V tomto případě musí budoucí podnikatel předložit doklady o odborné způsobilosti (praxe nebo vzdělání).

Živnost vázaná

V případě těchto živností musí podnikatel prokázat vyšší odbornost, než je tomu u řemeslné živnosti a dlouhou praxi v oboru.

Živnost volná

V tomto případě jde o činnost, která není státem nijak omezována. Je to z toho důvodu, protože pokud by totiž živnostník v tomto případě předvedl neodbornou činnost, státu i tak nevzniknou žádné škody a trh omezuje tyto živnosti sám o sobě.

Živnost koncesovaná

U těchto činností je regulace státem poměrně vysoká, neboť se tak snaží chránit obyvatelstvo, nebo svoje zájem. Z toho důvodu chce mít stát nad těmito živnostmi kontrolu. Do koncesovaných živností patří například výroba lihovin a ostatních alkoholických nápojů, výzkum, rozvod tepelné energie nebo přeprava.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo