Jak vydělat na akciích? | VímVíc.cz

Jak vydělat na akciích?

11. 05. 2018

Chcete, aby vám akcie vydělávaly peníze? Existují dvě cesty – zaměřit se na jejich cenu nebo na dividendy. A jak je to s daněním?

Která burza je pro obchodování nejlepší

České burzy cenných papírů mají tu výhodu, že na nich lze uskutečňovat transakce v českých korunách. Nevýhodou pak může být, že na nich není možné obchodovat s akciemi některých zahraničních společností, jsou zde převážně české akcie. V případě, že by vás zajímaly akcie, které česká burza nenabízí, je potřeba se podívat na zahraniční trh, ideálně prostřednictvím služeb brokera. V Evropě je celá řada vyhlášených burz, například Londýnská, Pařížská, Frankfurtská apod., které mají přístup k akciím nejrůznějších firem z nejrůznějších částí světa. Vstoupit se dá i na burzy Spojených států. Tady je ale nutné počítat s vyššími poplatky. Cena se tu neodvíjí od hodnoty obchodovatelných akcií ale od jednoho kusu.

Nakupovat a prodávat české akcie i zahraniční umožňuje česká burza. Obchodovat se dá i na burzách po Evropě a ve Spojených státech. Tam je ale potřeba počítat s vyššími poplatky.

Zahraniční peníze – dvojí riziko

V případě, že se rozhodnete investovat peníze na zahraniční burze, je potřeba být dvojnásob opatrný. Každý nákup cenných papírů už sám v sobě nese riziko. Společnost může zkrachovat, akcie můžou klesnout atd. K tomu je potřeba připočítat druhou proměnnou a tou je kurz měny, ve které jste akcie nakoupili a která může klesnout bez ohledu na hodnotu akcií. Lehce se tak může stát, že vaše akcie rostou, ale kurz měny se propadá v takovém poměru, že začnete prodělávat. Znalci v takovém případě radí akcie prodat, pokud je to výhodné, ale zahraniční měnu si nechat a směnit ji, až bude kurz zase výhodný.

Další nevýhoda spočívá v časovém posunu. Zatímco české i evropské burzy jsou otevřené v našich běžných pracovních hodinách, americká otvírá našeho času v půl čtvrté a končí v deset večer a pracovní doba asijských burz začíná po půlnoci a končí ráno. V případě, že obchodujete na české burze se zahraničními akciemi, může se snadno stát, že než česká burza otevře, utečou vám ty nejdůležitější události.

Obchodování se zahraničními akciemi v sobě nese riziko, že hodnota akcie není závislá na kurzu cizí měny. Akcie tak můžou růst, měna se propadat a ve výsledku to bude ztráta.

Jak na akciích vydělávat

Drtivá většina lidí nakupuje akcie jako investici, tedy proto, aby jim vydělávaly peníze. Nicméně jako akcionář můžete mít vliv na chod společnosti (například hlasovat na valné hromadě), získáváte různé výhody (jako přednostní právo na nové akcie), benefity apod. Akcie můžou vydělat peníze dvěma způsoby – kapitálovým výnosem a dividendovým výnosem. Kapitálový výnos se odvíjí od toho, za jakou částku jste akcii nakoupili a za kolik se vám jí podaří prodat. Rozdíl mezi nákupem a prodejem pak určuje zisk nebo ztrátu. Trik spočívá v tom, že nikdo není schopen přesně určit, co se s akciemi stane. Existují pouze prognózy, tipy, výsledky dlouhodobých statistik, povědomí o dění a plánovaných změnách v dané společnosti a podobně. Dividendy nejsou hodnotou akcie nijak ovlivněné. Peníze vám vydělávají tím, že akcie vlastníte.

Na akciích je možné vydělávat dvěma způsoby. Kapitálový výnos znamená rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akci. Dividendy zhodnocují samotné vlastnictví akcie.

Dividendy a daně

Dividendy v podstatě poskytují svému vlastníkovi nárok podílet se na zisku společnosti. Pokud společnost zisk skutečně má, může naložit se svými penězi několika způsoby. Kromě vyplacení zisku akcionářům může využít peníze na zaplacení dluhů, investovat (nákup strojů, budov, zlepšení reklamy, vývoje apod.) a v některých případech musí část peněz zůstat uložena jako jistina. Rozhodnutí, co se s penězi stane, závisí na valné hromadě, kde se také určuje hodnota dividendy. V případě, že firma sídlí v České republice, nejde sice o klasickou daň z příjmů fyzických osob, ale na výnosy se vztahuje 15% daň. Pokud je společnost zahraniční, danění se řídí místními pravidly. Pokud dividendy dani podléhají, částka, kterou dostanete na účet, už bude zdaněná. Je proto vhodné si nejprve dopředu ověřit, kolik procent se vám z dividend strhne a zda je to výhodné.

Dividendy jsou určitá forma příjmu, která v ČR podléhá 15% dani.

Elektronická i fyzická podoba akcií

Cenné papíry, a tedy i akcie mohou být ve fyzické i elektronické podobě. V České republice existují pouze elektronicky a spravuje je Centrální depozitář cenných papírů. Jeho úkolem je starat se o virtuální konta akcionářů, vést databáze s údaji o vlastnících, množství vlastněných akcií jak jedinci tak společnostmi apod. Celý systém je velmi podobný bankovnímu vedení účtů. Naopak v některých jiných zemích mají akci podobu fyzických listin, které si majitel uschová dle vlastní libosti. Pokud je ztratí nebo jsou mu zcizeny, přestává být akcionářem dané společnosti a přichází o svůj podíl.

Akcie mají fyzickou i elektronickou podobu. V ČR existuje pouze elektronická podoba.

Volba vhodné strategie

Vzhledem k tomu, že výnos z akcií má dvě různé možné podoby, liší se i strategie při jejich nákupu. Některé společnosti dividendy nevyplácejí a tak nejsou pro dividendové výnosy vhodné. Naopak pokud cílíte na kapitálový výnos, dividendy pro vás nehrají roli a zajímá vás pouze dlouhodobý trend akcií. Nejde s určitostí říct, který přístup je výhodnější, a jako u všech finančních transakcí a investic je vhodné mít dostatečně diverzifikované portfolio.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře