Jak obchodovat na burze? | VímVíc.cz

Jak obchodovat na burze?

03. 05. 2018

Obchodování na burze je pro někoho běžným způsobem výdělku, pro jiné třeba i zábava. Stále více Čechů má o tento typ obchodování zájem, ne všichni ale mají dostatečné znalosti k úspěchu. My vám poskytneme základ potřebný do začátku.

Obchodování na burze

Co je burza?

Burza je místo, kde se setkáte jak s nabídkou, tak poptávkou. Někdo tam tedy přichází něco prodat, jiní zase koupit, čímž vzniká organizovaný trh. V základu jde tedy o jednoduchý princip. Komplikace ale přicházejí s tím, na co je burza zaměřená.

Mimo akciové burzy, kterým se budeme v následujících řádcích věnovat, existují například burzy s drahými kameny, exotickým ptactvem nebo třeba akvarijní burzy. Rozdíl je v tom, že akciové burzy jsou svým způsobem pouze virtuální, což v mnoha lidech v Česku vyvolává určitou míru nejistoty. Mnohem větší úspěch u nás mají tedy ty další zmiňované druhy burz, kde mají lidé možnost se setkat osobně a nákup i prodej provádí sami.

Češi mají často problém s tím, že jsou akciové burzy elektronické.

Rozdělení burz na jednotlivé typy

Burzy se dělí podle velkého množství kritérií. My si ukážeme základní typy burz, se kterými se můžete setkat. První dělení je podle investičního nástroje, na které jsme narazili již v minulém odstavci. Tam se burzy dělí na:

 • akciové
 • dluhopisové
 • plodinové
 • derivátové ad.

Dále se burzy dělí podle významu, a to na:

 • celosvětové
 • okresní
 • regionální
 • lokální

Posledním dělením, na které se zaměříme, je podle způsobu obchodování:

 • Prezenční burzy – fyzické setkání
 • Elektronické burzy – virtuální

Co jsou akcie?

Akcie je cenný papír, který je jakýmsi důkazem o podílu na majetku akciové společnosti. V praxi to tedy znamená, že pokud si koupíte akcie, koupíte si část společnosti, s čímž se pojí i určitá práva. Mezi ně patří například účast a možnost hlasování na valné hromadě dané akciové společnosti.

Pokud společnost vydá 100 akcií a vy si koupíte jednu, patří vám 1 % akciové společnosti. Pokud si jich koupíte například 20, pak vám patří 20 %, což pro vás znamená větší hlas u valné hromady. Tam totiž platí, že čím víc procent firmy díky akciím vlastníte, tím větší máte slovo. Na druhou stranu se může stát i pravý opak. Příkladem je společnost ČEZ. Ta vydala neuvěřitelných 537 989 759 akcií, to znamená, že člověk, který si koupil jednu akcii, vlastní méně než jednu půlmiliardtinu této firmy. Pokud ovšem tento podíl koupíte a zároveň máte u ČEZu podepsanou smlouvu jakožto odběratel, náklady, které platíte, jdou v podstatě k vám do kapsy. Na valné hromadě toho ale každopádně moc nezmůžete, ani kdybyste koupili akcií tisíc. 70 % z nich totiž vlastní Ministerstvo financí, není tedy prakticky možné ho žádným způsobem přehlasovat.

Nezapomeňte na to, že procentuální podíl se mění s každou další vydanou akcií, to znamená, že po koupi jedné akcie za sta máte sice na začátku 1% firmy, za měsíc už to ale může být klidně jen 0,5 %. Práva vám sice zůstávají stále stejná, jak už jsme ale zmiňovali, vaše slovo na valné hromadě bude mít zase o něco menší váhu.

Váš procentuální podíl akcií se mění v závislosti na to, kolik bylo vydaných nových akcií.

I akcie mají své druhy

Stejně jako měli burzy své typy, i akcie můžeme rozdělit z moha různých hledisek. My se ale zaměříme na základní druhy akcií, mezi které patří:

 • Zakladatelské – Mezi ty patří pouze takové akcie, které byli vydány již při založení společnosti.
 • Kmenové – Kmenové akcie jsou mezi těmito druhy nejběžnějšími. Jejich držitelé mají právo na rozhodování při valné hromadě, na dividendu atd.
 • Prioritní – Pokud vlastníte takové akcie, máte právo na přednostní přednostní výplatu dividend nebo privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku. Na druhou stranu si s sebou nesete i určitá omezení například ve věci hlasování na valné hromadě. Ty nejsou stanovena zákonem, nýbrž každou společností individuálně.
 • Zaměstnanecké – Tyto akcie již od roku 2001 nesmějí být vydávány. Dříve šlo o akcie, které získávali zaměstnanci společností za zvýhodněnou cenu jakožto firemní benefit.
 • Zlaté – Ty byly vydány na počátku 90. let 20. století pro potřeby spojené s privatizací státních podniků.

Dále můžeme akcie rozdělit podle jejich podoby na:

 • Listinné – mají fyzickou podobu
 • Zaknihované – pouze zápis v evidenci

Dalším rozdílem je, zda jsou akcie psané:

 • Na jméno – Jsou vydány na jméno konkrétní fyzické či právnické osoby. Jsou tedy lépe chráněny proti odcizení, ale hůře se prodávají.
 • Na doručitele – V takovém případě jste jakožto kupce akcií pro společnost anonymní, jejich prodej je pak tedy snazší.
Spolu s akciemi získáváte i určitá práva, například hlasování ve valné hromadě.

Výhody burzovního obchodu

Nákup i prodej akcií bude asi vždy výhodnější, než tak učinit na vlastní pěst. Nejen že ušetříte mnoho času, ale i peněz. Jakto? Rychlost je způsobena díky tzs. marketmarkers, neboli tvůrci trhu. Ti se starají o to, aby byla na burze neustále nabídka i poptávka, což znamená, že stačí pouze pár vteřin strávených na burze a akcii pohodlně prodáte či koupíte během pár minut.

Úspora peněz spočívá v tom, že nemáte žádné náklady spojené s cestováním za potencionálním kupcem či prodejcem akcie. Dále nemusíte financovat notáře, který by byl jinak při zhotovení smlouvy nezbytný. Mimo to vás minou i výdaje za advokáta, depozitum atd. Určitých poplatků se dočkáte i na burze, ty ale nejsou tak závratné, o čemž se ještě ujistíme v poslední části článku.

Další výhodou je jednoznačně pohodlí. Dnes už se v podstatě nesetkáte s halami plných obchodníků s akciemi. Všechny burzy již probíhají elektronicky, obchodovat tak můžete z pohodlí domova.

Burzovní obchod vám při nákupu či prodeji akcií ušetří mnoho času i financí.

Poplatky na burze

Ačkoliv se i s burzovním obchodováním pojí nějaké poplatky, nejsou nijak závratně vysoké. Zároveň ale nejsou pevně nastavené a každá burza je může zvolit dle vlastního uvážení.

Zaměřme se na Burzu cenných papírů Praha. Zde při nákupu či prodeji akcií do 10 000 Kč zaplatíte poplatek ve výši 40 Kč. Nejvyšší možný poplatek potom činí 1 193 Kč, ten zaplatíte ale pouze při koupi či prodeji v řádech set tisíc nebo až milionů korun. V průměru má tedy poplatek hodnotu 0,35 % z částky.

Kromě této částky vás čeká ještě poplatek trhu, který činí 0,5 % z obchodované částky. Celkově tedy počítejte s investicí navíc v hodnotě do 1 % v rámci poplatků.

Tak co, troufnete si na obchodování přes burzu?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Lektoři radí Start kariéry Úspěch v kariéře