Jak na vyřízení cestovního pasu? | VímVíc.cz

Jak na vyřízení cestovního pasu?

18. 04. 2018

Než vyrazíte na dovolenou, dobře si zkontrolujte platnost cestovního pasu. Mimo EU se bez něj nedostanete a jeho vyřízení není na počkání. Jak dlouho si na něj počkáte a kolik zaplatíte. Nejen to se dozvíte v našem článku.

Vyřízení cestovního pasu

Kdo může o cestovní pas žádat?

Základní pravidla pro to, kdo může o cestovní pás žádat, jsou vcelku jednoduchá. Jejich znění je následující podle věku žádající osoby:

 • Osoba mladší 15 let – Za takovou osobu žádá o cestovní pas zákonný zástupce. Dále může žádost vyřídit pěstoun, osoba, které byl svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon výchovy dítěte. Tyto osoby s sebou ale musí mít souhlas zákonného zástupce.
 • Občan ve věku 15 - 18 let – Ten již může o cestovní pas žádat osobně sám, ale za podmínky písemného souhlasu zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Ten lze ověřit u orgánu, u kterého je žádost podána.
 • Zletilý občan – Ten může žádat o pas samozřejmě osobně bez omezení.
Za osobu mladší 15 let musí podat žádost zákonný zástupce. Po tomto věku stačí jeho souhlas.

Nezapomeňte si před cestou sjednat také cestovní pojištění.

Kde a jak cestovní pas vyřídit?

V České republice nemusíte složitě hledat místo, kde o pas zažádat. Vyřídit ho lze na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud žádáte o cestovní pas v zahraničí, musíte se dostavit na zastupitelský úřad České republiky.

Co mít k vyřízení pasu s sebou

K vyřízení pasu si s sebou nezapomeňte vzít:

 • Doklad totožnosti – Musí dokazovat údaje, které se do pasu zapisují (Jméno, Příjmení, datum narození, rodné číslo, …). Vezměte si tedy občanský průkaz, pokud jde o osobu, která ho nemá, nahradí ho rodný list.
 • Oprávnění k podání žádosti zákonným zástupcem – Pokud žádáte za osobu mladší 15 let jakožto zákonný zástupce, budete s sebou potřebovat doklad, který prokáže vaše oprávnění. K tomu poslouží rodný list nebo občanský průkaz, ve kterém je potomek zapsán.
 • Odůvodnění žádosti – To budete potřebovat v případě, že žádáte o cestovní pas, zatímco již jste držitelem platného pasu.
K žádosti o cestovní pas nezapomeňte mít s sebou občanský průkaz či rodný list.

Cestujete do zahraničí na pracovní cestu? Přečtěte si, jak funguje zahraniční stravné a cestovní náhrady.

Fotografii k žádosti o pas nepotřebujete

Před žádostí o cestovní pas nemusíte běhat po městě a hledat fotografa, který vás vyfotí. Pořízení fotografie je jedním z procesů vyřizování pasu. Ještě před podepsáním žádost vás příslušník úřadu vyfotografuje a všem osobám starším 12 let sebere otisky prstů. Teprve poté žádost podepíšete, a to podpisem, který se poté elektronicky přenese do samotného cestovního pasu.

Kde nový pas vyzvednout

Tato možnost se rozděluje podle toho, zda jste žádali o pas vydaní v základní 30 denní lhůtě nebo v té kratší, tedy 6 denní. Možnosti jsou následující:

 • Pas vydaný ve 30 denní lhůtě – Ten lze převzít buď na obecním úřadu s rozšířenou působností, na kterém jste o doklad žádali, nebo na kterémkoliv jiném obecním úřadě s rozšířenou působností, pokud jste ho uvedli v žádosti.
 • Pas se zkrácenou lhůtou 6 pracovních dní – Ten si můžete převzít pouze na daném obecním úřadu, kde jste o doklad žádali.

Poplatky za vyřízení pasu

Výše poplatku samozřejmě závisí na tom, zda jde o pas vystavený v běžné či zkrácené lhůtě. Dále záleží také na věku žadatele. Ceny jsou následující:

 • Cestovní pas vydaný v běžné lhůtě (30 dní) – 600 Kč
 • Cestovní pas vydaný v běžné lhůtě občanům mladším 15 let – 100 Kč
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě (6 dní) – 4 000 Kč
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě občanům mladším 15 let – 2 000 Kč

Tyto poplatky zaplatíte již při podání žádosti o cestovní pas. Další správní poplatek ve výši 100 Kč je účtován při vyzvednutí pasu, a to v případě, že ho vyzvedáváte na jiném obecním úřadu, než kde jste žádali.

Pokud potřebujete pas v co nejkratší době, značně si připlatíte.

Mohl by se vám hodit také článek o tom, jak funguje výměna občanského průkazu.

Konec platnosti cestovního pasu

Okolnosti ke skončení platnosti cestovního pasu jsou předem dané. Patří mezi ně:

 • Uplynutí stanovené doby (v pase vyznačené)
 • Ohlášení ztráty či odcizení
 • Změna příjmení občana (uzavření manželství) po uplynutí 3 měsíců
 • Pozbytí státního občanství, úmrtí

Dále může o skončení platnosti pasu rozhodnout orgán příslušný k jeho vydání, a to v následujících případech:

 • Pas je poškozen tak, že je poškozena jeho celistvost nebo jsou informace v něm nečitelné
 • Pas obsahuje nesprávné údaje
 • Držitel pasu zásadně změnil svou podobu

Cestovní pas už jen se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Od začátku roku 2016 již nelze vydat pas bez strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji. Nelze si tedy zažádat o formu pasu bez těchto údajů. Pokud jde o osoby mladší 15 let, platnost jejich pasu je omezena na 5 let. U občanů starších 15 let je doba platnosti stanovena na dvojnásobnou délku, tedy 10 let.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří