Myslete na důchod a hlídejte si, kolik máte odpracováno | VímVíc.cz

Myslete na důchod a hlídejte si, kolik máte odpracováno

05. 11. 2018

Výše důchodu se odvíjí od vašich příjmů a doby, po jakou jste byli zaměstnaní, platili jste si sociální pojištění nebo jste čerpali takzvanou náhradní dobu pojištění. Od roku 2019 budete muset mít odpracováno 35 let, abyste na důchod měli nárok. Máte přehled, kolik let už máte odpracováno? Poradíme vám, jak to zjistit.

Myslete na důchod a hlídejte si, kolik máte odpracováno

Do důchodu v 65 letech

Podle zákona má nárok na důchod každý, komu je 65 let. Od příštího roku bude také platit pravidlo, že za svůj život máte odpracováno 35 let. Dříve to bylo jednodušší. Člověk po škole dostal umístěnku do zaměstnání, ve kterém ve většině případů zůstal až do důchodu. V dnešní době mají lidé mnohem více možností, které ovšem dokládání odpracovaných let občas komplikují.

Mnoho mladých odjíždí po studiích na zkušenou do zahraničí a je úplně běžné po několika letech zaměstnání měnit. Lidé také často kombinují druhy zaměstnání. Občas pracují na hlavní pracovní poměr, občas jako OSVČ. Dohledávat pracovní smlouvy nebo evidenční listy pak může být komplikované. Pokud chcete mít přehled, Česká správa sociálního zabezpečení vám vystaví výpis odpracovaných let.

Na důchod máte právo v 65 letech, pokud budete mít odpracováno 35 let. Přehled o odpracované době na důchod vystaví ČSSZ.

Žádost o výpis odpracovaných let

Česká správa sociálního zabezpečení vám na požádání vystaví přehled odpracované doby na důchod, kde si můžete zkontrolovat, jestli všechno sedí. Žádost můžete podat kdykoli, i vícekrát, ale maximálně jednou za kalendářní rok. OSSZ formulář si můžete stáhnout na stránkách sociální správy nebo je k vyzvednutí na pobočkách.

OSSZ formulář lze poslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Žádost o výpis je možné poslat také formou obyčejného dopisu, ve kterém musí být uvedeno celé jméno (při změně jména i rodné příjmení), rodné číslo a adresa trvalého bydliště. V případě, že chcete dostat odpověď do své datové schránky, musíte do formuláře nebo dopisu uvést i její ID.

Žádost je možné podat 4 způsoby:

  • na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
  • na e-mail posta@cssz.cz (žádost musí být elektronicky podepsaná uznávaným digitálním podpisem),
  • do datové schránky ID: 49kaiq3,
  • online prostřednictvím ePortálu ČSSZ (eportal.cssz.cz).
Žádost o výpis odpracované doby na důchod je možné poslat fyzicky i elektronicky na předtištěném formuláři nebo formou dopisu.

Co přehled obsahuje

ČSSZ má na zpracování žádosti 90 dnů, ale přehled většinou obdržíte během několika dnů. Zvláště pokud o něj žádáte elektronickou cestou. Služba je poskytována zdarma. Ve výpisu je uvedeno, kdy za vás zaměstnavatel platil sociální pojištění, kdy jste si ho platili sami nebo kdy jste čerpali náhradní dobu pojištění.

Do náhradní doby pojištění se počítá nemocenská, období, kdy jste byli evidovaní na úřadu práce, nebo studia. Rodičovská dovolená ve výpisu uvedená není, protože ta se započítá, až když požádáte o důchod. Stejný průběh má situace, když jste pracovali v zahraničí. Ve výpisu také není uvedeno, jaké zaměstnání jste v daná období vykonávali a jaký jste měli plat.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jestli o vás má ČSSZ všechny údaje, je podívat se na konec výpisu. Zde jsou uvedená období, kdy od vás, vašeho zaměstnavatele nebo od státu nepřicházelo žádné pojistné a tato doba se tedy nezapočítává do důchodového pojištění.

Žádost o výpis je zdarma a obvykle dostanete odpověď během pár dnů.

Co dělat, když nemáte některé roky započítané?

V případě, že ve svém výpisu objevíte neevidované doby, ale víte, že jste pracovali, je to na vás. Proto se vyplatí archivovat pracovní smlouvy, mzdové listy, výplatní pásky, evidenční listy nebo potvrzení zaměstnavatele. Pokud tyto dokumenty doložíte na OSSZ, je možné jejich prostřednictvím zrekonstruovat evidenční list důchodového pojištění.

V případě, že žádné takové dokumenty uschované nemáte, je možné kontaktovat bývalého zaměstnavatele. 35 let je poměrně dlouhá doba, a pokud si nepamatujete, kde jste byli v daném období zaměstnaní, zkuste se podívat do starých životopisů. V případě, že nemáte ani ty, může leccos napovědět rodinný foto archiv. Třeba tam najdete fotografie s kolegy nebo ze služební cesty, které osvěží vaší paměť.

Může také nastat situace, že firma, kde jste pracovali, už neexistuje. Nebo není možné vašeho bývalého zaměstnavatele kontaktovat. V takovém případě jsou vaší jedinou nadějí výše zmiňované dokumenty a potvrzení. Pokud se vám odpracované roky nepodaří doložit, nebudou se do důchodového pojištění započítávat.

Neevidované roky je nutné doložit pracovními smlouvami nebo jinými dokumenty, v opačném případě se dané období nezapočítá do důchodu.

Hlídejte si sociální pojištění

Přehled odpracovaných roků je informativního charakteru. Povinností úřadu není kontrolovat jeho správnost. To je na vás, stejně jako jestli budete chtít napravit případné chyby. V případě, že je objevíte, nesrovnalosti byste měli řešit. Každý odpracovaný rok ovlivňuje výši vašeho důchodu.

To je také důvod, proč není výhodné pracovat načerno. V danou chvíli možná budete mít vysoký plat, ale zaměstnavatel za vás neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a vy nepřiznáváte žádné příjmy. Neevidované roky pak intenzivně pocítíte na výši důchodu, nemocenské a dalších sociálních dávek.

V případě, že jste zaměstnaní, hlídejte si, že každý rok dostanete od zaměstnavatele evidenční list důchodového pojištění. Pokud se tak neděje, měli byste zpozornět a ověřit si, zda za vás zaměstnavatel povinné dávky odvádí. Jestli si nejste jistí, můžete se obrátit na OSSZ v místě svého bydliště, kde vám sdělí, zda jste k pojištění přihlášení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy