Hypotéka s partnerem bez manželství? Je to možné | VímVíc.cz

Hypotéka s partnerem bez manželství? Je to možné

03. 05. 2018

Žijete s partnerem společný život, ale bez manželství a rozhodli jste se pro hypotéku? Pokud máte strach, že bude absence oddacího listu problém, můžete být v klidu. Existují běžné způsoby, jak se v takovém případě postupuje.

hypotéka v páru

Úvěr na bydlení v manželství

Hypoteční úvěr pro manželský pár je naprosto běžný a pracovníci bankovních institucí jsou s ní denně ve styku. Manželé musí mít dostatečné příjmy k tomu, aby dosáhli na požadovanou částku a bylo jejich žádosti vyhověno. Následně se daná nemovitost i hypotéka stává společným jměním manželů. Po celou trvání hypotéky je potom splácení povinností obou osob.

Často ale dochází k problému, který průběh splácení značně zkomplikuje, a tím je rozvod. Banka se samozřejmě o tíživou situaci dlužníků nezajímá a jde jí pouze o to, aby byla hypotéka řádně splácená, existují ale tři způsoby, jak takovou situaci vyřešit, abyste se nedostali do problémů.

V případě rozvodu máte tři možnosti, jak se s hypotékou vypořádat.

Převod hypotéky na jednoho z manželů

Pokud se jako rozvádějící se manželé dohodnete, že jeden z vás zůstane v nemovitosti s tím, že splatí zbytek hypotéky sám, vyřešíte situaci jednoduše a bez problému. Stačí s tímto rozhodnutím seznámit banku. Pokud má daná osoba jako jedinec dostatečné finanční prostředky k tomu, aby splnila podmínky splácení hypotéky, je proces opravdu rychlí. Pokud tomu tak není, musí si přizvat spoludlužníka, kterým může být například sourozenec nebo nový partner. Ten, kdo se nemovitosti vzdá a odstěhuje se je potom zcela zbaven povinnosti splácení a může si kdykoliv zažádat o hypotéku novou.

Postoupení dluhu

Výjimkou není ani případ, kdy v domě nechce zůstat dále bydlet ani jeden z manželů. V tuto chvíli se přistupuje k prodeji nemovitosti s tím, že se hypoteční závazek převede na kupce. Prodávající tak získá od kupce doplatek částky, která je rozdílem mezi tržní cenou daná nemovitosti a částkou, která zbývá ke splacení hypotéky.

Předčasné splacení hypotéky

V případě prodeje nemovitosti se může stát, že o ni bude mít zájem člověk, který může koupit ihned celou nemovitost a hypotéku za vás v podstatě splatit. Pokud se toto ale stane mimo fixační období, nevyhnete se poplatkům s předčasným splacením spojeným.

Partnerská hypotéka bez manželství

Nyní se dostáváme k problematice, na kterou je tento článek primárně zaměřen, a tou je možnost hypotéky s partnerem, pokud nejste manželé. V dnešní době už taková možnost není výjimkou, jelikož čím dál více párů upřednostňuje společné žití bez manželského svazku.

Více než manželský slib ovlivňují nárok na hypotéku vaše finanční úspory. Našetřeno musíte mít minimálně 10 % ceny nemovitosti a 4 % na daň z nabytí nemovitosti, kterou platí vždy kupující. Dalším důležitým faktorem je pak bonita. Jedná se o proces posouzení příjmů žadatelů, tedy jejich schopnost splácet a dochází k prověření zadluženosti.

Pokud splňujete podmínky pro získání hypotéky a chcete se stěhovat s partnerem, máte dvě následující možnosti, jak tento krok udělat.

Konkrétně partnerská hypotéka své místo v bankovní sféře nemá, jsou ale možnosti, jak to vyřešit.

Žadatelem je pouze jeden z vás

Toto je možnost, která má samozřejmě své výhody i nevýhody. V takovém případě se berou v úvahu pouze příjmy žadatele, musí je mít tedy dostatečně vysoké, aby byla hypotéka schválena. To, zda bude následně splácet úvěr sám nebo mu na to bude partner přispívat, je už bance jedno. Ta pouze vypočítá TDI, tedy poměr mezi příjmem žadatele a výší splátek. V tomto případě dojde k tomu, že budou splátky o něco nižší, než kdyby o hypotéku žádal manželský pár.

Druhého člověka se tedy hypotéka nijak netýká, což může být výhodou v případě, že se rozhodne žádat o nějaký další úvěr. Na druhou stranu ovšem bude nemovitost oficiálně pouze jednoho z vás, druhý z partnerů může být případně uveden jako spolumajitel. To může být samozřejmě problém při rozchodu, jelikož i přes to, že partner žadateli na hypotéku přispíval, důkazy o tom žádné nejsou a on ho tak nemusí vyplatit.

Situaci lze vyřešit tak, že žadatelem, tedy i dlužníkem, je pouze jeden z vás a ten druhý mu pouze přispívá.

Hypotéka se spolužadatelem

Další možností je to, že budete jako druhý z páru působit jako spolužadatel. V takovém případě nezáleží tom, jakou má jedinec bonitu ani výši platu. Oba z páru jsou souzeni rovným dílem, tudíž se oba stávají spoludlužníky a nemovitost bude v podílovém spoluvlastnictvní. Jelikož ovšem nejste manželé, samozřejmě hypotéka nespadá do společného jmění. Pokud se později ale pro svatbu rozhodnete, musíte o tom informovat banku a úvěr bude do společného jmění manželů zařazen a manželka/ka budou do smlouvy zařazeni.

Tato možnost má oprati té první nevýhodu v tom, že jelikož je spolužadatel i spoludlužníkem, jeho nárok na další úvěr rapidně klesá. Jelikož bude mít záznam v registru dlužníků, půjčku téměř jistě nedostane. na druhou stranu se ovšem díky možnosti spolužadatele snižuje riziko platební neschopnosti, jelikož jste na to dva.

Možnost hypotéky se spolužadatelem je často využívána v případě registrovaného partnerství.

Stejně jako v prvním případě, i zde musíme myslet na možnost rozchodu. V tomto případě se již nabízí jasné řešení situace, takže nikdo o své peníze nepřijde. První možností je předčasné splacení hypotéky a následný prodej nemovitosti s tím, že se peníze rozdělí mezi žadatele a spoludlužníka. Pokud pro vás tato možnost nepřipadá v úvahu, je tedy další. Nemovitost i hypotéka se přepíše na jednoho z dvojice, ten ovšem bude muset toho druhého vyplatit.

Tip: Přečtěte si také, jaké jsou podmínky bank, pokud jste s partnerem podnikatelé a jak dostupná je hypotéka pro OSVČ.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy