Dohoda o rozvázání pracovního poměru aneb Jak rychle ukončit zaměstnání | VímVíc.cz

Dohoda o rozvázání pracovního poměru aneb Jak rychle ukončit zaměstnání

23. 03. 2018

Pokud chcete skončit v zaměstnání a potřebujete odejít dříve než po uplynutí výpovědní lhůty, je tu ještě jedna možnost. Jmenujete se to dohoda o rozvázání pracovního poměru a skutečně se může hodit. S výpovědí dohodou to ale není jen tak.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru aneb Jak rychle ukončit zaměstnání

I dohoda musí být písemná

Zákoník práce umožňuje odejít z práce ke dni, na které se dohodnete společně se svým zaměstnavatelem. S dohodou musí obě strany souhlasit a musí být písemná. Ačkoliv se dnes běžně tyto věci dohodnou ústně, taková dohoda je pak ovšem neplatná. Takže i když si o odchodu se šéfem vše vyříkáte z očí do očí, pak to přeneste na papír a podepište.

Pokud byste tak neučinili, tak může jak zaměstnavatel, tak i vy jakožto zaměstnanec jít k soudu ohledně zpochybnění platnosti dohody. Strana, která by chtěla toto učinit, to musí udělat nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. U soudu se řeší také náhrada ušlé mzdy zaměstnance, zaměstnavatel ale o úhradu škody za neplatnost dohody žádat nemůže.

Výpověď vs. dohoda

Stále častější omyl mezi zaměstnanci je tzv. výpověď dohodou. Pokud chcete odejít dohodou, musí být tento úkon odsouhlasen oběma stranami. Kdežto když dáváte výpověď, je rozhodnutí jen na vás a zaměstnavatel ji musí přijmout. Dohoda o rozvázání pracovního poměru a výpověď se tedy podstatně liší.

Výpověď z pracovního poměru je jednostranná záležitost, kdežto dohodu o rozvázání pracovního poměru musí odsouhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel.

Další častou chybou je, že zaměstnanci mají dojem, že na žádost o uzavření dohody nemusí zaměstnavatel nijak reagovat a v termínu, který zaměstnanec navrhne, pak může beztrestně odejít. Opak je ale pravdou. Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být zaměstnavatel akceptována nebo zamítnuta. O rozhodnutí vás zaměstnavatel informuje a pak už se vše odvíjí podle toho, zda je dohoda přijata nebo ne.

Podání žádosti o uzavření dohody neznamená automaticky souhlas druhé strany.

Pokud by byla dohoda zamítnuta, nezačíná vám běžet klasická dvouměsíční výpovědní lhůta, ale výpověď musíte podat znovu. Dohoda není za výpověď považována, a pokud je tedy zaměstnavatelem odmítnuta, pak musíte přijít s klasickou výpovědí. Výpověď z pracovní poměru samozřejmě obnáší již zmiňovanou výpovědní lhůtu. Stejné podmínky platí i pro případ, kdyby návrh dohody podával zaměstnavatel svému zaměstnanci. Nikde není psáno, že zaměstnanec je povinen dohodu od svého nadřízeného přijmout.

Jak rychle lze na dohodu odejít a co musí obsahovat?

Dohoda k rozvázání pracovního poměru nemusí obsahovat důvod odchodu. Můžete ji podat například proto, že už máte jiné pracovní nabídky nebo zkrátka ve svém stávajícím zaměstnaní už nechcete setrvávat. Co ale určitě obsahovat musí je datum, ke kterému chcete pracovní poměr ukončit.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemusí obsahovat důvod odchodu.

Při podání dohody o rozvázání pracovního poměru si můžete více méně stanovit jakýkoliv termín odchodu. Můžete tedy zkusit skončit i ze dne na den, otázkou pak je zda na to druhá strana přistoupí. Nikdy ale nelze do dohody zapsat den, který by předcházel podepsání dohody oběma stranami.

Odstupné u dohody

Ačkoliv se důvod ukončení pracovního poměru do dohody uvádět nemusí, tak jsou ale případy, kdy se do žádosti vyplatí důvod zanést. To je především ve chvíli, kdy musíte skončit kvůli organizačním změnám nebo kvůli zdravotním důvodům. V takových případech totiž máte nárok na klasické odstupné.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo