Dobrovolné sociální pojištění 2018 | VímVíc.cz

Dobrovolné sociální pojištění 2018

07. 05. 2018

Sociální pojištění musíte jako zaměstnanec ve většině případech odvádět povinně. Využijte této povinnosti ve váš prospěch díky dobrovolnému sociálnímu pojištění, jehož platba navíc se vám může vyplatit.

Dobrovolné sociální pojištění

Co je dobrovolné sociální pojištění?

Je jen málo lidí, kteří využívají možností dobrovolného sociálního pojištění. Posílat státu další peníze, když už povinně odvádíte sociální pojištění, se totiž zdá jako nesmysl. Je tomu ale naopak. Dobrovolné sociální pojištění vám může zajistit vyšší důchod. V čem tedy jeho výhoda spočívá?

Důchodová kalkulačka nám jasně říká, že výše důchodu je odvozena od účasti na sociálním pojištění. Tuto hodnotu ale výrazně ovlivňují redukční hranice, ve kterých, pokud se dostanete nad první hranici, se započítá pouze 26 % celoživotního váženého příjmu. Třetí hranice už ovšem nemá vliv na výši důchodu, pokud se tedy díky dobrovolnému sociálnímu pojištění dostanete až sem, bude váš důchod o něco výhodnější To ovšem není jediné využití dobrovolného sociálního pojištění.

Dobrovolné sociální pojištění vám může zajistit lepší důchod.

Nejvýhodnější je pro lidi s vysokými příjmy

Pokud máte nadprůměrně vysoké příjmy, měli byste nad dobrovolným sociálním pojištěním vážně uvažovat. Právě vaše příjmy jsou totiž státem nejvíce redukovány, a to legálně. Navíc se u vás pravděpodobně častěji střídalo období, které se nezapočítalo jako doba do důchodu. Může se pak tedy stát, že vám bude započítán vysoký průměr, který bude následně výrazně sražen redukčnímu hranicemi. K tomu získáte za každý rok pojištění 1,5 % takto redukovaného průměru, je tedy dobré mít takových let co nejvíce. Ty právě vám ovšem mohou chybět vlivem obvykle delšího studia. Dále existuje riziko, že jste si během pracovních let udělali pauzu z důvodu velkého přetížení, jelikož díky vysokým příjmům jste si to mohli dovolit. I to teď ale může být problém.

Ačkoliv zde mluvíme o lidech s vyšším příjmem, oni nejsou jediní, kdo se může s takovým problémem setkat. Do důchodu se totiž nezapočítávají ani následující doby, které se často týkají každého z nás:

  • Druhý rodič, který pečuje o stejné dítě do 4 let jako první rodič
  • Lidé, kteří mají příjem bez povinné platby sociálního pojištění (příjmy z nájmu, příjmy z investic, …)
  • Lidé, kteří si zařídí déletrvající neplacenou dovolenou (nezáleží, zda je tato doba měsíc, rok nebo více)
  • Lidé, kteří studují na začátku kariéry nebo i později
Pomocí dobrovolného sociálního pojištění zaplatíte účast za doby, které se vám do důchodu nepočítaly a mohly by vám potom chybět.

Celý problém se tedy týká nejvíce lidí, kteří dříve dlouhou dobu studovali. Dnes intenzivně pracují za účelem dobrého uživení rodiny, díky čemuž mají vysoké příjmy. To ale znamená hned několik penalizací – delší doba studia se do důchodu nezapočítá, čekají je vyšší odvody díky vyšším příjmům, které dále výrazně ovlivní redukční hranice. Pak připadají v úvahu již zmiňované potřebné pauzy, ať už za účelem dalšího dovzdělání nebo jen potřeby volného času, které se jim k tomu všemu nezapočítají do důchodu.

Tipy pro toto pojištění

Máme tady pár tipů v rámci sociálního pojištění, kterých je dobré se držet, a to zejména poroto, že výpočty dobrovolného sociálního pojištění nejsou jednoduché a často jde pouze o odhady.

  • Kontrolujte si průběžně nároky na invalidní a pozůstalostní penzi. Je třeba mít cca 5 let pojištění za uplynulých 10 let, pokud chcete vůbec něco dostat
  • Odhadněte potřebu platit si dobrovolné sociální pojištění na základě toho, jak vaše příjmy překračují první nebo druhou redukční hranici. Toto je důležité především v případě, že jste v minulosti platili vysoké odvody.
  • Přemýšlejte nad tím, jestli není dobré zaplatit zpětně sociální pojištění hned po období, kdy jste ho neplatili a nezapočítávalo se vám tak do důchodu. Mezi takové období patří především doba studia nad 6 let po 18 letech věku nebo doba na úřadu práce bez podpory. Nad tímto krokem uvažujte především, pokud máte děti či manžela, kteří by měli mít nárok na pozůstalostní důchod. Pokud děti nemáte, můžete si tuto dobu doplatit až před důchodem.
  • Dobrovolné sociální pojištění je omezeno na 15 let, věk 18 let a důchodový věk.
Kontrolujte si průběžně nároky na invalidní a pozůstalostí penzi.

Rozhodnout se pro to posílat státu peníze navíc, ačkoliv jste jim už v rámci sociálního pojištění poslali dost, je vcelku složitý krok, do kterého se ne každému chce. Pokud se ale obáváte, že je tento krok naprosto zbytečný, protože se například změní pravidla redukčních hranic nebo cokoliv jiného, nemusíte mít pravděpodobně strach. Podle všech předpokladů se zdá, že systém sociálního pojištění se v tomto ohledu měnit nebude, dobrovolné sociální pojištění by tak i nadále mělo být v některých (výše zmiňovaných) případech výhodné.

Odborníci radí, že pokud vám zbývá pár let do důchodu, je dobré si dobrovolné sociální pojištění zaplatit raději hned, než přímo před žádostí o důchod. Důvodem je zejména to, že riziko smrti či invalidity se s rostoucím věkem zvyšuje, je tedy dobré tento krok učinit za dob, kdy je vše v pořádku. U mladších klientů jde zatím o nabídku, nad kterou mohou uvažovat, dost možná je ale zatím zbytečné, aby se dobrovolného sociálního pojištění účastnili.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy