Češi dostávají přidáno: Hledají lepší nabídky práce | VímVíc.cz

Češi dostávají přidáno, přesto hledají lepší nabídky práce

15. 11. 2018

Češi dostali minulý rok přidáno. Velké procento z nich ale stále kouká po nabídkách práce. Co zaměstnance donutí ke změně zaměstnání? Správný manažer by měl rozeznat, v jakém okamžiku zaměstnanec ztrácí motivaci. Co je největším benefitem pro ženy, vysokoškoláky a muže?

S jídlem roste chuť

Pro tuto situaci se nejvíce hodí staré přísloví. S jídlem roste chuť. Situace, kdy člověku nestačí to, co má, a chce více. Ať už v začátcích, nebo jestliže je při ní úspěšný. A přesně tak by se dala popsat současná situace na trhu práce. Nadřízení musí být více než kdy jindy obezřetní a sledovat, co by si jejich podřízení přáli. A jak se v práci cítí.

Nezaměstnaných není tolik, aby si z nich firmy mohly vybírat. Češi se totiž dnes nebojí změnit zaměstnání a tento trend má dokonce rostoucí tendenci. A to i přes skutečnost, že více než polovině z nich plat v poslední době již vzrostl. S těmito zjištěními přišla na základě svého srpnového průzkumu personální agentura Grafton Recruitment.

Změna zaměstnání není pro Čechy nic neobvyklého. A to i přesto, že více než polovina z nich dostala v práci přidáno.

Nezaměstnanost hraje do karet

Nezaměstnanost hraje zaměstnancům do karet. Volných pracovních míst a nabídek práce je bezpočet, zejména Češi mají z čeho vybírat. Nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii vzala za své. A i proto, že máme na výběr, čím dál častěji cítíme, že je nejlepší čas pro diktování podmínek.

Průzkum byl proveden na více než tisíci respondentech a výsledky mluví jasně. 40 % respondentů zvažuje odchod od současného zaměstnavatele. Ještě více alarmující je, že třetina dokonce přiznala, že by byla ochotná odejít ze zaměstnání do jednoho měsíce.

Češi mají dojem, že si mohou, vzhledem k množství nabídek práce, diktovat podmínky. Nebo jít za lepší prací.

Finance hrají důležitou roli

Smýšlení lidí o platu jako o stresoru se pomalu mění. Společnost Ipsos zveřejnila na konci roku průzkum týkající se generace Z, která výši mzdy nepovažuje za rozhodující. Generace narozená na přelomu století, mezi lety 1995 a 2014, považuje za mnohem důležitější smysluplnost a užitečnost jejich práce, než samotnou výši platu. Záleží jim na přístupu zaměstnavatele a na jeho chování.

Dle personální agentury Grafton Recruitment jsou ale při změně zaměstnání stále jedním z nejčastějších důvodů finance. Pro zaměstnavatele se právě nyní jedná o období, kdy musí dobře naslouchat svým zaměstnancům. Jestli jsou pro ně firemní benefity dostačující, zda se cítí spokojení, jaká panuje v pracovním týmu atmosféra. A pokud mají tzv. “zaječí úmysly”, mělo by být kompetencí správného manažera včas takové riziko odhalit a učinit důležité kroky k jeho odvrácení.

I když pro mileniály přestává být mzda rozhodující, stále je velké procento Čechů ochotno změnit zaměstnání právě kvůli financím.

Zaměstnavatelé se musí zajímat

Na tom se shodují také odborníci z Grafton Recruitment. Zaměstnavatelé prostě musí projevit zájem o své zaměstnance, pochopit, co je motivuje a co je případně důvodem, že hledají jiné zaměstnání. Poté bude v jejich silách včas a vhodně reagovat, aniž by hrozila ztráta zaměstnanců.

Podobných výsledků se dostalo i společnosti NMS Market Research na základě jejího vlastního průzkumu. Srpnový výzkum sice nepřinesl tolik Čechů, kteří by toužili po brzké změně zaměstnavatele, ale většina dotazovaných respondentů přiznala, že sleduje nabídky práce nabízející vyšší plat.

Firmy a jejich manažeři musí pochopit, co jejich zaměstnance motivuje a proč se mohou koukat po jiných nabídkách práce. Jen tak mohou předejít ztrátě svých zaměstnanců.

Nabídky práce zajímají 7 z 10 zaměstnanců

Po inzerátech pokukuje sedm z deseti respondentů průzkumu společnosti NMS Market Research. Aktivně sledují nabídky práce i přesto, že jsou zaměstnáni. Alarmující je, že dokonce polovina z nich si myslí, že by jim nový zaměstnavatel nabídl lepší platové podmínky. A kdo ví, možná i hodnotnější benefity.

Nejvíce patrná je tato situace u pracovníků, kterým je mezi 25 a 34 lety. Na trhu práce o ně zaměstnavatelé projevují velký zájem, množství z nich dokonce při studiu či později nasbírali cenné zkušenosti. A firmy jsou ochotny jim dobře zaplatit. Často vyšší mzdu, než jim nabízí současný zaměstnavatel.

Až 70 % zaměstnanců se ohlíží po nové práci, kde by je mohli lépe finančně ocenit. A to i přesto, že v současnosti pracují u jiného zaměstnavatele.

Domácnosti si polepšily

O tom, jak se situace na trhu práce vyvíjí, mluví i konkrétní čísla. Až 48 % respondentů se zvýšila mzda. Rostoucí výše platů se nejvíce projevila v domácnostech s příjmem vyšším než 40 tisíc Kč. A přesto, kupodivu, si o zvýšení platu řekne jen malá část zaměstnanců. Dle průzkumu se odhodlalo takové přání nahlas svému šéfovi říct jen 21 % zaměstnanců. A jen 9 % z nich odcházelo s úsměvem na tváři, tedy s úspěchem.

Právě výše zmíněná věková kategorie, 25 - 34 let, byla při stanovování lepších pracovních podmínek nejúspěšnější. Mladší generace vysokoškoláků si jde za svým, nebojí se vydobýt si podmínky, které považuje za vhodné a důležité.

Platy rostly téměř polovině Čechů. Jen málo pracujících se ale odhodlalo požádat o zvýšení mzdy svého šéfa.

Zaměstnanci chtějí víc

A i přesto, že měli Češi v minulém roce plnější peněženky a více finančních prostředků na bankovních účtech, očekávají, že se budou mít ještě lépe. Růst mzdy totiž chce 77 % respondentů průzkumu Grafton Recruitment. A to během dvou následujících let. Celých patnáct procent dokonce chce zvýšit plat nejméně o 20 %.

Tip: Víte, jak na výpočet procent? Odkazovaný článek ukáže několik možností, jak provést výpočet procent.

Není to ale pouze výši mzdy, která “nutí” zaměstnance změnit firmu, pro kterou pracují. Podobně často lidem záleží na benefitu v podobě uvolněné atmosféry a dobrého pracovního týmu. Pro změnu se lidé rozhodují i kvůli špatné organizaci práce.

Pro změnu se zaměstnanci nerozhodují jen kvůli výši mzdy, ale také kvůli benefitům, jako je dobrá atmosféra a fungující pracovní tým.

Požadavky žen a mužů jsou rozdílné

Tazatelé v průzkumu narazili také na to, že rozdílně uvažují vysokoškoláci, ženy a muži. Nejvíce demotivujícím faktorem, kvůli kterému jsou ženy i vysokoškoláci ochotni odejít od současného zaměstnavatele, je nedostatečně projevené uznání za práci. Muži naopak požadují od zaměstnavatele možnost kariérního růstu. A pokud jim není v dostatečné míře poskytnuta, rozhodují se také pro výpověď.

Demotivační pro vysokoškoláky a ženy je nedostatečně projevené uznání za práci. Pro muže je to nemožnost kariérního růstu.

Jaký benefit je oblíbený?

Teď, více než kdykoliv v minulosti, si zaměstnanci uvědomují, že práce není vše. Že je důležité trávit čas se svými blízkými a rodinou a věnovat se věcem, které je naplňují. Kromě smysluplnosti práce tak lidé chtějí především flexibilitu, například ve formě práce z domova. Důležité také je se pohybovat mezi kolegy, kteří jsou příjemní a sympatičtí.

Nezaměstnanost je nízká, a tak se k těmto benefitům museli uchýlit i zaměstnavatelé, kteří nabízejí dělnické pozice. Vycházet zaměstnancům vstříc a nabídnout jim flexibilní pracovní podmínky je velmi důležité. A díky internetu, mobilům a počítačům to není nemožné. Někdy právě díky tomu mohou zaměstnavatelé předejít četným odchodům zaměstnanců.

Flexibilní pracovní nabídky jsou benefitem, kterého se dožadují mnozí zaměstnanci. Dokonce i ti, kteří pracují na dělnických pozicích.

Pokud šéf nemůže zvýšit mzdu

Mnoho firem sice nemůže nabídnout svým lidem vyšší plat, to je ale automaticky nestaví na druhou kolej. Pro zaměstnance je totiž důležitá i náplň práce a výše zmíněný benefit dobrého kolektivu a fungujícího prostředí. Není tedy vzácností, že lidé se rozhodnou pro nižší plat, ale smysluplnější práci.

Zaměstnavatelé si musejí dávat dobrý pozor na to, aby mohli zaměstnancům nabídnout stejné benefity i poté, co bublina na trhu práce splaskne. Těžko se pak výhody redukují.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Personalistika a HR