Motivační dopis v angličtině I 3 typy chyb | VímVíc.cz

3 typy chyb, kterých se můžete dopustit v anglicky psaném motivačním dopise

Součástí mnoha výběrových řízení ve firmách bývá kromě životopisu také motivační dopis. Pokud se navíc ucházíte o místo, kde je anglický jazyk součástí vaší práce, nejspíš jedním z požadavků bude i motivační dopis v anglickém jazyce. Víte, jaké chyby se v anglicky psaném projevu lidé mohou dopouštět?

3 typy chyb, kterých se můžete dopustit v anglicky psaném motivačním dopise 3 typy chyb, kterých se můžete dopustit v anglicky psaném motivačním dopise

1. Gramatické chyby

Gramatické chyby se zřídkakdy vyskytují při psaní u rodilých mluvčích, ale velmi často je dělají v psaných pracích méně zdatní mluvčí anglického jazyka, jejichž mateřský jazyk zasahuje do psaní správné angličtiny. Četné chyby se objevují v použití sloves, například v nesprávné volbě slovesného času, v užití členů a pořadí slov.

* Jednou z typicky špatných užití slovesného času je například: „I am here since two weeks.“ namísto „I have been here for two weeks.“ Nebo také „I call you tomorow“ místo „I will call you tomorow“.

2. Mechanické chyby

Mechanické chyby jsou chyby v pravopisu, velkých písmenech a interpunkci. Každý, kdo píše anglicky, dělá takové chyby, ať už je rodilým mluvčím nebo studentem jazyka. V mnoha případech jsou mechanické chyby důsledkem rychlého psaní, kde je důraz kladen spíše na obsah než na formu. V některých případech se může jednat o pozměnění významu v závislosti na užití interpunkce.

* Jako příklad, kdy může dojít k vynechání interpunkce, si uvedeme následující souvětí, ve kterém je čárka užita z důvodu pravidel pravopisu: „To complete your admission application, send the required documents by the end of the month.“

3. Chyby v jazykovém úzu

Chyba v jazykovém úzu znamená, že užití určitého slova nebo sousloví ve větě je gramaticky možné, ale ve standardní angličtině není obvyklé. Rodilí mluvčí proto jen zřídka dělají tento typ chyb, ovšem cizinci k nim mají sklon poměrně často. Takové chyby se mnohdy vyskytují například u lidí, kteří vyhledají slovo ve svém rodném jazyce a vyberou nesprávný anglický ekvivalent pro význam, který chtějí vyjádřit.

*Jedním z příkladů, kde špatně zvolené slovo může hrát zásadní roli, si ukážeme v následující větě: „I have been working as a chef for five years“. Ztučněný výraz chef vyjadřuje, že jste pracovali pět let jako kuchař. Pokud byste se však ucházeli o místo vedoucího a použili tohle slovíčko, dobrý dojem jistě neuděláte.

Doporučení na závěr

Pro nerodilého mluvčího je naprosto běžné dopustit se chyb v cizojazyčném psaném projevu, ať už gramatických, pravopisných či významových, přestože anglický jazyk ovládá na velmi dobré úrovni. Pokud se chystáte psát motivační dopis v angličtině, i jediná chyba může rozhodnout o pozvání na pohovor. Proto je vždy lepší využít jazykové korektury před tím, než svému potenciálnímu zaměstnavateli dopis odešlete.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný