Proč je v práci důležitá vstupní nebo výstupní lékařská prohlídka? | VímVíc.cz

Proč je v práci důležitá vstupní nebo výstupní lékařská prohlídka?

15. 03. 2017

Čeká vás v práci vstupní lékařská prohlídka? Proč je nutné na ni jít a jaké typy lékařských pracovních prohlídek známe?

Proč je v práci důležitá vstupní nebo výstupní lékařská prohlídka?

Prohlídka v nové práci

Pokud nastupujete do nové práce, pravděpodobně vás bude čekat vstupní lékařská prohlídka. Vstupní prohlídka by měla potvrdit, že jste schopni vykonávat určitou pracovní pozici z hlediska vašeho zdraví. Pokud tedy nemáte žádné zdravotní problémy ani omezení, nemusíte se jí bát a bude pro vás spíše takovou formalitou, kterou je ale nutné podstoupit.

Vstupní lékařská prohlídka je formalita, kterou je ale nutné podstoupit.

Co všechno mě čeká na vstupní lékařské prohlídce?

Vstupní lékařská prohlídka se liší zaměstnavatel od zaměstnavatele. Jde totiž o to, v jakém prostředí máte pracovat. Pokud je prostředí rizikové, zdravotní prohlídka je nutná dvakrát tolik. Na samotné lékařské prohlídce vám bude pravděpodobně změřen tlak, zkontrolován sluch, zrak a držení těla. Lékař bude porovnávat zdravotní rizika, která plynou z vaší budoucí profese a váš reálný zdravotní stav spolu s prodělanými nemocemi a dalšími přetrvávajícími zdravotními problémy.

Pokud máte například astma, pravděpodobně nebudete vůbec moci pracovat ve fabrikách s prašným prostředím.

Je vstupní lékařská prohlídka povinná?

Všichni uchazeči o danou pozici mají povinnost vstupní lékařskou prohlídku absolvovat. Pamatujte také na to, že prohlídku je třeba absolvovat ještě před uzavřením pracovním smlouvy. Váš potenciální zaměstnavatel tak totiž může ještě před uzavřením smlouvy posoudit, zda vůbec máte způsobilost k tomu práci vykonávat.

Jste způsobilý pracovní pozici vykonávat? To zjistí vstupní pracovní prohlídka.

Pro všechny bez výjimky?

Vstupní lékařská prohlídka je povinná i například pro brigádníky, ale pouze v některých případech. Může to být pracovní pozice, která probíhá v přílišném chladu nebo horku, či se manipuluje se specifickými pracovními prostředky.

Pokud je ale brigádníkovi 18 let a zaměstnavatel nemá žádné podezření, že by byl uchazeč o brigádu zdravotně nebezpečný, a ani samotná práce není nijak zatěžující, vstupní lékařská prohlídka nutná není.

K čemu je dobrá výstupní pracovní prohlídka?

Opakem vstupní lékařské prohlídky je výstupní lékařská prohlídka. Ta se zaměstnance týká při odchodu ze zaměstnání. Přestože mnoha lidem přijde mylně ne příliš důležitá, opak je pravdou. Na výstupní prohlídce totiž lékař může zjistit, zda se váš zdravotní stav nezměnil v závislosti na v minulosti vykonávané činnosti. Pro zaměstnavatele je to určité potvrzení, že zaměstnanec ze zaměstnání odcházel zdravý.

Výstupní lékařská prohlídka je také velmi důležitá.

Zaplatí mi zaměstnavatel vstupní prohlídku?

V tomto případě záleží na tom, jak se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. Zpravidla ale platí, že lékařskou prohlídku si zaplatí zaměstnanec, a pokud jej poté zaměstnavatel přijme, danou částku mu proplatí.

Kdo bude platit? Záleží na dohodě.

Jaké další pracovní prohlídky mohou zaměstnance potkat?

Mimořádná lékařská prohlídka - tato lékařská prohlídka se provádí pouze v takové situaci, kdy je podezření, že by zaměstnanci mohlo hrozit ohrožení zdravotního stavu z důvodu změn na pracovišti. Může být vykonána jak na popud zaměstnavatele, tak na popud zaměstnance.

Následná lékařská prohlídka

Následná lékařská prohlídka je prováděna obvykle určitý čas po odchodu zaměstnance ze zaměstnání. Provádí se v případě podezření, že stále existuje riziko změny zdravotního stavu zaměstnance i po opuštění zaměstnání.

Periodická (preventivní) lékařská prohlídka

Tato prohlídka je při práci na běžných pracovních pozicích prováděna přibližně každé tři až pět let. V případě rizikových povolání nebo povolání, ve kterých je součástí noční směna, provádí se pravidelná preventivní lékařská prohlídka každý rok.

Jakou máte zkušenost se svým zaměstnavatelem? Dejte nám vědět v hodnocení zaměstnavatelů.

Slouží totiž k případnému odhalení změn ve zdravotním stavu zaměstnance v závislosti na činnosti, kterou vykonává a prostředí, ve kterém je práce prováděna.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří