Nízká nezaměstnanost v ČR brzdí rozvoj trhu | VímVíc.cz

Nízká nezaměstnanost v ČR brzdí rozvoj trhu

03. 10. 2019

V České republice v posledních letech výrazně klesá nezaměstnanost. Aktuálně se dostala na rekordní hranici nejen v rámci historického vývoje naší země, ale také v měřítku aktuální světové situace. Uchazeč o práci tyto podmínky jistě přivítá, protože má na budoucí pozici ve výběrovém řízení jen malou konkurenci. Pro celkovou ekonomiku a rozvoj však extrémně nízká čísla přínosná nejsou a mají negativní vliv na rozvoj firem i odbornost zaměstnanců.

Nízká nezaměstnanost v ČR brzdí rozvoj_find job

Vývoj nezaměstnanosti v ČR

Počet nezaměstnaných lidí se v průběhu času mění a mnohdy velice výrazně. Stejně jako jiné ekonomické jevy, i cyklická nezaměstnanost závisí na pravidelně se opakujících hospodářských obdobích prosperity a recese. V době, kdy se celému trhu daří dobře a kdy rose, nezaměstnanost klesá. Naopak v případě poklesu ekonomiky začne nezaměstnanost stoupat.

Menší pohyby můžeme zaznamenat i během krátkých období v rámci jednoho roku. Sezónní nezaměstnanost je typická zejména díky tomu, že některé profese fungují jen v létě (např. stavební, zemědělské, cestovní ruch) a jiné naopak jen v zimě (např. lyžařská centra). Letní práce výrazně převládají. Tento nárazový druh nezaměstnanosti je poměrně mírný, přesto je s ním třeba počítat.

Velký vliv na pravidelné proměny v míře nezaměstnanosti má i technologický vývoj a zákony dané země. Mezi další jev, co ovlivňuje nezaměstnanost, patří i vnější faktory jako je migrace nebo zaměstnanost v jiných státech, které buď lákají zahraniční pracovníky, nebo se jejich přijímání snaží naopak vyhnout. Za úspěšným nalezením práce se skrývá i dobře napsaný životopis. Pokud nevíte, jak na to, podívejte se na vzor životopisu.

V současné době dosahuje nezaměstnanost v České republice rekordně nízkých hodnot.

Aktuální nezaměstnanost v ČR a EU

Aktuálně v roce 2019 je celkové období ekonomické prosperity. To znamená, že v současné situaci výrazně klesá míra nezaměstnanosti v ČR i jinde na světě. V jednotlivých státech se však hodnoty mohou dle lokální situace výrazně lišit. Zatímco Česká republika má aktuální nezaměstnanost méně než 2,5 %, například míra v Řecku je na hodnotě přes 20 %.

Česká republika je svou nízkou nezaměstnaností aktuálně velice výrazná při porovnání statistik. Méně než 2,5 % je rekordně nejnižší číslo naměřené u nás od roku 1996. Zároveň si i ve srovnání s jinými státy v současné době držíme vysokou příčku. Nezaměstnanost v EU se naproti našim méně než dvěma procentům pohybuje průměrně nad 8 %. Z ostatních států Evropské unie se k České republice výrazně blíží Německo, to však nepřekonalo ani hranici 3,5 %.

Nezaměstnanost se nemění jen vzhledem k hospodářskému růstu, ale také například podle sezónních prací.

Příliš velká i příliš malá nezaměstnanost škodí

Díky kolísání hospodářských cyklů se přirozeně udržuje přirozená míra nezaměstnanosti s drobnými výkyvy. Jedná se o na trhu vznikající nejnižší možnou míru nezaměstnanosti odpovídající potenciálu cen. To však neznamená, že nikdy v určitém časovém období nedojde k extrémním výchylkám, jaké můžeme pozorovat nyní v České republice. Extrémní míra nezaměstnanosti je regulovaná státy i sama díky trhu odeznívá.

Pokud se mluví o míře nezaměstnanosti, obvykle se může zdát, že čím menší nezaměstnanost je, tím lépe. To však zcela neplatí. Vnímat lze vysokou nezaměstnanost jako sociální problém, zatímco nízkou zase jako ekonomický. Extrémy jsou nepříjemné pro občany i pro stát. Například o placení sociálního a zdravotního pojištění a DPH ČR přichází v případě vysoké nezaměstnanosti a při nízké musí zase zvýšit rozpočet pro zaměstnance státní správy.

Hlavním problémem vysoké míry nezaměstnanosti je, že ztěžuje lidem možnost nalezení vyhovující práce. Dochází při ní tak velice často k dlouhodobé nezaměstnanosti. S prodlužující se dobou bez práce klesá nejen podpora ze strany státu, ale také se zmenšuje v dlouhodobém hledisku šance na úspěch. Z pohledu sociálního je nedobrovolná nezaměstnanost nežádoucím jevem. V případě, že jste se v takové situaci ocitli, podívejte se, jak ušetřit peníze.

Tip: Patříte mezi nezaměstnané? Zkuste si zvýšit kvalifikaci například rozšířením řidičského oprávnění o nové skupiny řidičského průkazu.

Vysoká míra nezaměstnanosti je známý sociální problém.

Vliv míry nezaměstnanosti

Avšak ne každá nezaměstnanost musí být špatná. Z krátkodobého hlediska je například frikční nezaměstnanost, tedy období mezi výpovědí a nástupem na nové pracovní místo s lepšími podmínkami, přirozeným pohybem pracovních sil na trhu a pro daného člověka může mít ve finále své výhody. Čím více volných pracovních míst s dobrými podmínkami lákajícími zaměstnance je, tím více lidí volí tuto možnost a přechází k výhodnějším pracovním nabídkám.

Nízká nezaměstnanost v ČR brzdí rozvoj_job search

Nízká míra nezaměstnanosti je také překážkou pro rozvoj firem. Ty spolu musejí soupeřit o nedostačující pracovní síly. Pracovní místa se jim tím prodražují a navíc mnohé společnosti ve vybraných oborech ani přes vytvoření výhodných podmínek nové lidi neseženou. Snadnější dostupnost pracovních míst také vede k menší konkurenci mezi pracovníky a tím i ke všeobecnému snížení odbornosti. Mnohdy jsou firmy dokonce nuceny dělat ústupky ze svých nároků a požadavků.

Extrémně nízká nezaměstnanost není pouze výhodná. Omezuje růst firem a celkově snižuje odbornost pracovníků.

Sledování a úprava míry nezaměstnanosti

Hlavním orgánem státní správy, který se zabývá mírou nezaměstnanosti v České republice, je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. MPSV sleduje pravidelně vývoj a svými zákonnými možnostmi se snaží upravovat míru nezaměstnanosti. Ovlivňuje také přidružené sociální zabezpečení a sociální péči.

Ministerstvo práce a sociálních věcí není jedinou složkou, která vyhodnocuje míru nezaměstnanosti za dané období. Mezi další tvůrce přehledných a snadno pro všechny dostupných statistik patří Český statistický úřad i jiné společnosti. Data z ČSÚ jsou volně k dispozici k i na internetu. Údaje jsou také zaznamenávány pro jednotlivé regiony od měst až po kraje. U konkrétních lokalit se míra nezaměstnanosti může velice odlišovat od celorepublikového průměru.

Rozdílná míra zaměstnanosti v jednotlivých regionech není ničím neobvyklým. Má ji za následek dlouhodobá perspektivnost dané lokality pro podnikatele, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa. Dále se jedná například o aktuální změny v regionu, jako je krach velkého podniku nebo naopak výstavba nového. Strukturální nezaměstnanost jen v určité oblasti se netýká pouze místem determinovaných lokalit. Často vniká například v jednom z oborů.

Výrazně vyšší nezaměstnanost v konkrétním oboru se projevuje jako u lokalit poměrně často a je také proměnlivá. Závisí především na množství zájemců o danou práci. Čím je obor specializovanější a je třeba na něj větší odbornosti, tím se jedná o dlouhodobější problém. Naopak odvětví, ke kterým stačí rychlá rekvalifikace, nemívají příliš často o pracovní síly nouzi.

Hledáte aktuálně práci? Podívejte se na volná pracovní místa.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře