Nemoc z povolání – zaměstnavatel nesmí slíbit víc než ukládá zákon | VímVíc.cz

Nemoc z povolání – zaměstnavatel nesmí slíbit víc než ukládá zákon

13. 05. 2018

Víte, na co máte nárok v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a kdo vám vzniklou škodu a ušlý zisk nahradí? Zaměstnavatel v tomto ohledu nemá zcela volnou ruku, musí se řídit pravidly, která ukládá zákoník práce.

Nemoc z povolání

Zaměstnavatel je pod křídlem pojišťovny

Každý zaměstnavatel, který zajišťuje práci alespoň jednomu zaměstnanci, je ve věci pracovního úrazu nebo nemoci z povolání chráněn. Každý zaměstnavatel je totiž proti případným škodám z tohoto důvodu pojištěn. Pojištění je zpravidla bez výjimky vedeno buď u České pojišťovny, pokud bylo pojištění sjednáno ke dni 31. 12. 1992, nebo u Kooperativy.

Zaměstnavatel má tedy zajištěno, že v případě škod na zaměstnanci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání za něho náklady zaplatí pojišťovna. Nemůže si ale samozřejmě sám určit, o jakou částku půjde. Vše má svá stanovená pravidla dle zákoníku práce.

Každý zaměstnavatel alespoň s jedním zaměstnancem je pojištěn proti pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Na co má zaměstnanec dle zákoníku práce nárok?

Zákoník práce přesně stanovuje, na co má zaměstnanec v jaké situaci nárok. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jde o následující:

  • dorovnání ušlého zisku, náhrada za jeho ztrátu po dobu pracovní neschopnosti
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (renta)
  • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
  • náhrada věcné škody

V případě smrti zaměstnance kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání má rodinu zaměstnance nárok na následující:

  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých (rentu)
  • jednorázové odškodnění
  • náhrada věcné škody

Pojišťovna má hlavní slovo

Pojišťovna hradí škodu způsobenou jedním z problémů tohoto článku, ale to pouze v rámci pravidel stanovených zákoníkem práce. Pokud se tedy zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na vyšším odškodnění, pojišťovna nad rámec daný zákonem nic neuhradí. Zaměstnavatel zároveň musí uposlechnout všechny pokyny pojišťovny, kdykoliv je veden řízení o náhradě škody. Konkrétně se nesmí zavazovat k náhradě promlčené pohledávky nebo přistoupit na uzavření soudního smíru bez souhlasu pojišťovny. Pokud se pokyny nebude řídit nebo bude jednat bez vědomí pojišťovny, nemá již pojišťovna povinnost plnit. Úhrada všech nákladů nad rámec pak tedy zůstane na samotném zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je povinen v rámci řízení naslouchat pokynům pojišťovny a řídit se nimi.

Pojišťovna nehradí nic navíc

Pokud se zaměstnavatel rozhodne domluvit se zaměstnancem na náhradě škody, která přesahuje ustanovení zákoníku práce, dává pojišťovna od této věci ruce pryč. Pojišťovna má totiž povinnost úhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání za zaměstnavatele pouze v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. Nemá tedy žádnou povinnost hradit jakoukoliv částku navíc, kterou zaměstnavatel slíbil nad rámec své odpovědnosti, ať už k tomu došlo v rámci uzavření smíru schváleným soudem při jiné příležitosti.

Pokud zaměstnavatel uzavřel soudní smír bez pokynů pojišťovny, je daná pojišťovna i tak povinna nahradit škodu v rámci hodnot stanovených zákonem. Pojišťovna může v takovém případě odmítnout náhradu škody nad rámec odpovědnosti zaměstnavatele, základní část odškodného ale musí podle zákoníku práce pokrýt.

Pojišťovna není povinna hradit nic nad rámec odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci podle zákoníku práce.

Exekuce nic neřeší

Může se stát to, že vám zaměstnavatel v rámci soudního smíru slíbil odškodnění, které bylo vyšší, než je jeho povinnost, tedy i vyšší, než uhradí pojišťovna. Následně získáte část peněz, kterou pojišťovna ze zákona povinně uhradí, slíbené peníze od zaměstnavatele navíc už ale neuvidíte.

Chystali byste se tuto situaci řešit soudní cestou? Je více než pravděpodobné, že tento krok by neměl žádné výsledky. Soud žalobu s největší pravděpodobností zamítne a vy tak zaznamenáte zbytečně další výdaje spojené se soudní cestou. A zaměstnavatele žádný postih a už vůbec exekuce nečeká.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců