Nové vlaky Regiojet budou mít až 18 vozů | VímVíc.cz

Nové vlaky Regiojet budou mít až 18 vozů

12. 06. 2018

Soukromý železniční dopravce Regiojet letos v květnu představil veřejnosti nejnovější model. Dvě lokomotivy Traxx od kanadského výrobce Bombardier budou jezdit v provozu na trase Praha – Ostrava. Počítá se však i s mezistátními linkami na Slovensko a Rakousko.

Nové vlaky Regiojet budou mít až 18 vozů

Trocha historie

Regiojet a.s. je provozovatel osobní železniční a autobusové dopravy v ČR se sídlem v Brně. Stoprocentním vlastníkem je Student Agency. Poprvé jste na našich železnicích mohli vidět „žlutý vlak“ v roce 2010, kdy se jednalo o příležitostný provoz. Napevno byla zavedena první linka 26. září 2011. V Bratislavě můžete najít sesterskou společnost Regiojet. Žlutá barva je pro Regiojet typická, jelikož se jedná o původní barvu Student Agency – na Slovensku šlo o rebranding značky, nicméně barva zůstává.

Zajímavostí může být, že provozní ředitel a člen představenstva Jan Paroubek dal ve firmě RegioJet a.s. výpověď 4 dny po zahájení provozu a během listopadu 2011 se v médiích rozšířila zpráva, že nastoupil do obdobné funkce do konkurenčního Leo Express.

Žluté vlaky společnosti regiojet znás nad každý. Poprvé byla zavedena první linka v září 2011. Od té doby přepravuje několik desítek tisíc lidí denně.

Nové lokomotivy

Lokomotivy vyrobené společností Traxx jsou stavěné na rychlost až 160 km/hod. a počítá se s jejich využitím i v rámci mezistátních linek jako je Slovensko a Rakousko. Celkem má společnost objednané 4 tyto lokomotivy. Spolu s Vectrony od Siemensu tvoří nejmodernější hnací vozidla, která společnost Regiojet provozuje. Lokomotivy od Siemensu má ve svém pronájmu, nicméně čtveřici lokomotiv od Traxx si pořídila společnost do svého přímého vlastnictví.

Kromě těchto moderních zařízení vozí žluté vlaky ještě „Peršingy“, což je lidové označení pro 9 lokomotiv řady 163, vyrobené plzeňskou Škodovkou na začátku devadesátých let. Na nejvytíženějších trasách by je měly nahradit právě výše uvedené nové stroje. Plán Regiojetu je takový, že například pro noční spoj do Košic by se mělo využít až 18 vozů v jedné soupravě. Tyto vlaky v současnosti vozí Siemensy, nově je ale budou táhnout i Traxxy. Škodovácké Peršinky mají stanovenou normu maximálně na 13 vozů. U Vectronů a Traxxů se bavíme o nasazení 15 až 18 vozů na soupravu.

Nové lokomotivy si regiojet pořídí do svého vlastnictví od společnosti traxx. Klasické Siemensy má totiž pouze ve svém pronájmu.

Více výrobců, více možností

Kromě zmíněných strojů provozuje společnost Regiojet ještě několik kusů posunovacích lokomotiv. Na Slovensku se jedná o 11 nízkopodlažních souprav Talent a Desiro a 4 motorové jednotky řady 628. S těmi se mohou cestující svézt například i na českých kolejích u společnosti Arriva na trase Praha-Benešov.

Lokomotivy od značky Traxx nejsou jediná drážní vozidla, které Regiojet nyní přebírá od výrobců. Do ČR dorazily také dva nové vozy Astra, které mají uspořádání s velkým prostorem včetně obrazovek v každé ze sedaček. Regiojet se rozhodl převzít v letošním roce celkem 16 těchto moderních vozů. V průběhu následujících týdnů je začne postupně nasazovat do provozu. Jízdenky do vozů Astra prodává Regiojet v nejnižší cenové hladině, tedy ve třídě Standard.

Společnost Regiojet přepravila na svých dálkových spojeních během prvního letošního čtvrtletí 1,25 milionu cestujících, což ve srovnání s loňskými výsledky znamená zvýšení o 280 tisíc přepravovaných osob. Tento nárůst je zapříčiněn především se vstupem na novou trasu Praha – Vídeň a posílení o spojení mezi Prahou a Brnem.

Regiojet je známý i na slovensku, kde jezdí nízkopodlažní soupravy talent a desiro. S těmi se můžete svézt i u nás na trase Praha-Benešov.

Trasy do Olomouce a přes Vsetín

Od prosince 2015 se rozšířila nabídka cestování o jeden spoj na trase z Prahy do Olomouce a Starého Města u Uherského Hradiště. O rok později zavedla společnost spoj z Prahy na Slovensko přes Vsetín. Masivní modernizaci vagónů naplánovaly i České dráhy, které v minulosti uzavřeli smlouvu se společností Pars Šumperk, který za 1,1 miliardy korun zmodernizoval 93 vozů. V předchozích letech se státní dopravce soustředil na obnovu vozidel pro regionální vlaky, na řadě rychlíkových spojů ještě jezdily nebo dokonce stále jezdí klasické „koženky“.

I české dráhy se snaží modernizovat své vlakové soupravy. V roce 2015 to bylo celkem 93 vozů, které prošly úpravami. Každopádně ještě stále se můžete setkat s klasickými koženkovými kupé.

Jízdné, tarify, slevy

V této přehledné tabulce se nyní můžete dozvědět, jaké má Regiojet druhy jízdenek, tarify a jaké akceptuje případné slevy:

Věk cestujícího

Sleva

Podmínky

Děti do 6 let

Zdarma (sleva 100 %)

Sleva platí do 5 let včetně. Je třeba se prokázat platnou průkazkou, kde je uvedeno datum narození cestujícího (např. karta pojištěnce).

Dítě od 6-15 let

50 %

Sleva platí do 14 let včetně. Je třeba se prokázat platnou průkazkou, kde je uvedeno datum narození cestujícího (např. karta pojištěnce).

Žák do 15 let

62,5 %

Sleva platí do 14 let včetně pro cestujícího, který pravidelně navštěvuje denní studium (doložit žákovský průkaz). Platí pouze na trase do místa studia a zpět.

Žák do 26 let

25 %

Sleva platí do 25 let včetně pro cestujícího, který pravidelně navštěvuje denní studium (doložit žákovský průkaz). Platí pouze na trase do místa studia a zpět..

ISIC

10 %

Platí pouze pro držitele průkazu do 29 let včetně. Tarify low cost, standard, relax.

Dospělý

0 %

Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.

Rodič navštěvující dítě v ústavní péči

75 %

Senior nad 60 let

25 %

Cestující doloží platný průkaz totožnosti. Tarify low cost, standard, relax.

Držitelé průkazu ZTP

75 %

Cestující doloží platný průkaz ZTP vydaný v ČR. Tarify low cost, standard, relax.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P

Zdarma (sleva 100 %)

Sleva platí pro osobu doprovázející ZTP/P. Je třeba doložit platný průkaz. Tarify low cost, standard, relax.

Skupiny 3-6 osob

10 %

Platí pouze na vybrané spoje, sleva je počítána automaticky. Podmínkou jsou minimálně 3 osoby na jedné jízdence.

Tato tabulka uvádí podmínky pro vnitrostátní vlakové spoje. U mezistátních spojů je přehled stejný až na dvě položky – je zde možné akceptovat průkazy Alive a EYCA. Na oba můžete čerpat slevu 10 %, kterou vám Regiojet uzná v případě prokázání se platným průkazem držitele. Sleva platí pro tarify low cost, standard, relax, přičemž low cost je bez servisu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří