Jak na příspěvek na péči 2019? | VímVíc.cz

Jak na příspěvek na péči 2019?

27. 07. 2019

Nejdříve si příspěvek na péči představme obecně. Komu je tento druh sociální podpory určený? Příspěvek na péči je určený lidem se zdravotními problémy, se zdravotními postiženími, které je omezují v základní péči, kterou nejsou schopní v plné míře sami obsáhnout. Příspěvek může pobírat osoba starší jednoho roku, která prokáže, že potřebuje zdravotní pomoc, asistenci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Příspěvěk na péči - 2019 - navýšení - částka

K čemu příspěvek slouží?

Z tohoto příspěvku si poté nemocný hradí služby sociálního asistenta, platí rodinnému příslušníkovi nebo se ubytuje v sociálním či nemocničním zařízení, kde je o něj postaráno. V případě rodinného příslušníka, který pečuje o osobu blízkou, může tato péče nahradit i plnohodnotné zaměstnání a tyto roky péče se započítávají do důchodového výměru. Bohužel velmi často jsou péče o osobu blízkou a vlastní zaměstnání časově neslučitelné.

Posuzuje se 10 základních kritérií. O jaká kritéria se jedná? U nemocného/postiženého se hodnotí zvládnutí deseti základních životních potřeb a míra, v jaké je nebo není schopen tyto úkony vykonávat. Příspěvek na péči, posuzované úkony jsou vypsány v následujícím výčtu.

Příspěvek na péči 2019 a kritéria posuzovaných kompetencí:

 • komunikace
 • mobilita
 • oblékání a obouvání
 • osobní aktivity
 • orientace
 • péče o domácnost
 • péče o zdraví
 • stravování
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologických potřeb

Dalším faktorem jsou 4 stupně závislosti a potřeby pomoci:

 • I. lehká závislost
 • II. středně těžká závislost
 • III. těžká závislost
 • IV. úplná závislost
Příspěvěk na péči - 2019 - navýšení - částka

Na základě všech těchto faktorů se určuje výše přiděleného příspěvku. Příspěvek na péči od ledna 2019 vzrostl až o 6 000 CZK s ohledem na stupeň závislosti. V dubnu 2019 byla totiž odsouhlasena změna zákona upravující výši příspěvku na péči, nemocní si přijdou na vyšší částku. První zvýšení příspěvku na péči proběhlo už v dubnu a druhá vlna navýšení vešla v platnost od července 2019. Jaká je v současnosti výše tohoto příspěvku?

Měsíční částka příspěvku na péči osobám mladším 18 let:

 • 1. stupeň závislosti: 3 300 CZK
 • 2. stupeň závislosti: 6 600 CZK
 • 3. stupeň závislosti: 9 900 CZK u osob, které využívají pobytové služby sociálního zařízení; 13 900 CZK u osob, které nevyužívají pobytové služby sociálního zařízení
 • 4. stupeň závislosti: 13 200 CZK u osob, které využívají pobytové služby sociálního zařízení; 19 200 CZK u osob, které nevyužívají pobytové služby sociálního zařízení

Měsíční částka příspěvku na péči osobám starším 18 let:

 • I. stupeň závislosti: 880 CZK
 • II. stupeň závislosti: 4 400 CZK
 • III. stupeň závislosti: 8 800 CZK u osob, které využívají pobytové služby sociálního zařízení; 12 800 CZK u osob, které nevyužívají pobytové služby sociálního zařízení
 • IV. stupeň závislosti: 13 200 CZK u osob, které využívají pobytové služby sociálního zařízení; 19 200 CZK u osob, které nevyužívají pobytové služby sociálního zařízení

Kdo nejčastěji v ČR příspěvek pobírá?

Vysvětlili jsme si, že příspěvek na péči o osobu blízkou není příspěvkem pro nemocného člověka samotného, ale je to příspěvek, který slouží k zaplacení osoby, která nám s péčí bude pomáhat. Nejčastěji je této sociální podpory v České republice využito na péči o seniora nad 80 let, kdy jeho zdravotní stav nedovoluje provádět různé úkony.

Dále se velmi často jedná o příspěvek na mobilitu 2019, kdy pomoc potřebují lidé, kteří byli zasaženi nějakým pohybovým postižením. Dále mohou příspěvek čerpat lidé po vážném zranění, kdy se ještě nemohou v plné míře vrátit do pracovního procesu. Velmi často se také jedná o děti a dospělé, které jsou nějak nenávratně zdravotně postižení a potřebují nepřetržitou péči.

Jak takového příspěvku můžeme dosáhnout? Žádost se podává prostřednictvím příslušného Úřadu práce, kde je potřeba vyplnit předepsaný formulář. Tato žádost je následně poslána na Českou správu sociálního zabezpečení. Posudkový lékař ČSSZ si vyžádá zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře a poté rozhodne o stupni závislosti daného jedince.

Všechna dokumentace je poté poslána zpět na příslušný Úřad práce, kde je definitivně určena finální částka příspěvku. Úřad práce poté působí i jako kontrolní úřad, kdy kontroluje, zda je příspěvek doopravdy využíván na zaplacení výdajů spojených s péčí a pomocí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Bydlení Rodina Návody