Dlouhodobě nemocní budou mít vyšší nemocenskou 2018 | VímVíc.cz

Dlouhodobě nemocní budou mít vyšší nemocenskou 2018

20. 03. 2018

Nemocenská 2018 zlepší rozpočet dlouhodobě nemocných. Sociální dávky se budou zvyšovat po první i druhém měsíci pracovní neschopnosti a vyměřovací základ se zvýší o 6 až 12 %.

Tento článek je staršího data, necháme ho zde pro případné porovnání změn podmínek nemocenské, neschopenky atd. Aktuální článek na téma nemocenská 2022 je k nalezení na následujícím odkazu.

Kdo a kdy platí nemocenskou

První dva týdny (kromě prvních 3 dnů) pracovní neschopnosti kvůli nemoci nebo úrazu vám vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel za pracovní dny. Počínaje patnáctým dnem vám začne vyplácet nemocenskou stát za kalendářní dny. Sociální dávky pobíráte po dobu své pracovní neschopnosti a nejdéle maximálně 380 dní. Tato pravidla se vztahují jen na osoby, které si pravidelně platí zdravotní pojištění nebo je za mě platí zaměstnavatel. Pokud pracujete na dohodu, živnostenský list, jste nezaměstnaní a nejste hlášení na úřadu práce a pojištění si sami neplatíte, na nemocenskou nemáte nárok.

Do 14. dne pracovní neschopnosti nahrazuje mzdu zaměstnavatel, poté platí nemocenskou stát.

Jak se vypočítá nemocenská

Celý výpočet nemocenské sociální dávky záleží na výši vaší hrubé mzdy v posledním roce. Ta se sečte, přepočte na průměrnou mzdu za jeden den a uplatní se na ní třístupňové redukční hranice. Toto představuje vyměřovací základ, ze kterého pak procentuální srážkou získáte konkrétní výši vaší nemocenské. V loňském roce tvořila nemocenská 60 % vyměřovacího základu. V letošním roce se zvyšuje od 31. dne na 66 % a od 61. dne na 72 % vyměřovacího základu. Z výše nastíněných čísel jasně vyplývá, že dlouhodobá nemocenská je finančně výhodnější než v loňském roce. Pokud si chcete zjistit konkrétní čísla, pomůže vám kalkulačka nemocenské.

Oproti loňskému roku se zvýšila nemocenská na 66 % z vyměřovacího základu během prvního měsíce a na 72 % během druhého.

Dlouhodobé ošetřování

Podobně jako nemocenská alespoň částečně pokrývá finanční ztráty v případě pracovní neschopnosti, je myšleno i na lidi, kteří pečují o nemocné příbuzné. Spolu s tím, jak se zvýšila dlouhodobá nemocenská, stoupne i dlouhodobé ošetřovné. Od 1. června 2018 budou moci lidé, kteří jsou pojištění a dlouhodobě se starají o nemocného člena domácnosti požádat o dlouhodobé ošetřovné. Podmínkou bude, aby ošetřovaná osoba byla minimálně 7 dní hospitalizovaná a následně potřebovala minimálně ještě 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude trvat 90 dní a sociální dávka bude 60 % z redukovaného vyměřovacího základu.

Podívejte se také na článek ošetřování člena rodiny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo