Co je emoční inteligence a kde ji potřebujete? | VímVíc.cz

Co je emoční inteligence a na jakých pracovních pozicích ji potřebujete?

02. 04. 2019

Co je emoční inteligence a kdo tento pojem zpopularizoval? V jaké knize naleznete všechny potřebné informace? Na jakých pracovních pozicích by měl člověk emoční inteligenci ovládat a existují psychologické testy měřící míru emoční inteligence?

Emoční inteligence

Jaká inteligence je vlastně důležitá?

Než se vůbec dostaneme k samotnému pojmu emoční inteligence, je dobré se seznámit s pohledem mnohých uznávaných psychologů. Ti zpravidla definují osm druhů inteligence:

 • jazykově-verbální inteligence,
 • logicko-matematická inteligence,
 • zvukově-hudební inteligence,
 • tělesně-pohybová inteligence,
 • vizuálně-prostorová inteligence,
 • vnitřní nebo také intrapersonální inteligence,
 • společenská nebo také interpersonální inteligence,
 • přírodní inteligence.

Pokud se ale oprostíme od tohoto dělení, velmi zjednodušeně můžeme rozdělit inteligenci na IQ (neboli inteligenční kvocient) a EQ (tzv. emoční inteligence). Historicky je přitom dané, že se nejen školské systémy, ale také česká společnost a kultura zaměřuje od raného věku jedinců na vysoký inteligenční kvocient. V poslední době si ale mnozí začínají uvědomovat, že vysoké IQ nejde vždy ruku v ruce se spokojeným životem a dobrým společenským postavením.

Dle psychologů existuje osm druhů inteligence, velmi zjednodušeně můžeme ale inteligenci rozdělit na IQ a emoční inteligenci.

Co je emoční inteligence?

Slyšeli jste někdy o pojmu emoční inteligence? Pojďme si ho ve stručnosti představit. Poprvé se o něm v roce 1990 zmínili P. Salovey a J. D. Mayer a až o pět let později ho zpopularizoval ve své knize Daniel Goleman.

Pokud mluvíme o nějaké osobě jako o člověku s nízkou emoční inteligencí, máme tím na mysli její neschopnost zvládat emoce nebo se vcítit do emocí ostatních. Proč se s vámi chceme podělit o problematiku emoční inteligence? Tento pojem totiž neuslyšíte jen v psychologii, ale také v personalistice či managementu.

O tom, jak dosáhnout emocionální vyspělosti, jste se mohli na našem blogu dočíst v minulosti.

Pojem emoční inteligence zpopularizoval v roce 1995 Daniel Goleman.

Složky emoční inteligence dle Golemana

Tento americký psycholog a popularizátor pojmu nezůstal jen u samotné definice emoční inteligence jako takové, ale definuje také pět jejích složek:

 • znalost vlastních emocí,
 • zvládání emocí,
 • schopnost sám sebe motivovat,
 • vnímavost k emocím jiných lidí,
 • umění mezilidských vztahů.

Jednotlivé složky se přitom vzájemně ovlivňují. Pokud si člověk tedy například neuvědomuje své vlastní pocity, nedokáže ovládat emoce, neumí se vcítit do druhých nebo nedokáže rozvíjet a uplatňovat empatie, jeho emoční inteligence bude velmi nízká.

Součástí EQ je dle Golemana znalost vlastních emocí a jejich zvládání, schopnost motivovat sám sebe, vnímat emoce jiných a ovládat umění mezilidských vztahů.

Kniha s názvem Emoční inteligence

Pokud se chcete o emoční inteligenci dozvědět téměř vše, a dáváte přednost samostudiu před kurzy a školeními, pak vám musíme doporučit knihu behaviorálního psychologa Daniela Golemana Emotional Intelligence (případně díla Práce s emoční inteligencí a Sociální inteligence). V ní si přečtete odpověď na otázku, jak zacházet se svými vášněmi a touhami. Vše je podloženo výzkumy a statistickými údaji. Život emočně inteligentního člověka se navíc dle Golemana liší:

“Schopnost odsunout stranou vlastní sobecké zájmy a touhy pozitivně ovlivňuje sociální chování člověka: otevírá cestu empatii, skutečnému vyslechnutí: jen tak jsme schopni vidět situaci i z pohledu druhého člověka. Empatie vede k lásce, starostlivosti, k altruismu i soucitu. Chápání věcí i z pohledu druhého člověka rozbíjí stereotypní předsudky a pěstuje toleranci a schopnost akceptovat rozdíly.”

Kniha Daniela Golemana s názvem Emotional Intelligence poskytuje čtenářům návod, jak zacházet se svými vášněmi a touhami.

Jak využít emocionální inteligenci

Emoční inteligenci lze využít v osobním i pracovním životě. Problém vzniká v okamžiku, kdy ji jedinci využívají k osobnímu prospěchu na úkor lidí ve svém okolí. Pokud emočně inteligentní člověk ale nevyužívá EQ tak, aby jiným uškodil, můžeme v jeho osobnostním, vztahovém i pracovním životě zaznamenat mnohé pokroky.

S růstem emoční inteligence se učíme přijmout sami sebe a být sami sebou, spokojit se s tím, co máme a nestrádat. Při psychickém zatížení navíc dokáží lidé s vysokou EQ usměrňovat hladinu stresu, být efektivnější při rozhodování, jsou spokojenější a navíc často i samostatnější, kreativnější a zodpovědnější.

Nižší hladina stresu, efektivnost při rozhodování, ale i spokojenost, odpovědnost a samostatnost. To jsou jen některá pozitiva emoční inteligence.

Kvalifikace správného manažera

V žádném případě není pochyb o tom, že právě sociální a emoční inteligence má své místo v osobnostním a sociálním rozvoji každého správného manažera. Mnohé kvalifikace vedoucích pracovníků musí odpovídat požadavkům pro konkrétní zastávanou pozici, ale organizování, rozhodování a ovlivňování by měly v základní míře ovládat všichni manažeři.

Z jakého důvodu by zrovna EQ měla být součástí strukturovaného životopisu zaměstnance na vedoucí pozici? Emočně inteligentní manažeři řídí efektivně nejen sami sebe, ale i ostatní v pracovním týmu. Významně zvyšují výkon kolegů a podřízených, snižují fluktuaci a jejich schopnost řešit konflikty je obdivuhodná.

Jsou mistry v umění komunikace, spokojenost v jejich pracovních kolektivech dosahuje vysokých hodnot. Vedlejším, přesto žádoucím, účinkem je také fakt, že podřízení jsou si díky emočně inteligentnímu nadřízenému dobře vědomi toho, co je po nich požadováno.

Emoční inteligence je potřeba hlavně na vedoucích pozicích. Pomocí EQ mohou snížit fluktuaci a zajistit růst spokojenosti napříč celou organizací.

Jak měříme emoční inteligenci?

Samotný profesor Daniel Goleman vytvořil EQ test, který je dostupný na mnohých webových stránkách. Psychologický Test emoční inteligence, ke kterému nepotřebujete žádné teoretické znalosti, existuje i v českém jazyce.

Vyzkoušet ho tedy můžete hned! Proč by měl být Test emoční inteligence dobrý právě pro vás? Každý zaměstnanec, a nemusí se nutně jednat o manažerskou pozici, by měl vědět, zda zná a ovládá své emoce i emoce ostatních, je empatický, ovládá společenské vztahy a umí motivovat sebe i kolegy.

Jste si vědomi nedostatků? Nikdy není pozdě na nich zapracovat!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Zaměstnání a podnikání Návody