Jak dosáhnout emocionální vyspělosti? | VímVíc.cz

Jak dosáhnout emocionální vyspělosti?

05. 12. 2017

Emoce umí být nesmírně vyčerpávající, pokud se jimi snadno necháme strhnout. Občas nám připadá snazší si stěžovat na vše, co se nám nedaří a někoho z toho vinit. Sami ale nejspíš cítíme, že tudy cesta nevede. Jak tedy dosáhnout vyšší emocionální inteligence?

Jak dosáhnout emocionální vyspělosti?

Nejdříve se musíme zamyslet nad naším přístupem

Když se budeme nad svým životem vztekat jako malé děti, nikam se neposuneme. Musíme se zkrátka smířit s tím, že život se občas nevyvíjí tak, jak chceme my, a umět to přijmout. Z uvědomění si neovlivnitelnosti některých věcí a vlastní odpovědnosti plyne mentální vyspělost. Bez tohoto prozření nemůžeme být nikdy emocionálně vyrovnaní a emocionální inteligence se nám nikdy nezvýší. Někteří z nás se totiž narodili emotivnější než jiní, ale nepoužívejte to jako výmluvu pro to, proč jste, jací jste. Pokud chcete, dokážete se k emocionální vyspělosti vychovat sami. Jak?

„Nechci být vydán na milost svým emocím. Chci je využít, užít si je a vládnout jim.“ – Oscar Wilde, Obraz Doriana Graye

Emocionální inteligence

Emocionální inteligence je zásadní pro to, pokud máte bez větších obtíží překonat životní překážky. – a že jich bylo, bude a je hodně. Ty jediné totiž definují, zda uspějeme nebo selžeme. Je nezbytné problémy přijímat jako fakty a umět je řešit s chladnou hlavou, protože oni přicházet nepřestanou. Když se sesypeme jako domeček z karet, nevyřešíme je. Pokud se je ale naučíme brát je jako lekce a čelit jim co možná nejklidněji, ve svém životě se posuneme dál.

Nezávislost

Úzce souvisí s odpovědností a jako jediná vede ke svobodě. Nezávislosti se naučíme jen skrze zkušenost a prožité závazky. Neznamená to ale nezávislost na jiném člověku (ať už finanční nebo citovou), ale především tu mentální – vlastní životní postoj, principy a názory nepřevzaté od prvního člověka, který se namanul. Schopnost věřit sám sobě a slepě se nespoléhat na úsudek širokého okolí do života přináší sílu být plně sám sebou. Takoví lidé místo aby následovali dav následují své srdce a touhy.

Nechybí vám motivace následovat hlavně svůj zdravý rozum? Zkuste spoléhat více na sebe.

Zodpovědnost

Emocionální vyspělost stojí na schopnosti za sebe převzít odpovědnost a nevinit své okolí. Není to tak pohodlné, ale člověk se cítí svobodněji, protože ví, že má svůj život v rukou a tudíž si za něj může sám. S takovým přístupem se člověk dokáže ze svého života poučit, místo aby se točil v kruhu ublíženosti a křivd.

Zodpovědnost možná není nejkomfortnější pocit, ale za to je to pocit největší svobody.

Rozvoj sebe sama

Vyspělí lidé se chtějí zlepšovat a chápat sami sebe i svět kolem. Jsou otevření novým znalostem i dovednostem a straní se dogmat. Díky tomu se drží ve střehu v běhu různých událostí a nestojí ve svém životě na místě. Nebojí se držet si blízko lidi, kteří jim občas nějak zatřesou světem, aby se neustále posouvali někam kupředu. V rozvoji vám mohou pomoci i online kurzy.

V čem se můžete zlepšovat?

Pozitivita

Emocionálně vyspělí lidé se snaží vidět slunce za každým mrakem. Věří, že s dostatkem trpělivost a úsilí přichází odměna. Díky tomuto postoji udržují svou mysl v harmonii s tím, co se kolem nich děje, a snáze dokáží ustát těžké životní situace – protože ví, že bude lépe, a z toho, že zatím není se umí poučit.

Tip: Snaží se váš pozitivní přístup pokazit špatná nálada? Přečtěte si několik tipů pro lepší den.

Upřímnost

Nejen k sobě, ale hlavně ke svému okolí jsou vždy upřímní a jednají na rovinu. A to i v případě, kdy je to stresující nebo bolestivé. Také si vždy rádi pravdu vyslechnou, i když jim může ublížit. Věří, že pravda je cenná, ale především vždy vyjde najevo – a proto je lepší ji odhalit hned s hlavou zdviženou.

Sice někdy může být bolestivá, ale stále byste měli být co nejvíce upřímní k ostatním i sobě samým.

Trpělivost

Vědí, že na to, co za to stojí, si stojí za to počkat. I když to znamená si odepřít nějaká dočasná potěšení, jdou si za tím, co se jim vyplatí a má opravdovou hodnotu. Proto mají lépe našlápnuto k úspěšnému životu než ti, kteří nedokážou odolat pomíjivému komfortu. Stejně tak problém neodkládají, je-li třeba jej vyřešit, i když jim okolnosti umožňují jeho vyřízení odsunout.

Štědrost

Touha dávat pramení z vděčnosti – emocionálně vyspělí lidé jsou přirozeně vděční za vše dobré, co se jim v životě děje, a nebojí se to zase vrátit společnosti zpět. Cítí totiž, že je i jejich odpovědností takto pečovat o jakousi rovnováhu ve společnosti.

Ochota

Ať už jde o osobní vztahy nebo o práci, emocionálně vyspělí lidé vědí, že pokud jim na tom záleží, musí tomu zpět něco dát. Zabývají se tím, starají se o to a užívají si to. Cení si svého času a zároveň ví, co je v jejich životě nejdůležitější – a tomu také svůj cenný čas věnují. Proto je na ně také vždy spolehnutí, je-li to třeba. Emocionální vyspělost nepřichází automaticky s časem a dospíváním, je to volba každého z nás. A nikdy na ni není pozdě.

Zkuste také své schopnosti zlepšovat pomocí učení online.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře