Nové trendy v HR: co říkají odborníci | VímVíc.cz

Nové trendy v HR: co říkají odborníci

17. 10. 2018

Nejen konkurenční boj na trhu práce by měl vést k tomu, že společnosti a personalistika se budou v roce 2019 soustředit více na automatizaci a technologické inovace. Jak by mohl pro HR vypadat příští rok a co jsou nové trendy v oblasti lidských zdrojů?

Nové trendy v HR: co říkají odborníci

Firmám stále chybí zaměstnanci

Procentuální míra nezaměstnosti je extrémně nízká, boj o kvalitní zaměstnance naopak vysoký. Růst platů a množství nabízených firemních benefitů nezná obdoby. A velká tíha je především na bedrech HR oddělení. Nábor zaměstnanců je klíčovým úkolem pro většinu společností.

Je obtížné získat nové zaměstnance, o kvalitních pracovnících s danou kvalifikací nemluvě. Vše výše zmíněné je impulzem pro firmy, jejichž HR často potřebuje změny. Personální oddělení ne ve všech případech následují trendy a přitom právě inovativnost může být klíčem k získání zaměstnanců.

Získat kvalitní zaměstnance je dnes obtížné. Inovace v oblasti HR mohou být řešením.

Neznalost technologických inovací

Právě v této, pro firmy nejisté, době se začíná více a více mluvit o spojení HR, technologických inovací a automatizaci. V těchto oblastech personální oddělení mnohdy zaostávají a v roce 2019 by se měly začít přizpůsobovat trendům. Ignorovat je by mohlo mít pro firmy nedozírné důsledky.

Zaměstnanci HR ale často přiznávají, že změny se v jejich odděleních projevují příliš pomalu, ačkoliv je personalistika extrémně potřebuje. Potenciál pro zlepšení tu je obrovský. Firmy buď o inovacích a automatizaci v oblasti HR nic neví, nebo je prostě ignorují.

V HR je těžké změny prosadit, případně se projevují velmi pomalu. Některé společnosti je dokonce ignorují.

Konkurence na trhu práce

Konkurenční tlak na trhu práce přinese s velkou pravděpodobností změnu. V personalistice nebudou mít zaměstnanci jinou možnost, než začít inovovat, jinak je mnoho firem může předběhnout a nebude možné je následně dohnat. Kromě technologických inovací a digitalizace bude pokračovat trend jménem employer branding a HR marketing.

Employer branding a HR marketing je jednou z možností, jak se konkurencí nenechat převálcovat.

Employer branding jako zbraň

Sílu employer brandingu, tedy budování značky zaměstnavatele, již mnoho firem nepodceňuje. Zejména některé firmy jsou s employer brandingem v takové fázi, že se pro potenciální zaměstnance stávají volbou číslo jedna. Mají tedy to štěstí, že uchazeči si vybírají firmu, nikoliv firma zaměstnance, jak tomu dnes tradičně je. Převis nabídky pracovních míst nad poptávkou je velký.

Zmíněný nástroj vede také k tomu, že zaměstnanci jsou pyšní na to, kde pracují. Pozitivní reference a vesměs spokojené pracovní týmy vedou k vyšší produktivitě a nižší fluktuaci zaměstnanců. Firma se tak veřejnosti ukazuje v pozitivním světle.

Úspěšné budování značky zaměstnavatele může způsobit také to, že zaměstnanci jsou hrdí na místo, kde pracují.

Personalisté jako obchodníci

Budování značky zaměstnavatele má za úkol také prodat firmu potenciálním zaměstnancům. Z personalistů se tak stanou především obchodníci, kteří musí získat uchazeče o zaměstnání na svou stranu. Klíčem k úspěchu nemusí být nutně vysoké mzdy a množství benefitů, ale také sebenaplňující práce, fungující kolektiv, skvělá atmosféra a silná firemní kultura.

Personalisté mohou pozici prodat i díky fungujícímu kolektivu a silné firemní kultuře.

Není nic víc, než spokojený zaměstnanec

Firmy si musí uvědomit, že spokojený zaměstnanec je pro celou společnost velmi důležitý. Spokojenost zaměstnance často zrcadlí úspěch celé firmy. Společnosti se snaží pracovat s firemními benefity, které mohou vykouzlit úsměv na tváři mnohým zaměstnancům. Zejména příjemné pracovní prostředí, teambuildingové aktivity, naslouchající šéf a konstantní práce na motivaci zaměstnanců může mít pozitivní dopad i na nábor.

V konečném důsledku není nic víc než zaměstnanec, který mluví o firmě dobře mezi přáteli a známými a nebojí se o svém zaměstnání mluvit na veřejnosti. Stydět se kvůli excesům společnosti za to, kde pracují, není dobrá cesta.

Spokojený zaměstnanec mluvící dobře o společnosti, kde pracuje, může snadno dopomoci k získání dalších uchazečů.

Chatboti v kurzu

Novými trendy se v některých firmách už dávno staly chatboti, AI, gamifikace a rozšířená realita. A přitom tyto cesty automatizace a inovace mohou často usnadnit práci téměř všem společnostem včetně HR oddělení. Efektivita práce může následně ve společnosti výrazně vzrůst. Je logické, že se musí vždy kalkulovat s tím, v jakém prostředí se firma pohybuje. Některým nemusejí tradiční přístupy uškodit.

AI, gamifikace či chatboti mohou firmě pomoci a efektivita práce může dokonce vzrůst.

Uchazeči chtějí odpověď TEĎ

Speciálně v oblastech, kde zákazníci či uchazeči o práci očekávají rychlou reakci, mohou pomoci chatboti. Automatizované odpovědi mohou výrazně ulehčit a zefektivnit činnosti, které by jinak personalistům zabíraly desítky minut každý den. Chatboti mohou odpovídat na otázky o společnosti nebo náboru zaměstnanců.

Chatboti mohou mít vliv také na employer branding. V tomto případě se kreativitě meze nekladou.

Rychlé reakce chatbotů mohou v konečném důsledku ušetřit zaměstnancům desítky minut.

Prohlédnout si firmu z pohodlí domova

Chatboti nejsou jedinou inovací, kterou si ještě před několika lety mnozí nemohli představit. Virtuální realita dovoluje ukázat budoucím zaměstnancům prostředí, ve kterém mohou pracovat. Gamifikace může mít pozitivní vliv na fungování uvnitř pracovních týmů. U jednotlivých zaměstnanců mohou být tak například zaznamenávány úspěchy za práci, kterou vytvořili.

I když se to může zdát jako nepříliš nápomocný nástroj, opak je pravdou. Mnoho zaměstnanců může takový přístup motivovat a právě motivované osoby společnost potřebuje. Zapálenost pro práci napříč týmem může vést k dalším úspěchům pro celou firmu.

Ukázat uchazečům prostředí firmy z pohodlí domova již není science fiction.

Klasický přístup je stále důležitý

Firma ale ani v budoucnu nesmí zavrhnout klasické cesty, kterými uchazeče o práci získává. Oficiální webové kariérní stránky, inzeráty na specializovaných portálech a sociální sítě budou i nadále hrát důležitou roli. Nově se také začínají prosazovat weby, jejichž hlavním cílem je shromažďovat hodnocení zaměstnavatelů.

Firmy, které se navíc aktivně zapojují do dění v lokalitě, kde působí, mají navrh. Příkladem může být IKEA se sousedskými večeřemi. V konečném důsledku za firmy mluví především činy. Společenská zodpovědnost je jednou z možností, jak na okolí dobře zapůsobit.

Klasický přístup a prezentace firem na veřejnosti stále hraje důležitou roli.

Problémy s nedostatkem lidí zůstanou

Vyhlídky pro personalistiku nejsou zrovna příznivé. I v roce 2019 bude s největší pravděpodobností těžké získat zaměstnance. Na úřadu práce je evidováno více pracovních pozic, než kolik je uchazečů pro práci. Kvalitní zaměstnance je těžké si udržet. Ti totiž postupně začínají stále častěji přehodnocovat svá dosavadní působení ve společnosti.

Pracovních nabídek je přehršel a lidé si mají z čeho vybírat. V zásadě firmy nemohou očekávat velké změny, alespoň co se náborů zaměstnanců týče. Volných kandidátů bude i v roce 2019 nedostatek. Firmám nezbývá, než se soustředit na to, co zaměstnance motivuje a co má v konečném důsledku vliv na přijetí nabídky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR