Co dělat, když vás v nové práci nezaškolí | VímVíc.cz

Co dělat, když vás v nové práci nezaškolí

09. 01. 2019

S příchodem nového roku řada lidí mění zaměstnání. Obvykle se po nástupu do nové práce očekává, že vám chod ve firmě někdo přiblíží a dostanete určitý čas na seznámení se s novými činnostmi, kolektivem a prostředím. Co si ale počít v případě, kdy se zaškolení nekoná a vy jste takzvaně hozeni do vody?

Zaškolení v nové práci často není samozřejmostí

Nástup do nové práce a stres

Přechod do nové práce bývá pro většinu lidí do určité míry stresující. Čeká na vás neznámé prostředí, lidé, se kterými jste nikdy nespolupracovali, a často i nové pracovní povinnosti. Dobrým zvykem bývá, že vám nový zaměstnavatel přidělí kolegu, který vám vše vysvětlí. V mnoha případech to však není jeho povinností.

Může se vám klidně stát, že vás nový šéf ve firmě přivítá, a pak už je to jen na vás. Ještě častější je případ, kdy vaše zaškolení dostane na starosti některý z vašich kolegů, ale nemá na vás čas nebo se mu jednoduše nechce. Co si pak v takovém případě počít?

Rozhodně se nevzdávejte a ani se nevymlouvejte na to, že vám nikdo nic nevysvětlil. Tím si u nových spolupracovníků respekt určitě nezískáte. Buďte proaktivní a vytvořte si svůj vlastní plán, jak bez aktivního přispění druhých získat co nejvíce informací. A pokud se ukáže, že firma nakonec není to pravé ořechové pro vás, podívejte se, jak podat výpověď ve zkušební době.

Zaměstnavatel by měl mít zájem na vašem zaškolení. Pokud tak neučiní, můžete sami podniknout určité kroky.

Sledujte dění i kolegy

Jedním z nejlepších způsobů, jak poznat zvyklosti ve firmě i požadavky na danou pracovní pozici, je vše pečlivě sledovat. Nebojte si třeba dělat poznámky. Pozorujte kolegy na obdobných pozicích a nestyďte se jich zeptat, jestli se můžete dívat, co konkrétně dělají. Zvoní-li telefon a nikdo ho nezvedá, neváhejte jej přijmout a nečekejte na to, až nadřízený později rozdá úkoly, abyste zjistili, co je to za číslo.

Buďte aktivní, zaměřte se na detaily a maličkosti. Monitorujte, jaké váš kolega používá materiály a podklady k práci. Poslouchejte, o čem a jak mluví s dalšími kolegy nebo třeba s dodavateli a na co klade důraz. Sledujte, jak při daných úkolech postupuje a jaké dílčí činnosti vykonává. Všímejte si, jak se představí v telefonu, aby zjistil, co je to za číslo a kdo je na druhé straně.

Velmi pravděpodobně tak časem narazíte na někoho, kdo bude ochotný vám dopodrobna popsat, co a jak dělá. Nebo vás případně bude informovat o tom, co se od vás na dané pozici očekává. Celkově se snažte s novými kolegy navazovat rozhovory o práci.

Velmi efektivní způsob, jak zjistit co nejvíce informací o nové práci i bez zaškolení, je sledovat práci kolegů a žádat je o pomoc.
Zaškolení v nové práci často není samozřejmostí

Školení, kurzy a trainee programy

Mnoho firem, obzvláště velké společnosti, má vytvořené speciální školicí nebo trainee programy pro nově příchozí zaměstnance. Pokud budete mít štěstí, na váš nástup do nového zaměstnání dohlédnou zkušení odborníci. V opačném případě se na možnost školení zeptejte nebo využijte nejrůznější kurzy, které váš zaměstnavatel nabízí.

V případě, že vaše firma nemá vytvořené zaškolovací manuály, je v dnešní době možné najít téměř vše na internetu. Vyzkoušejte třeba online kurzy, které zlepší vaše dovednosti v mnoha oblastech, jako je například práce se softwarem i hardwarem, obchodní či manažerské schopnosti a mnoho dalšího.

Nebojte se nadřízených nebo kolegů zeptat na nejrůznější podklady, které vám pomohou při samostudiu. Prohlédněte si všechny dostupné dokumenty a materiály a udělejte si čas na důkladné seznámení se s firemním intranetem. Tady všude můžete získat cenné informace, které vám pomohou efektivně pracovat i bez zaškolení.

V neposlední řadě si projděte nejrůznější fóra, poradny nebo internetové diskuse. Velmi pravděpodobně nejste první, kdo si podobné otázky klade, a možná už se někdo na něco podobného ptal. Prohlédněte si kariérní portály a hodnocení firem. Na své nové kolegy uděláte určitě lepší dojem, když je nebudete obtěžovat každou maličkostí.

Sami si aktivně vyhledávejte studijní materiály, podklady a dokumenty. Pokud je to možné, choďte na školení a kurzy.

Jak se začlenit do týmu vlastními silami

Pokud vám při nástupu do práce nezajistil zaměstnavatel zaškolení, noví kolegové na vás nemají čas nebo není váš školitel vstřícný, můžete svému rychlejšímu začlenění do kolektivu napomoci vstřícným jednáním. Nezatěžujte své spolupracovníky zbytečnými otázkami a ukažte, že jste týmový hráč.

Už při podpisu pracovní smlouvy si se zaměstnavatelem přesně ujasněte, jaká bude vaše náplň práce a jaké budete mít povinnosti i pravomoci. Tyto znalosti vám později pomohou se rychleji na novou práci adaptovat. Pokuste se v rámci možností získat na své pracovní výkony zpětnou vazbu.

Snažte se co nejlépe a nejrychleji obeznámit s tím, jakou má firma filozofii, obchodní vizi a kulturu. To vám pomůže snadněji zapadnout mezi ostatní. U větších firem si prostudujte organizační strukturu firmy, zjistěte si, jaké mají jednotlivá oddělení povinnosti, oprávnění a jak jsou mezi sebou provázaná. Díky tomu si uděláte lepší představu o chodu firmy.

Zaškolení po vlastní ose urychlíte tím, když budete mít přesnou představu o náplni své práce a dobře poznáte fungování firmy.

Kdy je zaškolení povinné?

Situace, kdy má zaměstnavatel povinnost zaškolit nového zaměstnance, stanovuje zákoník práce v paragrafu 228. Konkrétně říká, že:

  • „Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.“
  • „Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné.“
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo