Cestovní náhrady a diety za zahraniční pracovní cesty 2019 | VímVíc.cz

Cestovní náhrady a diety za zahraniční pracovní cesty 2019

20. 12. 2018

Od 1. ledna 2019 se mohou zaměstnanci, kteří se vydávají na pracovní cestu do 9 konkrétních zemí, těšit z vyšších cestovních náhrad a diet. Jaké země to jsou a kolik navýšení činí? A může zaměstnavatel zaplatit svým zaměstnancům na dietách méně, než kolik stanovuje vyhláška?

Pracovní cesta znamená často stravné a další cestovní náhrady pro zaměstnance. Ty se mění někdy každý rok v závislosti na změně cen (snížení a zvýšení) atd. Aktualizovaný článek, který se zaměřuje na téma stravné a cestovní náhrady 2022, je k nalezení na odkazu.

Od nového roku očekávejte zvýšení diet

V roce 2019 dojde k mnohým změnám, především z pracovně-právního hlediska. Změní se dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, výpočet čisté mzdy a minimální mzdy, výpočet důchodu a nemocenské. Mohli bychom takto pokračovat donekonečna, neboť změny se budou týkat opravdu všech. Zaměstnanců, podnikatelů i seniorů.

Kromě všech těchto zmíněných změn se novinek dočkají také zaměstnanci, kteří jsou vysláni na zahraniční pracovní cestu i pracovní cestu na území ČR. Zvýší se jim totiž tzv. diety neboli stravné. Od 1. ledna 2019 se změní sazby zahraničního stravného. Cestovní náhrady tak budou pro zaměstnavatele znamenat vyšší výdaje. A opravdu nezáleží na tom, zda pojedete za hranice České republiky, nebo do jiného českého regionu.

Od 1. ledna příštího roku dojde k mnohým změnám. Na dietách neboli stravném zaměstnavatel vyplatí více.

Zohlednění rozdílných cenových hladin

To, že mají zaměstnanci nárok na zahraniční stravné, je dané ze zákona. Prováděcí vyhlášky si kladou za cíl poskytnout zaměstnancům přiměřenou finanční kompenzaci. A to především v situacích, kdy je společnost vyšle na zahraniční pracovní cestu. Důvodem je především vznik výdajů na stravování, které například v případě západních zemí Evropy značně převyšují výši českého stravného.

Důsledkem je stanovení základních sazeb pro jednotlivé země. Aktualizaci sazeb má pravidelně na starost Ministerstvo financí. V nich jsou zohledněny rozdílné cenové hladiny v příslušných zemích. Každá země má totiž odlišnou cenovou hladinu, a proto je úkolem Ministerstva financí od prvního dne následujícího roku stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny.

Rozdílné cenové hladiny v zemích vedou k tomu, že musí být stanovena výše základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny.

Základní sazby pro cestovní náhrady

Abyste si mohli udělat lepší představu, v jakých cenových relacích se zahraniční stravné pohybuje, přinášíme vám rámcový přehled:

 • Země západní Evropy – 45 EUR
 • Skandinávie – 50 EUR
 • Bývalá Jugoslávie – 35 EUR
 • Země východní Evropy – 35 EUR
 • USA – 55 USD
 • Čína – 45 EUR
 • Kanada – 50 USD
 • Indie – 45 EUR

Na návrh MZV

Aktualizace výše základních sazeb zahraničního stravného se děje na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí. Tento návrh vznikne dle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.

Tradičně přijdou zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí s návrhem, který se neshoduje s očekáváním Ministerstva financí. Návrh výše základních sazeb bývá vyšší než ten schválený Ministerstvem financí, neboť jsou zaměstnanci těchto institucí v této oblasti značně angažováni. Ministerstvo financí má konečné slovo a i přesto, že se řídí návrhem Ministerstva zahraničních věcí, jsou základní sazby nakonec nižší.

Ministerstvo financí se při stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro nový rok řídí návrhem MZV a zastupitelských úřadů.

Polepšíte si při cestě do Polska

Od nového roku se můžete zaradovat především v okamžiku, kdy vás zaměstnavatel pošle na zahraniční cestu do Polska nebo Nizozemska. Na diety vám totiž přispěje vyšší částkou. Vyhláška Ministerstva financí č. 254/2018 Sb. ruší a nahrazuje vyhlášku č. 401/2017 Sb. V té první jsou totiž aktualizovány sazby zahraničního stravného pro rok 2019. Sazby diet pro rok 2018 ve vyhlášce č. 401/2017 Sb. nejsou tudíž nadále podstatné.

Od 1. ledna 2019 se změní základní sazba stravného pro devět zemí. Změní se také měna, která stanovuje výši stravného pro Konžskou demokratickou republiku. Zpravidla totiž bývají sazby uvedeny v eurech (€) nebo amerických dolarech (USD). Stravné pro zaměstnance mířící do Konžské demokratické republiky činilo 60 USD, nově jsou ale uvedeny v eurech (50 EUR). Sazba se tedy neliší od roku 2018.

Vyhláška Ministerstva financí č. 254/2018 Sb. ruší a nahrazuje vyhlášku č. 401/2017 Sb. Změna se bude týkat deseti zemí.

O kolik si zaměstnanci polepší

Výše diet se změní zaměstnancům, kteří jedou na zahraniční cestu do 9 zemí: Argentiny, Kuby, Mauritánie, Myanmaru neboli Barmy, Saúdské Arábie, Senegalu, Sýrie a pro většinu zaměstnanců asi nejpodstatnějších zemí Polska a Nizozemska. V tabulce přinášíme přehled změn:

Země – původní sazba zahraničního stravného – sazba od 1. ledna 2019

 • Argentina – 45 USD – 50 USD
 • Kuba – 45 EUR – 50 EUR
 • Mauritánie – 35 EUR – 40 EUR
 • Myanmar (Barma) – 45 USD – 50 USD
 • Nizozemsko – 45 EUR – 50 EUR
 • Polsko – 35 EUR – 40 EUR
 • Saudská Arábie – 40 EUR – 45 EUR
 • Senegal – 40 EUR – 45 EUR
 • Sýrie – 40 EUR – 45 EUR
Při cestě do Argentiny, Kuby, Mauritánie, Myanmaru neboli Barmy, Saúdské Arábie, Senegalu, Sýrie, Polska a Nizozemska se zaměstnanci dočkají vyšších diet.

Méně než říká vyhláška

I přesto, že zaměstnancům přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně, platí určité výjimky pro zaměstnance podnikatelského sektoru a námořníky a další personál vnitrozemské plavby. Zaměstnavatel může přistoupit k tomu, že dá svým zaměstnancům na dietách méně, než kolik stanovuje vyhláška.

V zákoníku práce, dle § 170 odst. 2 je řečeno: „Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.”

Zaměstnanci podnikatelského sektoru mohou dostat na stravném až o 25 % méně, námořníci a další personál vnitrozemské plavby dokonce o 50 % méně.

Náleží vám diety i při krátké cestě?

Při cestě do zahraničí trvající v kalendářním dni déle než 18 hodin vám náleží plná základní sazba. Pokud v zahraničí strávíte ale méně než 18 hodin, ovšem déle než 12 hodin, přísluší vám dvě třetiny základní sazby. Jestliže vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu minimálně na 1 hodinu, ale méně než na 12 hodin, náleží vám třetina základní sazby. Se zahraničním stravným nepočítejte, pokud vaše zahraniční pracovní cesta netrvá ani hodinu.

Pokud vám navíc bude poskytnuto bezplatně jídlo, základní sazba vám může být snížena až o 70 %. Na druhou stranu pokud je váš zaměstnavatel štědrý, můžete od něj na pracovní cestu dostat také kapesné. Kdo by si nepřál pracovat v takové společnosti?

Kompletní přehled základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 vyhlášce č. 254/2018 Sb.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo