4 body I Překlad a tlumočení do angličtiny | VímVíc.cz

4 body, v kterých se liší překlad a tlumočení do angličtiny

Většina z vás jistě hlavní rozdíl mezi těmito dvěma disciplínami zná, a to ten, že tlumočení se zabývá mluveným jazykem, zatímco překlad se používá pro psaný jazyk. Znáte ale další zásadní odlišnosti?

4 body, v kterých se liší překlad a tlumočení do angličtiny 4 body, v kterých se liší překlad a tlumočení do angličtiny

1. Načasování

Tlumočník pracuje v reálném čase, případně s malým zpožděním na místě nebo po telefonu.

Překladatel pracuje na dokumentu poté, co byl napsán. To znamená, že je zde čas konzultovat případné nejasnosti s odborníky, využít slovníky a další zdroje podle potřeby.

2. Přesnost

Tlumočník musí důvěryhodně extrahovat a zprostředkovat význam původní řeči, a proto může občas vynechat méně podstatné detaily.

Překladatel ovšem převádí jeden jazyk do druhého s každým detailem v textu, který musí přizpůsobit finálnímu jazyku.

3. Plynulost versus bezchybnost

Tlumočník musí umět plynule hovořit v obou jazycích, aby mohl hladce přenášet význam z jednoho jazyka do druhého bez zaváhání.

Překladatel jako takový rovněž dokonale ovládá angličtinu, nicméně jí nemusí hovořit plynule jako svým vlastním jazykem, zato však musí perfektně ovládat její pravopis.

4. Jemné odlišnosti

Tlumočník musí být obeznámen s kulturními výrazy, metaforami a slangem obou jazyků a ty umět vzájemně přenášet ústní podobou. Kromě toho je nucen správně interpretovat zvukové nuance, jako je tón hlasu, hlasitost a rychlost.

Překladatel musí rozpoznat idiomy a porozumět jim, dále také slangu a metaforám obou jazyků. Je schopen převádět je do druhého jazyka v psané podobě, přičemž nesmí opomenout jemné odlišnosti jazykového stylu, aby charakter textu zůstal stejný.

Správná volba je důležitá

V dnešním neustále se zmenšujícím světě, především díky internetu a cestování, by bylo obtížné mezi odlišnými jazyky a kulturami nastavit měřítko důležitosti jasné a přesné komunikace. Z tohoto důvodu se v samém centru mezinárodní komunikace nacházejí kvalifikovaní překladatelé, jejichž tvrdá práce nám pomáhá se dorozumět a realizovat potenciál toho, čeho bychom chtěli dosáhnout. Mezi klíčové služby, bez kterých bychom se v mezinárodní komunikaci jistě neobešli, patří především překlady angličtiny.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře