Express Cash půjčka online | EC Financial Services | VímVíc.cz

Express Cash půjčka

 • Nejrychlejší hotovostní půjčka na ruku
 • Peníze budou komfortně dovezeny klientovi domů
 • Možnost půjčení peněz od 5.000 Kč do 70.000 Kč
 • Peníze budou vyzvednuty od klienta jakýkoliv den v měsíci
Mám zájem o půjčku
Výše půjčky od – do 5 000 Kč – 70 000 Kč
Splatnost od – do 14 – 20 měsíců
Úrok od 8 %
RPSN od 224,68 %

Výhody půjčky:

 • Sjednání Express Cash půjčky je rychlé a online
 • Peníze jsou k dispozici do 24 hodin od schválení půjčky
 • Neustálá péče školených a profesionálních obchodních zástupců
 • Peníze budou vyzvednuty od klienta jakýkoliv den v měsíci
 • Nejrychlejší hotovostní půjčka na ruku
 • Splatnost půjčky je 14, 17 nebo 20 měsíců

Reprezentativní příklad:

„Klient Karel F. si vypůjčil maximální částku 70.000 Kč se splatností 20 měsíců. Klient bude měsíčně splácet 7.445 Kč. Roční úroková sazba bude 8 %, RPSN bude 209,78 %. Celkově Karel F. zaplatil 148.900 Kč.“

Podmínky půjčky:

 • Věk 18 let
 • Doklad totožnosti
 • Občan ČR nebo trvalý či dlouhodobý pobyt v ČR
 • Prokázání příjmu

O společnosti EC Financial Services

EC Financial Services, a.s. patří mezi společnosti poskytující půjčky pro dlužníky na ruku s poměrně vysokým hodnocením firem v oblasti oblíbenosti na území České republiky. Regiony působnosti společnosti jsou neustále rozšiřovány. Všechny žádosti o nebankovní půjčky ihned jsou zodpovědně prověřovány. Společnost EC Financial Services je držitelem licence od České národní banky (ČNB). Cílem společnosti není schvalovat půjčky Express Cash úplně každému bez ohledu na schopnost splácet půjčku. EC Financial Services si zakládá na přehlednosti a transparentnosti smluvní dokumentace.

Cílem EC Financial Services, a.s je, aby měli klienti od samého začátku jasný přehled o smluvních podmínkách k získání Express Cash půjčky, jako jsou její celkové náklady a co jim hrozí v případě nesplácení úvěru. Zároveň respektují nenadálé a nepředvídatelné skutečnosti v životě klientů a v případě problémů se splácením je možné snížit výši splátky nebo odložit splácení. EC Financial Services nepůjčuje peníze každému, o předlužené či podvodné klienty zájem nemá. Takové jednání nebankovní společnosti je kladně hodnocené v Express Cash recenzích a Express Cash zkušenostech.

Největší zprostředkovatelé a současně srovnání půjček online pracující s více druhy půjček jsou například Chytrá půjčka na webu pujcka.cz od provozovatele Elephant Orchestra, s.r.o., anebo Hyperpůjčka či Malá Hyperpůjčka od společnosti Bezvafinance (projekt Hyperfinance). Jak Hyperpůjčka, tak pujcka.cz jsou pouze zprostředkovatelé úvěrů. Další kontakt probíhá již mezi klientem a poskytovatelem daného úvěru. Půjčku pro dlužníky na ruku poskytuje i půjčka Provident 10+1, která je limitovaná.

ExpressCash rychlá hotovostní půjčka na ruku

Express Cash je rychlá hotovostní půjčka na ruku, jež může být poskytnuta ve výši od 5.000 Kč do 70.000 Kč. Jedná se zároveň o podnikatelskou půjčku. Splatnost Express Cash půjčky je 14, 17 nebo 20 měsíců. Pravidelná měsíční splátka je inkasována u klienta doma, což je kladně hodnocené v některých Express cash recenzích. Expresscash kalkulačka vyčíslí počet splátek a jejich výši.

Jedná se o online nástroj, který pracuje stejně jako online srovnání půjček. Klient zadá do Expresscash kalkulačky celkovou výši půjčky a během kliknutí uvidí výsledky. Jak podnikatelská půjčka, tak hotovostní ExpressCash půjčka nabízí jeden z nejnižších úroků na trhu nebankovních půjček. Peníze jsou odesílány do 24 hodin od schválení půjčky.

Při osobní schůzce předá pracovních klientovi všechny potřebné informace a poskytne mu nabídku všech dostupných produktů společnosti EC Financial Services. Obchodní zástupce seznámí klienta se smluvními podmínkami a domluví se s ním na doložení potřebných dokladů. Poté je klientovi vyplacena rychlá půjčka Express Cash v hotovosti.

Express Cash půjčka v hotovosti do domu klienta

U EC Financial Services disponují profesionální sítí obchodních zástupců, kteří navštěvují žadatele o půjčky Express Cash přímo u nich doma. Express Cash půjčka je nebankovní půjčka na ruku, poskytnuté finance vyplatí klientovi obchodní zástupce poté, co ověří jeho bonitu. Pravidelný výběr splátek probíhá v místě bydliště klienta, což zajišťuje klientům maximální komfort. Bez jakýchkoliv sankcí může klient půjčku předčasně splatit a nebude mu účtován žádný poplatek.

Pokud si klient sjedná úvěr ExpressCash v době probíhající Akce 100, může získat 100 % úroků zpět formou snížení poslední splátky úvěru o celou úrokovou složku. Podmínky jsou, aby klient neměl průběžné nedoplatky a nedoplatil Express Cash půjčku dříve než 30 dní před řádnou splatností úvěru. Akce 100 platí od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023.

Chci použít úvěrovou kalkulačku

Pro klienty je připravená nová soutěž pro rok 2023 o ceny v hodnotě 200.000 Kč. Pokud si klient sjedná Express Cash půjčku od 3. ledna 2023 do 30. listopadu 2023, vyhraje jednu z cen v celkové výši 200.000 Kč. Kompletní podmínky soutěže jsou k dohledání na webových stránkách ExpressCash.

Nesplácení půjčky ExpressCash

S každým klientem má společnosti snahu řešit situace, které mohou nastat ohledně (ne)splácení půjčky ExpressCash. Společnost kontaktuje klienty telefonicky, osobně i písemně. Nenadálé životní události ExpressCash chápe a při čestném jednání klienta vychází vstříc. Pokud klient nejeví snahu splácet půjčku ExpressCash, společnost uplatňuje pouze zákonné možnosti vymáhání dané legislativou České republiky.

Pro koho je ExpressCash rychlá půjčka v hotovosti?

Dostupnost Express Cash půjčky je vysoká, může ji získat každý, kdo splňuje základní podmínky půjčení peněz, které nejsou nijak přísné. Protože se při sjednání půjčky předkládá doklad totožnosti, doporučuje se zkontrolovat platnost občanského průkazu. Společnost EC Financial Services akceptuje pouze občanský průkaz.

ExpressCash rychlá půjčka v hotovosti je určena osobám starším 18 let, občanům České republiky nebo cizím státním příslušníkům s trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR. Klient musí prokázat příjem, kdy doloží potvrzení o výši příjmů, důchodový výměr, kopii daňového přiznání nebo jiné doklady prokazující příjem žadatele nebo jeho domácnosti.

Jaké dokumenty je potřeba doložit při žádosti o Express Cash půjčku

Pro půjčení peněz od ExpressCash je nutné doložit určité dokumenty. Občan České republiky musí doložit občanský průkaz (je vhodná důkladná kontrola platnosti občanského průkazu). Cizí státní příslušník musí doložit platné povolení k trvalému pobytu v České republice nebo doklad o dlouhodobém pobytu v ČR a průkaz totožnosti.

Dále je pro sjednání Express Cash půjčky nutné prokázat příjem. K prokázání příjmu musí žadatel doložit potvrzení o výši příjmu nebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce. Dále může také posloužit důchodový výměr nebo doklad o přiznání rodičovského příspěvku. OSVČ musí doložit daňové přiznání za poslední uzavřené období.

Express Cash vymáhání

Jestliže nebude klient schopný splácet svou Express Cash půjčku, dochází k Express Cash vymáhání. V případě potíží se splácením by se měl klient co nejdříve obrátit na obchodního zástupce společnosti ExpressCash. Nabízí se možnost oddlužení či řešení mimosoudním procesem. Express Cash vymáhání mimosoudním řešením se řídí zákonem o ochraně spotřebitele.

Etický kodex EC Financial Services

V EC Financial Services si stanovili etické normy chování, jež musí dodržovat zaměstnanci a obchodní zástupci při poskytování finančních služeb klientům. ExpressCash recenze a hodnocení firem vyzdvihují dodržování pravidel slušného chování. Etické normy a zásadní pravidla slušného chování jsou následující:

 • Napomáhat prosazování korektních vztahů na trhu s nebankovními úvěry a zlepšit jejich úroveň.
 • Podpořit rozvoj služeb na trhu s nebankovními úvěry.
 • Napomáhat klientům porozumět nebankovnímu úvěru poskytovanému společností EC Financial Services, a.s.
 • Zvyšovat ochranu klientů EC Financial Services, a.s. před neseriózními poskytovateli obdobných služeb.
 • Posílit obecnou důvěru v nebankovní produkt založený na průhledných a zákonných pravidlech.
 • Výchova a řízení zaměstnanců a obchodních zástupců na základě principů tohoto Kodexu.

ExpressCash recenze klientů chválí přístup obchodních zástupců. Obchodní zástupci společnosti EC Financial Services jsou školeni k tomu, aby dodržovali tato pravidla:

 • Dodržování etických a právních norem.
 • Dodržování principu rovného a nestranného jednání.
 • Zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta.
 • Výkon činnosti s odbornou péčí.
 • Průhlednost a srozumitelnost informací.
 • Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání.
 • Zákaz nevhodných motivačních postupů.
 • Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost.
 • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku.
 • Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací.
 • Poskytnutí informací o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení.

Express Cash kontakt: Kontakt EC Financial Services

Všechna komunikace s EC Financial Services probíhá přes obchodní zástupce. Klient si může dohledat na stránkách expresscash.cz na mapě ČR nejbližšího zástupce a kontaktovat ho. Může také zatelefonovat na Express Cash kontakt +420 844 131 415 nebo využít kontakt EC Financial Services na e-mailové adrese pujcka@exca.cz. Na webové stránce funguje také chat. Pokud je chat zrovna offline, zájemce na sebe může zanechat kontakt a odeslat zprávu. Adresa sídla společnosti EC Financial Services se nachází na adrese:

 • EC Financial Services, a.s.
 • Pražská 636
 • Dolní Břežany, 252 41

Poradci jsou k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Poté už s klientem bude komunikovat přidělený obchodní zástupce podle regionu místa bydliště. IČ společnosti je 242 43 744.

Jak získat půjčku?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyčkáte až Vás zkontaktuje zástupce poskytovatele půjčky

3. Po schválení Vám budou vyplaceny peníze

VímVíc.cz - půjčka bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.

Kolik si chcete půjčit?

mám zájem o půjčku