Y Soft a ARUR aneb Jak funguje spolupráce firmy se studenty? | VímVíc.cz

Y Soft a ARUR aneb Jak funguje spolupráce firmy se studenty?

01. 05. 2020

Propojení talentovaných studentů s firmami formou brigád anebo také dlouhodobá spolupráce na závěrečných pracích. Jak konkrétně spolupráce firmy Y Soft a studentů v iniciativě ARUR probíhá a proč se zapojit?

Práce z domova: Na co si dát pozor?

Jak funguje firma Y Soft?

Firma Y Soft vytváří inteligentní řešení pro kvalitní a efektivní byznys firem, a podporuje zaměstnance v tom, aby byli kreativnější a produktivnější. Lidé ve výzkumu firmy Y Soft experimentují s novými technologiemi pro potenciální produkty. Snaží se zrychlovat technologický růst inovativních firem prostřednictvím společnosti Y Soft Ventures, vlastní investiční skupiny. Y Soft zaměstnává lidi z celého světa a také se snaží spolupracovat s talentovanými studenty pomocí iniciativy ARUR.

Co je to iniciativa ARUR?

Applied Research and Universtiy Relations (ARUR) je program, který propojuje talentované studenty s firmou Y Soft. Díky tomu mohou studenti například psát svou bakalářskou nebo magisterskou práci za pomoci konzultací odborníků firmy. Také se mohou studenti zapojit přímo do výzkumu a vývoje a to ať už jako stážisté anebo jako brigádníci. Y Soft dále také pořádá přednášky na univerzitách a organizuje různé studentské akce a soutěže.

Studentské soutěže za podpory firmy Y Soft

Studenti se s firmou Y Soft mohou setkat také na některé ze soutěží, které firma pomáhá organizovat. Jedná se například o soutěž "Talentovaní studenti", která je zaměřena na studenty informatiky Masarykovy univerzity a také například o soutěž "Nejlepší práce v oblasti bezpečnosti a aplikované kryptografie" také na Masarykově univerzitě. Y Soft poté pomáhá financovat výhercům stáže v laboratořích.

Y Soft organizuje i různé studentské akce a jejich odborníci pořádají přednášky na univerzitách.

Výsledky závěrečných prací pod dohledem Y Softu

V minulých osmi letech bylo úspěšně obhájeno 80 závěrečných prací. Konkrétně 41 bakalářských a 39 magisterských. Práce zahrnovaly témata jako IT security, umělou inteligenci, nebo vývoj mobilních aplikací. Výsledky prací byly kolem 75 %, což znamená vysoké procento známek "A" a "B" a 8 z prací dokonce obdrželo cenu děkana.

8 prací vedených odborníky z Y Soft obdrželo dokonce cenu děkana.

V roce 2017 spolupráce s více než 35 studenty

Letošní rok znamenal pro Y Soft spolupráci s více než 35 studenty. Konkrétně někteří tito studenti pracovali pod záštitou firmy na svých závěrečných pracích, jiní působili ve firmě jako stážisté a někteří také jako brigádníci. Podle firmy je to skvělý výsledek. Navíc kromě univerzitních studentů se zapojil již také jeden žák střední školy. Podle firmy je vzhledem k vysokým nárokům Y Soft týmu na výzkum a vývoj je taková široká spolupráce se studenty opravdu skvělým výsledkem.

Pro firmu je takto široká spolupráce se studenty skvělým výsledkem.

Y Soft spolupracuje kromě univerzit také se středními školami. V minulém akademickém roce zorganizovali 5 specializovaných workshopů, které zahrnovaly témata jako vývoj hry v cloudu, vývoj mobilních aplikací a bezpečnost internetové komunikace. Jeden ze žáků střední školy měl v Y Softu dokonce letní stáž a spolupracoval přímo s jedním z našich Security Analytiků.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR