Smlouva o provedení práce: Co to je? | VímVíc.cz

Smlouva o provedení práce: Co je to?

29. 06. 2017

Pro každého může být někdy těžké zorientovat se v různých pracovně-právních vztazích a hlavně definicích. Co je to smlouva o provedení práce a zná zákoník práce vůbec takový pojem?

V aktuálním článku pro rok 2022 jsou informace o zdravotním a sociálním pojištění u DPP. DPP daně se řeší také, podívejte se, v jakých případech.

Smlouva o provedení práce

Definici "smlouvy o provedení práce" nikde nenajdete. Tento pojem je totiž zákoníku práce neznámý. Místo toho jste totiž pravděpodobně chtěli hledat něco trochu jiného.

Výraz, který pravděpodobně hledáte bude jeden z těchto:

1. Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je pravděpodobně nejoblíbenějším pracovně-právním vztahem pro příležitostné zaměstnání - jednorázové úkoly nebo brigády a uzavírá se písemně. Na dohodu můžete pracovat maximálně 300 hodin ročně a můžete si vydělat maximálně 10 000 Kč za měsíc. Jestliže si vyděláte více, budete muset svůj příjem danit.

Dohoda o provedení práce? Max 300 hodin za rok a 10 000 Kč měsíčně.

2. Dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti platí to, že musí být stejně jako dohoda o provedení práce uzavřena písemně a zaměstnanec pod ní poté může odpracovat více jak 300 hodin v jednom kalendářním roce. To je rozdíl oproti dohodě o provedení práce.

Na dohodu o pracovní činnosti jedinec může odpracovat více jak 300 hodin za rok.

Současně ale zaměstnanec nesmí pracovat více, než 20 hodin v týdnu. Celkový počet odpracovaných hodin v rámci jednoho kalendářního roku na dohodu o pracovní činnosti není limitován. Zaměstnanec ale nemůže překročit poloviční úvázek, tedy přibližně 20 hodin. V praxi to znamená, že zaměstnanec nesmí v týdnu pracovat více, jak 20 hodin.

3. Pracovní smlouva

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatel a zaměstnancem. Používá se v případech, kdy se nejedná o brigádu nebo jednorázový úkol, ale chceme ve firmě pracovat natrvalo. Pracovní smlouva se poté liší podle toho jestli je na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

a) Na dobu neurčitou

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je oblíbenější mezi zaměstnanci. Dává poměrně velkou jistotu stabilního místa bez data ukončení pracovního vztahu.

b) Na dobu určitou

Naopak pracovní smlouva na dobu určitou je více oblíbená mezi zaměstnavateli. Zakládá pracovní poměr s jasně vymezeným datem vzniku, ale také koncem pracovního poměru. Nejdéle je pracovní smlouva na dobu určitou na tři roky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo