Pracujete ve svátek? Zjistěte si, na co máte nárok | VímVíc.cz

Pracujete ve svátek? Zjistěte si, na co máte nárok

15. 02. 2018

Pro většinu lidí jsou státní svátky symbolem volného dne bez práce a starostí. Je ale mnoho povolání, která je třeba vykonávat i v tyto dny, tím pádem i mnoho zaměstnanců, které nemine práce ve svátek. Máte i vy napsané pracovní směny ve svátky? Pak si určitě ohlídejte odměnu, která Vám za tyto dny náleží a přečtěte si tento článek, který Vám prozradí co nejvíce informací.

Práce ve svátek

Volno ve svátek

Svátky jsou obecně označovány jako tzv. “dny pracovního klidu”, z čehož již vyznívá, že by měl mít zaměstnanec volno. Už to samo o sobě je příjemný fakt, který potěší snad každého pracujícího člověka. K tomu se ale přidává ještě jedna dobrá zpráva, a to ta, že ve většině případech jsou tyto dny placené. Jedná se o případ, kdy vychází svátek na běžný pracovní den, a zároveň musí jít o den, kdy měl zaměstnanec v běžném případě naplánovanou směnu. Pokud vychází tedy státní svátek na středu a Vaše směna vycházela tento týden na úterý, středu a čtvrtek, budete sice ve středu doma, ale výplatu dostanete takovou, jako by žádný svátek nebyl.

Pokud vychází svátek na pracovní den, náleží Vám za volný den běžná mzda.

Práce ve svátek – někdo může, někdo musí

Pro některé lidi je svátek dnem klidu a volna, pro někoho naopak příležitost získat za odpracovaný svátek vyšší odměnu, než za běžný den. Existují ale také případy, kdy by si zaměstnanec rád užil den volna, ale směna ve svátek mu byla nařízena.

Ano, je tomu tak. Zaměstnavatel je oprávněn ve svátek nařídit zaměstnanci pracovní směnu, a to v případě, že se jedná o nutné práce, které nemohou být provedeny v běžný pracovní den. Abychom byli konkrétnější, podíváme se na jednotlivé práce, které dle zákoníku práce mohou být zaměstnanci přiděleny ve svátek:

 • naléhavé opravné práce
 • inventurní a závěrkové práce
 • nakládací a vykládací práce
 • práce konané v nepřetržitém provozu (továrny, …)
 • práce při živelních událostech
 • práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
 • práce v dopravě
 • krmení a ošetřování zvířat
 • práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele

Od roku 2016 existuje nařízení, jehož zněním je, že obchody větší než 200 m2musí být v některé svátky zavřené. Tento zákaz se ovšem vztahuje pouze na prodej zboží, což znamená, že v tyto dny může v obchodě probíhat například inventura či opravné práce, na které mohou být zaměstnanci povoláni.

Pokud máte zájem dobrovolně pracovat ve svátek a nejedná se ani o jednu výše uvedenou činnost, jde již pouze o domluvu mezi Vámi a zaměstnavatelem, zda Vám vyjde vstříc.

V případě nutných prací je zaměstnavatel oprávněn Vám práci ve svátek nařídit.

Příplatek za práci ve svátek

Odměnu za práci ve svátek můžete získat ve dvou formách. První možností je, že Vám zaměstnavatel vyplatí klasickou mzdu a navrch získáte náhradní placené volno ve stejné časové délce, jakou jste strávili ve svátek v práci. Toto volno musíte vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od měsíce, kdy jste ve svátek pracovali nebo se dohodnout na jiném termínu se zaměstnavatelem.

Druhou možností je, že za odpracovaný sváteční den získáte mzdu ve dvojnásobné výši, v praxi tedy získáte za jeden sváteční den tolik peněz, jako za dva odpracované dny běžné.

Zákoník práce dává zaměstnavateli povinnost nabídnout vždy nejprve první možnosti náhrady práce ve svátek a teprve potom může jednat o možnosti druhé. Zároveň nesmí v případě druhé možnosti nikdy vyplatit méně než výše udanou hodnotu mzdy, odměnu může pouze zvýšit.

Za práci ve svátek Vám náleží náhradní placené volno či dvojnásobná mzda.

Svátky, kdy je zavřeno v obchodech

Jak bylo zmíněno již výše, jsou svátky a státní svátky, ve kterých zákoník práce zakazuje velkým obchodům prodej zboží. Nyní si uvedeme jednotlivé dny, kdy tento zákaz platí:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 8. květen – Den vítězství
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného Československa
 • 24. prosinec – Štědrý den (od 12 do 24 hodin)
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční
Obchody s rozlohou větší než 200 m2 musí mít ve výše uvedených dnech zavřeno.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo