Porovnání cen energií | VímVíc.cz

Jaké ceny energií můžeme očekávat? Zdražení elektřiny pokračuje

27. 06. 2022

Vývoj ceny elektřiny je poměrně nejistá věc, ceny elektřiny často kolísají a mnohdy je lepší provést fixaci ceny elektřiny. V předchozích letech byl zaznamenán nárůst cen, později ceny elektřiny klesly z důvodu ekonomických důsledků koronavirové epidemie. Právě kvůli epidemii bylo těžší než obvykle stanovit, jak bude vypadat vývoj cen v následujících letech. Nyní jdou ceny energií nahoru tak, jak odhadovali odborníci. Zdražení elektřiny a dalších energií je zapříčiněno pandemií koronaviru a konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Proč je důležité porovnání cen energií?

Ceny energií se často mění a jsou závislé na mnoha faktorech. Cena elektřiny na burze se mění z hodiny na hodinu, cena elektřiny pro domácnost je však často fixovaná na delší dobu. To znamená, že cena elektřiny je pevná, neměnná. Klienti se nemusí bát okamžitého zdražení elektřiny. V případě krachu dodavatele elektřiny (například Bohemia Energy krach) bude dodávat elektřinu tzv. dodavatel poslední instance, který má opět pevné ceníky.

Zdražování elektřiny je závislé na ceně vstupních energií: na ceně plynu, ceně ropy (od které se odvíjí cena plynu), na ceně uhlí a ceně emisních povolenek. Odhadnout budoucí vývoj ceny elektřiny je velmi složité a predikce jsou nejisté. Cena elektřiny se nejčastěji mění na podzim a začátkem nového roku, směrem nahoru. Na tento vzorec se však nedá spoléhat kvůli pandemii koronaviru a konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Velkoobchodní ceny energií rychle stoupají a dodavatelé na to reagují navýšením cen poměrně rychle.

V neposlední řadě se ceny elektřiny liší u jednotlivých poskytovatelů. Z těchto důvodů je důležité porovnání cen energií, pokud zákazník nechce zbytečně přeplácet za energie. Některé společnosti si k ceně za energie připočítávají další dodavatelské poplatky, které se mohou v dlouhodobém hledisku dost prodražit.

To neplatí pouze u cen elektřiny, ale také u dalších pravidelných plateb. Zbytečné ztrátě peněz se dá předejít pomocí porovnání cen energií. Situaci zvládne lépe čas strávený výběrem dodavatele energií, než následná rychlá půjčka na uhrazení poplatků. Predikce do dalších let však naznačují, že zdražení elektřiny a navyšování cen energií neustane. Naopak se ceny energií mohou zvyšovat o desítky až stovky procent.

Cena elektřiny

Průměrná cena elektřiny: Cena elektřiny za 1 kWh

Cena elektřiny je uváděna jako cena elektřiny za 1 kWh. Kilowatthodina je jednotka, která udává množství spotřebované energie za jednu hodinu. Právě v kilowatthodinách je uvedena spotřeba energie i na ročním vyúčtování. Průměrná cena elektřiny se liší nejen u každého poskytovatele, ale i v závislosti na místě bydliště. Ceny elektřiny se také mohou lišit v závislosti na uplatňované tarifové sazbě.

Při jednotarifové sazbě je cena elektřiny za 1 kWh stejná po celý den, při dvoutarifové sazbě se cena elektřiny mění během dne. Jaká byla průměrná cena elektřiny za 1 kWh v minulých letech?

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
4,10 Kč 4,58 Kč 4,76 Kč 4,83 Kč

Průměrná cena elektřiny za 1 kWh pro rok 2022 je aktuálně 7,15 Kč. Cena elektřiny je nestabilní, dá se však očekávat další zdražení elektřiny.

Srovnání cen dodavatelů elektřiny a jejich podmínek

Při výběru poskytovatele elektřiny není důležité pouze srovnání cen dodavatelů elektřiny, ale i dalších podmínek, za kterých energie poskytují. Roli hraje například i administrativní náročnost sjednání smlouvy. Někteří dodavatelé elektřiny umožňují vyřízení veškerých záležitostí online nebo telefonicky. Klienty také zajímá, jak funguje v jednotlivých společnostech zákaznická linka – po jakou dobu během týdne je k dispozici a jak dokážou pracovníci společnosti vyřešit jejich problém. Někteří dodavatelé také poskytují slevy.

Cena elektřiny se skládá z částky za distribuci (distributor) a z částky za vlastní komoditu (dodavatel). Platbu za distribuci nemůže klient ovlivnit, cenu za komoditu určuje však dodavatel a toho si může klient zvolit. Cenu elektřiny lze zjistit porovnáváním cen elektřiny pomocí online nástroje. Například v roce 2020 byla nejvýhodnějším poskytovatelem elektřiny společnost Moravské naftové doly, druhé místo obsadila společnost ČEZ a třetí místo ARMEX ENERGY, a.s.

Před sjednáním smlouvy proveďte srovnání ceny elektřiny online

Srovnání ceny elektřiny online je velmi jednoduché a zároveň efektivní. Online porovnání cen energií umožňuje klientům ušetřit velké množství času, jelikož jsou nabídky poskytovatelů obvykle dostupné na jednom místě. Kalkulačka online je nástroj, díky kterému je možné provést srovnání cen elektřiny. Kalkulačka online porovná, na základě zadaných údajů, nabídky dodavatelů energií. Pro výpočet cen elektřiny je do kalkulačky nutné uvést potřebné údaje, například způsob vytápění a informaci, jaká zařízení jsou v domácnosti používána. Kalkulačka online v rámci srovnání cen elektřiny vypočítá výši měsíční zálohy a roční úspory.

Co je fixace ceny elektřiny

Fixace ceny elektřiny znamená, že lidé odebírají elektřinu za předem domluvenou cenu bez ohledu na dění na burzách. Odběratelé nakupují elektřinu na burze s předstihem a jsou schopni nabídnout svým zákazníkům fixaci ceny elektřiny. Pokud by v budoucnu došlo ke zdražení elektřiny, daného klienta se toto zdražení netýká a bude stále odebírat za cenu uvedenou ve smlouvě. To platí samozřejmě i v opačném případě, pokud by cena elektřiny po sepsání smlouvy stále klesala, klient bude platit vyšší, smluvně sjednanou cenu.

Fixace ceny elektřiny je uvedena přímo ve smlouvě. Často se jedná o garantovanou cenu elektřiny na 2 nebo 3 roky. Vzhledem k aktuálním změnám cen energií není dobré spoléhat pouze na nejnižší ceny elektřiny. Důležité je vybrat si spolehlivého dodavatele elektřiny, který nabízí fixaci ceny elektřiny.

ČEZ cena elektřiny

Již potřetí v letošním roce se změnila ČEZ cena elektřiny. Poslední aktualizovaný ceník elektřiny začne platit od 1. července 2022. Fixace elektřiny ČEZ garantuje účtování stejné ceny elektřiny po 3 roky. Nové zákazníky, kteří do ČEZ přicházejí od jiných dodavatelů, čekají méně výhodné ceny energií. ČEZ nenakoupil na burze dostatečné množství energie pro nově příchozí. Pro stálé zákazníky ČEZ nakupuje v dostatečném předstihu a díky tomu mají výhodnější ceny.

Stálých zákazníků ČEZ, se smlouvou na dobu neurčitou, se od počátku července dotkne zdražení plynu, cena elektřiny se nezmění. Pro nové zákazníky čeká až dvojnásobné navýšení cen oproti loňskému roku. Zdražení se týká jak plynu, tak elektřiny. ČEZ připravil nové produkty kvůli většímu počtu zákazníků.

Fixace elektřiny E.ON

Stálí klienti společnosti E.ON, kteří mají fixaci ceny elektřiny, budou mít v příštím období stejné ceny. E.ON nakupuje energie v dostatečném předstihu a je díky tomu schopný poskytnout neměnné ceny po určité období. Fixaci ceny elektřiny je možné sjednat online nebo telefonicky či elektronickou cestou kontaktovat společnost E.ON a oznámit jí svůj zájem o produkt.

Fixace elektřiny innogy

Fixace elektřiny innogy garantuje klientům neměnnou cenu energií během sjednaného období. Pokud klientům bude končit smlouva, innogy automaticky převede nový ceník dle podmínek smlouvy. Pro nové zájemce o elektřinu a plyn není možné zajistit výhodné ceny. Innogy se postaralo o nově příchozí klienty, kterým dodavatelé vypověděli smlouvy s fixními cenami elektřiny.

Veškerá energie nakoupené v předstihu se bohužel vyprodali. Pro nové zákazníky nakupuje innogy energie za aktuální ceny a nárůst cen není schopný ovlivnit. Innogy připravilo nové produkty s možností fixace ceny elektřiny.

Srovnání cen elektřiny v posledních letech

Ve srovnání cen elektřiny s rokem 2020 došlo v roce 2021 k poklesu. Průměrná cena elektřiny byla loni 4,08 Kč. Vzhledem k tomu, že byl v dalších letech předpovídán opětovný nárůst cen, doporučovali někteří odborníci využít možnost fixace ceny elektřiny a zajistit si nízkou cenu energií na 3 roky. Zároveň odborníci upozorňovali na nutnost důkladného porovnání cen energií a podmínek jednotlivých dodavatelů, aby byla fixace ceny elektřiny pro klienta opravdu výhodná.

Mnoho dodavatelů energií nezvládlo enormní zdražení elektřiny a dalších energií. Tito dodavatelé vypověděli svým zákazníkům smlouvy s fixními cenami nebo je automaticky převedli na nové (pro klienty nevýhodné) ceníky. Některé společnosti nevydrželi změnu na trhu vůbec (Bohemia Energy krach).

Vývoj ceny elektřiny je nejistý

Vývoj ceny elektřiny v budoucnu je nejistý, přestože vše napovídá zvyšování cen. Zdražení elektřiny je spojeno s konfliktem na Ukrajině. Začátek roku 2022 znamenal trojnásobné navýšení cen energií oproti loňskému roku. Elektřiny a zemního plynu je nedostatek a poptávka je velmi vysoká. Změny cen na burze jsou extrémní a závisí na více faktorech, než jen na konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě se vyplatí uzavřít smlouvu s fixací ceny elektřiny než řešit situaci rychlou půjčkou.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Investice a spoření