Porovnání cen energií | VímVíc.cz

Porovnání cen energií: Vyplatí se v roce 2021 fixace elektřiny?

17. 02. 2021

Vývoj ceny elektřiny je poměrně nejistá věc, ceny elektřiny často kolísají. V předchozích letech byl zaznamenán nárůst cen, nyní ale ceny elektřiny klesly. Pokles je kromě jiného připisován i ekonomickým důsledkům koronavirové epidemie. Právě kvůli epidemii je v současné době těžší než obvykle stanovit, jak bude vývoj cen vypadat v příštích letech. Odborníci tvrdí, že by s největší pravděpodobností měl opět přijít nárůst a klienti by si měli současné ceny zafixovat.

Proč je porovnání cen energií důležité?

Ceny energií se často mění a jsou závislé na mnoha faktorech. Odhadnout budoucí vývoj ceny elektřiny je velmi složité a predikce jsou nejisté. V neposlední řadě se ceny elektřiny liší u jednotlivých poskytovatelů. Z těchto důvodů je porovnání cen energií důležité, pokud zákazník nechce za energie zbytečně přeplácet. Některé společnosti si k ceně za energie připočítávají další dodavatelské poplatky, které se mohou v dlouhodobém hledisku poměrně dost prodražit. To neplatí pouze pro elektřinu, ale i další pravidelné platby. Zbytečné ztrátě peněz se dá předejít právě pomocí srovnání cen elektřiny a plynu, popřípadě dalších pravidelně hrazených položek. Rozhodně je lepší strávit více času výběrem dodavatele energií, než si následně sjednávat půjčky na uhrazení poplatků.

Průměrná cena elektřiny

Cena elektřiny je uváděna za 1 kWh, což je jednotka, která udává množství spotřebované energie za jednu hodinu. Právě v kilowatthodinách je uvedena spotřeba energie i na ročním vyúčtování. Průměrná cena elektřiny se liší nejen u každého poskytovatele, ale i v závislosti na místě bydliště. Ceny elektřiny se také mohou lišit v závislosti na uplatňované tarifové sazbě. Při jednotarifové sazbě je cena za 1 kWh stejná po celý den, při dvoutarifové sazbě se cena elektřiny během dne mění. V roce 2018 dosahovala průměrná cena elektřiny 4,1 Kč za 1 kWh, v roce 2019 4,58 Kč a v roce 2020 4,76 Kč. Lze tak pozorovat rostoucí trend, nicméně začátkem roku 2021 je již zaznamenán pokles. Je však otázkou, kam se bude průměrná cena elektřiny vyvíjet dál.

Srovnání cen dodavatelů elektřiny a jejich podmínek

Při výběru poskytovatele elektřiny není důležité pouze srovnání cen dodavatelů elektřiny, ale i dalších podmínek, za kterých energie poskytují. Roli hraje například i administrativní náročnost sjednání smlouvy. Někteří dodavatelé elektřiny již umožňují vyřízení veškerých záležitostí online nebo telefonicky. Klienty také zajímá, jak funguje v jednotlivých společnostech zákaznická linka – po jakou dobu během týdne je k dispozici a jak dokážou pracovníci společnosti vyřešit jejich problém. Někteří dodavatelé také poskytují slevy, které se vyplatí nepřehlédnout.

Průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že v roce 2020 byla nejvýhodnějším a zákaznicky nejpřívětivějším poskytovatelem elektřiny společnost Moravské naftové doly, stejně jako v předešlém roce. Druhé místo obsadila společnost ČEZ a třetí místo ARMEX ENERGY, a.s. V první polovině žebříčku se dále umístily společnosti Energie ČS, a.s., innogy Energie, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s. a E.ON Energie, a.s. Naopak mezi nejhůře hodnocené společnosti, které zaznamenávají pokles klientů, se zařadily například COMFORT ENERGY, s.r.o., X Energie, s.r.o. a BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

Před sjednáním proveďte srovnání ceny elektřiny online

Srovnání ceny elektřiny online je velmi jednoduché, a zároveň efektivní. Online porovnání umožňuje klientům ušetřit velké množství času, jelikož jsou nabídky poskytovatelů obvykle dostupné na jednom místě. Srovnání cen elektřiny je možné pomocí kalkulačky, která na základě zadaných údajů porovná nabídky dodavatelů energií. Pro výpočet cen elektřiny je do kalkulačky nutné uvést potřebné údaje, například způsob vytápění a informaci, jaká zařízení jsou v domácnosti používána. Kalkulačka v rámci srovnání cen elektřiny vypočítá výši měsíční zálohy a roční úspory.

Co je fixace ceny elektřiny

Fixace ceny elektřiny znamená uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. Tato smlouva na dobu určitou zajišťuje fixní cenu elektřiny. V praxi to znamená, že pokud se ceny elektřiny pohybují nízko, má klient energetické společnosti možnost uzavřít smlouvu na dobu určitou, která mu po tuto dobu zajistí neměnnou cenu elektřiny. Pokud by tak v budoucnu došlo ke zdražení elektřiny, daného klienta se toto zdražení netýká a bude stále odebírat za cenu uvedenou ve smlouvě. To platí samozřejmě i v opačném případě, pokud by cena elektřiny po sepsání smlouvy stále klesala, klient bude platit vyšší, smluvně sjednanou cenu.

Fixace elektřiny ČEZ

Fixace elektřiny ČEZ garantuje účtování stejné ceny elektřiny po tři roky. Pokud je cena elektřiny v určitém období nízká, klienti si ji mohou jednoduše zafixovat a splácet nízké poplatky za elektřinu po dobu tří let. Administrativní proces získání fixace elektřiny ČEZ usnadňuje možnost spravování klientského účtu ČEZ online prostřednictvím webové aplikace, která klientům přináší úsporu času při vyřizování žádostí se společností ČEZ.

Fixace elektřiny E.ON

Fixace ceny elektřiny u společnosti E.ON garantuje klientům nezměněnou cenu elektřiny po dobu 36 měsíců. Nabídka je určena především stávajícím zákazníkům, kterým přinese zvýhodněnou fixní cenu, pokud cena elektřiny na trhu poroste. Fixaci je možné sjednat online nebo telefonicky či elektronickou cestou kontaktovat společnost E.ON a oznámit jí svůj zájem o produkt.

Fixace elektřiny innogy

Fixace elektřiny innogy klientům garantuje neměnnou cenu energií během sjednaného období. Fixní ceny elektřiny od innogy poskytují zákazníkům možnost rozhodnutí, zda bude cena stanovena jako jednotarifní či dvoutarifní. Kromě toho fixace elektřiny zákazníkům přináší zajištění proti kurzovým rizikům a možnost získat bonus za predikci spotřeby.

Srovnání cen elektřiny 2020 vs. 2021

Ve srovnání cen elektřiny s rokem 2020 došlo v roce 2021 k poklesu. Průměrná cena elektřiny je nyní 4,08 Kč. Vzhledem k tomu, že je v dalších letech zatím předpovídán opětovný nárůst cen, doporučují někteří odborníci využít možnost fixace ceny elektřiny a zajistit si tak nízkou cenu na tři roky. Zároveň ale odborníci upozorňují na nutnost důkladného porovnání cen energií a podmínek jednotlivých dodavatelů, aby byla fixace elektřiny pro klienta opravdu výhodná.

Cena elektřiny 2020

Na začátku roku 2020 došlo oproti předchozím letům k nárůstu cen elektřiny. Porovnání cen energií v předchozích letech ukazuje, že do roku 2020 se ceny elektřiny zvyšovaly. Došlo ke zvyšování cen u jednotarifových i dvoutarifových sazeb, zdražení neminulo velké ani menší poskytovatele energií. Příchod koronavirové krize však přinesl zlevňování a cena elektřiny začala klesat.

Vývoj ceny elektřiny je nejistý

Vývoj ceny elektřiny v budoucnu je nejistý. K obecně obtížnému předpovídání vývoje cen energií přispívá i koronavirová krize. Odborníci předpokládají v roce 2021 opětovný nárůst cen energií, a to v druhé polovině roku. V té době by mělo podle některých predikcí docházet k postupnému zotavování ekonomiky. Růst cen by však zpočátku měl být velmi pozvolný, větší cenový nárůst je očekáván především v letech 2022 a 2023, kdy by se ceny elektřiny měly zvýšit v důsledku ukončení krize.

Tip: Úspornost vaší domácnosti můžete poznat podle energetických štítků. Podívejte se, co přinesou změny označení energetického štítku v březnu 2021.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný Investice a spoření