Náhradní placené volno: Kdy vzniká nárok? | VímVíc.cz

Náhradní placené volno: Kdy vzniká nárok?

14. 03. 2018

Občas nastanou situace, kdy je potřeba zajít si například k lékaři nebo třeba na úřad. Na většinu takových záležitostí si můžete vybrat náhradní placené volno. Kdy na to nárok máte, a kdy už naopak budete muset využít volno neplacené? Na to najdete odpovědi v našem článku.

Náhradní placené volno: Kdy vzniká nárok?

Existují tzv. osobní překážky v práci, mezi které patří například hledání nového zaměstnání, stěhování, svatba nebo pohřeb, při kterých vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce. Otázkou pak zůstává, zda máte nárok na volno placené či neplacené.

Pohřeb nebo svatba

Jestliže například dojde ve vaší rodině či blízkém okolí k úmrtí, je logické, že potřebujete volno na pohřeb. V tomto případě jde o náhradní volno, které vám zaměstnavatel zaplatí. Pokud vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte nárok na placené volno v den pohřbu a navíc ještě dva další volné dny.

Pokud vám ale umře například rodič, sourozenec, tchán nebo švagr/švagrová máte nárok pouze na jeden den a to den pohřbu. Volno na pohřeb ale můžete dostat také v případě úmrtí spolubydlícího či třeba kolegy ze zaměstnání. Pokud pohřeb přímo organizujete, máte nárok na další placený den volna.

V případě úmrtí manžela či dítěte máte mimo volna na pohřeb nárok ještě na další dva volné dny.

Nyní zkusíme veselejší téma a tím je svatba. Pokud se ženíte či vdáváte přímo vy, máte nárok na dva dny volna, ale pozor, pouze jeden z těchto dnů je placený. Během těchto dnů by se měl obřad samozřejmě i uskutečnit. Pokud jdete na svatbu svého dítěte nebo naopak svého rodiče, máte nárok na jeden den dovolené.

Pravidla pro návštěvu lékaře

Zajít si k lékaři je samozřejmost. Jak to ale chodí podle zákona? Na placené volno za účelem návštěvy lékaře máte nárok na dobu nezbytně nutnou. Ptáte se, co je ta doba nezbytně nutná? Tou se rozumí čas strávený přímo v ordinaci lékaře, ale také čekání na vyšetření a čas cesty tam a zpět.

Nárok na náhradní volno kvůli návštěvě lékaře máte ale především v případě, že se jedná o preventivní prohlídku, vyšetření či očkování, které je spojené s výkonem vašeho povolání. Pokud by návštěva lékaře s prací nesouvisela, měli byste volno dostat také, ale musíte splnit nejrůznější podmínky, jako například, aby ordinace lékaře, ke kterému jdete, byla co nejblíže vašemu bydlišti či pracovišti.

Návštěva lékaře nemusí být samozřejmostí, pokud nesouvisí s výkonem povolání.

Ve většině firem, ale dnes návštěvy doktora nejsou nijak přísně hlídané a většinou záleží na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Někde po vás ani nebudou chtít potvrzení, že jste u lékaře skutečně byli.

Hledání nového místa, porod a další situace, kdy volno zkrátka potřebujete

Situací, kdy si ale volno vzít zkrátka musíte je samozřejmě nespočet. Pokud již má někdo po zkušební době, vzniká mu nárok na dovolenou, kterou lze využít i pro vyřizování osobních věci. Využívají to především lidé, kteří na dovolenou jako takovou stejně moc nejezdí a nevadí jim si jí vyplýtvat na osobní záležitosti.

Pokud si například hledáte nové zaměstnání, máte ve výpovědní lhůtě nárok na neplacené volno. Zpravidla se jedná o jeden půl den týdně, určený k návštěvě pohovorů a podobně.

Ve výpovědní lhůtě máte nárok na volno za účelem hledání nové práce.

Další situací, kdy se může náhradní volno hodit je například blížící se narození dítěte. Nastávající otec má v tomto případě nárok na placené pracovní volno pro odvoz manželky do porodnice a zpět. Pokud by ale otec chtěl zůstat u porodu, nárok na volno samozřejmě má, ale pouze na neplacené. Od letošního roku navíc platí nová otcovská dovolená, která umožňuje otci zůstat doma s maminkou a miminkem až sedm dnů, které se nezapočítávají do klasické dovolené.

Placené volno si může vzít i otec vezoucí manželku do porodnice, pokud by chtěl být u porodu přítomen, volno už bude mít neplacené.

Pokud máte zdravotně postižené dítě, pak vám zaměstnavatel musí proplatit jeho doprovázení do sociálního zařízení nebo do speciálních školních institucí. Stejně tak máte nárok na volno, pokud doprovázíte k lékaři manžela, druha, dítě, rodiče, tchána nebo tchýni.

Volno si lze vzít i na doprovod rodinného příslušníka k lékaři.

Placené volno? Jde to i jinak

Pokud si potřebujete něco zařídit, můžete to řešit i jinými způsoby. Máte totiž například nárok vybrat si náhradní volno za přesčasy nebo náhradní volno za práci ve svátek. Je to příjemná alternativa, kterou si můžete případně ušetřit svou klasickou dovolenou a vyhnout se složitému řešení, zda máte nebo nemáte právo na náhradní placené volno za to či ono.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří