Firemní kultura: Je lepší korporát nebo startup? | VímVíc.cz

Firemní kultura: Je lepší korporát nebo startup?

27. 03. 2019

Co to je silná firemní kultura a musí v ní mít nutně všichni zaměstnanci stejné názory a postoje? Proč je firemní kultura unikátní a jaké výhody najdete ve startupu? Jakých přínosů se naopak dočkáte jen v korporátu?

Firemní kultura

Co je firemní kultura

Firemní kultura by měla v praxi představovat soubor hodnot, norem a postojů specifických pro danou společnost. Jasně by měla říkat, co zaměstnanci považují za správné, jak se správně chovat ke kolegům, klientům či zákazníkům a jaký způsob chování je naopak nepřijatelný. Odpovídá i na otázku, jak vypadá vhodné prostředí pro práci či způsob komunikace společnosti s okolím.

Silná firemní kultura, tedy kultura, kterou respektuje a sdílí většina zaměstnanců, má přitom dalekosáhlé účinky. Ovlivňuje totiž výkonnost celé společnosti a její úspěchy v daném odvětví. Má vliv také na lidské zdroje. Od motivace a angažovanosti, po nižší míru fluktuace až po spokojenost zaměstnanců.

Co může být například vedlejším důsledkem? Lidem ve firmě nemusí jejich chyby připomínat manažeři, protože si jich jsou sami vědomi a snaží se jich ideálně vyvarovat. Při dobře nastavené firemní kultuře tak nejsou potřeba složitě nastavené systémy, nebo kontroly a sankce.

Firemní kultura je soubor hodnot, norem a postojů specifických pro danou společnost.

Firemní kultura stejná pro manažery i podřízené

V praxi musí znát dopodrobna firemní kulturu každý jedinec ve firmě. Manažeři mají vliv na zbytek lidí ve firmě a pokud v první řadě oni samotní nebudou dodržovat psaná či nepsaná pravidla firemní kultury, pak nejspíše nikdo. Zásady firemní kultury by se měly prezentovat již nováčkům při úvodních školeních.

Firemní kultura si rozhodně neklade za úkol přijímat jen zaměstnance se stejnými postoji a názory. Lidé s různým přesvědčením mohou mít na různé situace odlišné názory, což se může v businessu hodit. Jde především o veřejné povědomí o tom, jaké chování je vyžadováno, co je etické a co už je naopak nepřijatelné. Ti, kteří jdou dlouhodobě proti firemní kultuře, nesmí být tolerováni.

Firemní kultura nevyžaduje od zaměstnanců stejné postoje a názory. Každý, od juniorních pozic až po management společnosti, si musí být vědom, jaké chování je žádané.

Firemní kultura je unikátní

Každá firemní kultura je jedinečná, neboť na ni má vliv a tvoří ji každý zaměstnanec ve společnosti. Můžeme se setkat i s tím, že korporát bude mít díky nastavené firemní kultuře uvolněnější atmosféru, než startup. Jak je to možné? Jeden z přístupů definuje 4 typy firemní kultury, přičemž bere v potaz míru otevřenosti k tržnímu prostředí a svobodu rozhodování zaměstnanců:

  • Soutěživá - nízká míra svobody a velká otevřenost
  • Hierarchická - nízká míra svobody a malá otevřenost
  • Klanová - vysoká míra vnitřní svobody a malá otevřenost
  • Neformální - vysoká míra svobody a velká otevřenost

Společnosti většinou kombinují výše zmíněné typy. Tím vznikají unikátní firemní kultury. Každý typ, soutěživý, hierarchický, klanový i neformální, se může pochlubit určitými výhodami i nevýhodami.

Dle definic existují různé typy firemních kultur, od soutěživé až po neformální, přesto je každá naprosto jedinečná.

Je lepší korporát nebo startup?

Je velmi těžké najít odpověď na otázku, zda je lepší korporát nebo startup. Každému, v závislosti na povaze a životní fázi, bude vyhovovat něco jiného. Je třeba ale zdůraznit, že firemní kultura startupu nemusí být nutně lepší, než ta korporátní. A samozřejmě platí to samé i naopak. Vybudovat silnou firemní kulturu něco stojí.

Startup, jako začínající společnost, která se rychle vyvíjí a mění mnohdy celou společnost, nabízí mnohé výhody, ale také nevýhody. Často jsme ale svědky rozhodnutí, kdy lidé odcházejí ze začínající firmy a nastupují do korporátu. Nebo se z korporátu ženou do startupu. Co je vede k takovému rozhodnutí? Pojďme si představit několik výhod startupu a korporátu.

Korporát nabízí výhody, které startup nemůže svým zaměstnancům poskytnout. Platí to i opačně.

Výhody startupu

Mnoho zaměstnanců se rozhodne vyměnit kariéru v korporátní sféře za tu ve startupu. Jaké výhody bývají pro startup typické a proč se jedná o dobrou práci? V první řadě je větší šance, že vaše dovednosti nadřízení ocení, protože se od samého počátku podílíte na budování firmy. Chcete mít větší odpovědnost? Pak je start-up vhodné místo, kde tuto ambici naplnit.

Velkým plusem bývá v začínajících firmách také uvolněná atmosféra a kolektiv. Kolegové se s velkou pravděpodobností stanou také vašimi dobrými přáteli a setkáte se s neuvěřitelně inspirativními lidmi. Inovace, které jdou ruku v ruce se startupy, se pro vás stanou denním chlebem. Co to znamená? Nejen, že budete společenským změnám přihlížet, budete se na nich také podílet. Nové příležitosti a zkušenosti se hodí každému!

Ve startupu vaši práci ocení. Vy se navíc přichomýtnete k inovacím, které mohou znamenat společenskou změnu.

Výhody korporátu

Co znamenají lidské zdroje pro korporát a jaké jsou výhody zavedených firem? Někomu sice mohou vyhovovat nové příležitosti, jiní mají naopak rádi stabilitu a jistotu. Korporát může, v mnohých případech na rozdíl od startupů, nabídnout zaměstnancům různé firemní benefity, od stravenek, až po Multisport kartu nebo příspěvek na důchod či bydlení.

Jasně daná pravidla, týkající se například i pracovní etikety, nenechají nikoho pochybovat o tom, co je vlastně správné. V korporátu se téměř vždy můžete obrátit na zkušeného kolegu, ve startupu vás mohou hodit do vody. A v neposlední řadě se v životopisu můžete pochlubit prací pro známou a etablovanou společnost.

Ano, vše má určitá pozitiva a negativa. Pro jakou společnost byste rádi pracovali vy?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání